Tuesday, 8 October 2013

KELAS PECUTAN / ULANG KAJI TERAKHIR SPM


Calon-calon SPM yang akan menduduki peperiksaan SPM dijemput untuk menghadiri Kelas Ulang kaji / Pecutan Terakhir bagi mata pelajaran BM seperti berikut:

i. 1 NOVEMBER  2013 (Jumaat) – 11.00 hingga 1.00  petang
(Tel: 016 443 5912)

ii. 2 NOVEMBER 2013 (Sabtu) - 8.00 hingga 10.00  malam
(Tel: 019 5670 5072 / 04 732 3639)

iii. 3 NOVEMBER  2013 (Ahad) – 8.00 hingga 10.00  malam
(Tel: 016 443 5912)

iv. 4 NOVEMBER  2013 (Isnin) – 8.00  hingga 10.00 malam
(Tel : 012 944 9124 / 016 4530308)

Tempat Terhad. Sila buat tempahan awal melalui nombor-nombor telefon yang tertera di atas. Terima kasihSunday, 6 October 2013

SUBJEK BM (KARANGAN)

PMR 2013 – SUBJEK BM (KARANGAN)

TIPS
(Dalam Modul Kelas Ulang Kaji)

SOALAN SEBENAR
Pencemaran Alam
Penjagaan Alam Sekitar
Gejala Sosial / Vandalisme
Perbuatan Tidak Elok yang Dilakukan Oleh Rakan
Kepentingan Teknologi Maklumat / Internet
Kesan-kesan Penggunaan Internet
Peranan Keluarga
Peranan Ibu Bapa Dalam Membentuk Keluarga Bahagia
Pengalaman Menyertai Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah
Pengalaman Menyertai Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah (tepat seperti tips)
Karangan Peribahasa
Karangan PeribahasaJAWAPAN - LATIHAN SEJARAH PMR

SOALAN SEJARAH:

1
Maklumat berikut berkaitan kaedah kajian sejarah iaitu kaedah arkeologi.

Melakukan proses gali cari
Menjalankan kajian saintifik

Apakah maklumat yang dapat diperoleh daripada kajian tersebut ?                 

I
II
III
IV
Kesahihan kelahiran tokoh
Ketepatan usia bahan kajian
Pentarikhan budaya masyarakat
Perbezaan tafsiran fakta sejarah

A
B
C
D
I dan II
I dan IV
II dan III  
III dan IV

2
Senarai berikut merupakan zaman pra sejarah di Malaysia.

Zaman Paleolitik
Zaman Neolitik

Apakah persamaan kedua-dua zaman tersebut ?A
B
C
D
Bentuk kepercayaan   
Sistem bermasyarakat
Aktiviti perdagangan
Penciptaan peralatan

3
Senarai berikut merupakan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Kedah Tua
Majapahit
Srivijaya

Apakah persamaan antara kerajaan tersebut ?A
B
C
D
Pusat pengeluaran rempah ratus
Pusat penyebaran agama Hindu dan Buddha
Pemerintahan tentera
Pelabuhan entreport

4
Jadual berikut menunjukkan Laksamana China yang pernah datang ke Melaka pada kurun ke-15.

Laksamana
Tarikh ketibaan
Laksamana Yin Ching
1404
Laksamana Cheng Ho
1405

Apakah faedah kedatangan tersebut kepada  Melaka ?A
B
C
D
Membekalkan tenaga buruh
Mempelbagaikan ekonomi
Mendapat perlindungan 
Mengukuhkan pentadbiran

5
Monolog berikut mungkin berlaku ketika Parameswara tiba di Temasik.
 

   Parameswara  : Em.., sungguh baik tempat ini. Pasti nanti tempat ini akan
                             berkembang maju !

Mengapakah baginda berpandangan sedemikian ?A
B
C
D
Kedudukan yang strategik
Keanehan peristiwa yang berlaku
Kebaikan pemerintah Temasik
Keindahan pantai Temasik

6
Rajah berikut menunjukkan tugas pembesar di Melaka.
 

             Menguruskan pasar dan gudang
 

             Menguruskan cukai                                                                            X
 

             Memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang

Siapakah X ?A
B
C
D
Bendahara
Temenggung
Syahbandar 
Penghulu Bendahari

7
Pernyataan berikut berkaitan dengan peraturan perdagangan di Melaka.
 

                                              Surat kebenaran berniaga

Apakah tujuan surat tersebut ?A
B
C
D
Memudahkan pungutan cukai
Menjamin keselamatan pedagang
Menyimpan barangan pedagang
Menambah pendapatan kerajaan 

8
Pada 25 Ogos 1511 , Melaka telah jatuh ke tangan Portugis.
Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut ?A
B
C
D
Berbangga dengan kekayaan negara
Berwaspada dengan kuasa asing  
Bermuafakat menyelesaikan masalah
Bertolak ansur dengan pendatang

9
Maklumat berikut merujuk antara tindakan orang Bugis di Johor.

Menggalakkan perkahwinan dengan anak raja dan anak pembesar Melayu
Anak-anak mereka menggunakan gelaran raja pada awal nama.

Apakah tujuan mereka berbuat demikian ?A
B
C
D
Menyemai perpaduan
Mengeratkan hubungan
Mengukuhkan kuasa politik   
Mempertahan warisan tradisi

10
Mengapakah kuasa-kuasa luar berikut ingin menguasai negeri Perak ?

Acheh
Belanda
A
B
C
D
Memajukan negeri
Menguasai hasil bumi 
Mengukuhkan pertahanan
Membekalkan makanan

11
Senarai pekerjaan berikut dilakukan dalam masyarakat Melayu.

Membina istana
Membina kubu
Membina saliran

Kebiasaannya pekerjaan tersebut dilakukan melalui sistemA
B
C
D
serah
kerah   
upah
tradisi


12
Maklumat berikut merujuk rumah-rumah orang Melayu.
 

          Reka bentuk rumah Melayu dipengaruhi oleh unsur dari luar alam Melayu

Apakah unsur luar tersebut ?I
II
III
IV
Siam
Belanda
Portugis
Vietnam


A
B
C
D

I dan II  
I dan IV
II dan III
III dan IV

13
Peta lakar  menunjukkan tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai yang dijadikan pusat pungutan cukai.
 


Apakah jenis cukai yang dipungut di tempat-tempat tersebut ?A
B
C
D
Cukai sungai
Cukai kampung
Cukai bebas kuala
Cukai labuh batu

14
Seorang tua dalam kalangan masyarakat Penan telah meninggal dunia.
Apakah tindakan masyarakat tersebut seterusnya ?A
B
C
D
Mengadakan perayaan Gawai
Berpindah dari tempat tersebut
Melapangkan kawasan tersebut
Bersama-sama menebang pokok

15
Mengapakah undang-undang adat diamalkan dalam kalangan masyarakat di Sabah ?A
B
C
D
Menanam semangat patriotisme
Menjamin keselamatan negeri
Melaksanakan hubungan yang adil
Mengeratkan hubungan masyarakat 


16.
Peta berikut menunjukkan kuasa luar yang mengancam negeri Kedah pada akhir kurun ke-18

S 3

Bagaimanakah Sultan Kedah menghadapi ancaman tersebut?A
B
C
D
Memperkuat kubu pertahanan
Memohon bantuan luar
Memperbesar angkatan tentera
Memindahkan pusat pentadbiran

17
Kenyataan di bawah adalah berkaitan dengan kegagalan Pulau Pinang sebagai pelabuhan

Pulau Pinang gagal mencapai kemajuan perdagangan
Kebanyakkan kapal dagang berdagang di Betawi dan Riau
Apakah kesan daripada kenyataan tersebut?A
B
C
D
Melaka berkembang sebagai pelabuhan
Pembukaan pelabuhan baru di Lingga
Singapura menjadi pelabuhan British
Kewujudan negeri-negeri Selat

18
Carta alir  menunjukkan perubahan pucuk pimpinan kerajaan British di London

Sebelum tahun 1873
Parti Liberal
Tahun 1873
Parti Konservatif

Apakah kesan perubahan tersebut terhadap negeri-negeri Melayu?A
B
C
D
Menguasai hasil bumi
Penyeragaman budaya
Persaingan kuasa barat
Menyebarkan agama kristian

19
Rajah berikut merujuk kepada persengketaan yang berlaku pada tahun 1870-an
Apakah  faktor yang menyebabkan berlakunya persengketaan tersebut?A
B
C
D
Perebutan takhta
Desakan pelabur asing
Hak memungut cukai
Menguasai kawasan pertanian

20
Maklumat berikut merujuk kepada desakan Sultan Idris dalam Persidangan DURBAR kedua di Kuala Lumpur 1903.

Mengkritik pemusatan kuasa oleh Residen Jeneral
Mengembalikan kuasa Raja-raja Melayu
Apakah kesan daripada desakan tersebut?A
B
C
D
Pembentukan Jemaah Menteri
Perlembagaan negeri dipinda
Pemantapan kerajaan tempatan
Penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan

21
Mengapakah Sistem Residen dikatakan menggugat kuasa sultan dan pembesar Melayu?I
II
III
IV
Penghapusan amalan perhambaan
Pemerintah tempatan dipencenkan
British menguruskan pentadbiran pusat
Cukai dikutip oleh Majistret dan Pemungut hasil


A
B
C
D

I dan II  
I dan IV
II dan III
III dan IV

22
Peristiwa berikut merupakan usaha British menguasai Tanah Melayu.

Tahun
Peristiwa
1826
Pembentukan Negeri-negeri Selat
1874
Pengenalan Sistem Residen
1896
Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu

Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut?A
B
C
D
Tabah menghadapi cabaran
Kepekaan kepada masalah bangsa
Berwaspada terhadap kuasa asing
Berbangga dengan sejarah negara

23
Apakah strategi yang digunakan oleh Penasihat British bagi mengukuhkan kuasa mereka di Tanah Melayu?A
B
C
D
Memaksa rakyat membayar cukai
Membuka sekolah Melayu di kampung
Memperkenalkan jabatan-jabatan baru
Melantik raja sebagai penasihat pentadbiran

24
Garis masa di atas menunjukkan peringkat pengukuhan kuasa James Brooke di Sarawak
      

Apakah faktor kejayaan James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak ?


A
Kekayaan kewangan

B
Kekuatan ketenteraan

C
Kemahiran berdagang

D
Kehebatn berdiplomasi
25
Mahkamah di Sabah semasa Syarikat Borneo
Utara British
Bidang kuasa
Mahkamah Majistret
Kes pembunuhan
Kes penculikan
Kes rompakan
Mahkamah Anak Negeri
X

Apakah X?A
B
C
D
Hukum adat
Jenayah
Jual beli
Juvana

26
Apakah kepentingan Piagam Diraja yang dianugerahkan oleh kerajaan British kepada Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah?A
B
C
D
Menubuhkan kerajaan
Menjamin keselamatan
Mendapat kuasa mentadbir
Menambah modal perniagaan

27
Dialog berikut mungkin berlaku semasa Sabah ditadbir oleh SBUB
Penduduk kampung X  : Kami bersusah payah mengeluarkan hasil, tetapi kami tidak        
                                        dapat menikmati keuntungannya.
Penduduk kampung Y  : Ya ! kita juga dikenakan macam-macam cukai, ada cukai 
                                         tanah, cukai kepala, lesen perahu dan senjata.Apakah pengajaran daripada dialog tersebut ?
A
B
C
D
Bekerjasama untuk kesejahteraan hidup
Bertoleransi untuk keharmonian kaum
Berwaspada dengan kuasa asing             
Bersatu mencapai kemajuan

28
Pelabur di Tanah Melayu pada awal abad ke 20
                         * Guthrie
                         * Sime Darby
                         * Harrisons and Crosfield


Senarai tersebut adalah berkaitan dengan perkembagan tanaman
A
B
C
D
kopi
getah       
tembakau
kelapa sawit

29
Peta tersebut menunjukkan perkembangan landasan kereta api di Tanah Melayu


Perkembangan tersebut dikaitkan dengan


A
penanaman getah
B
pertubuhan bandar
C
perlombongan bijih timah
D
pengurangan pentadbiran


30
Garis masa di bawah menunjukkan sebahagian daripada peristiwa perang pembebasan Kedah.
             

Mengapakah perjuangan tersebut gagal ?
A
B
C
D
British memberi bantuan kepada Siam       
Taktik peperangan kurang terancang
Kelengkapan perang tidak mencukupi
Kedah tidak mendapat bantuan luar

31
           Ilustrasi tersebut menunjukkan pertempuran pejuang Pahang dengan Inggeris                

                                      
                                                     

Mengapakah Dato’ Bahaman menentang Inggeris ?


I
II
III
IV
Perlucutan gelaran
Pembinaan balai polis
Menetapkan peraturan tanah
Melarang membuka kawasan baru


A
B
C
D
I dan II          
I dan IV
II dan III
III dan IV

32.
Maklumat berikut adalah berkaitan dengan peraturan British di Terengganu
Undang-undang binatang buas
Peraturan tanah baru
Keperluan pas membuka tanah


Apakah kesan daripada pengenalan peratran tersebut?
A
Pembersihan tanah kerajaan di Kuala Telemong

B
Menyebabkan perang terhadap British

C
Mencetuskan Kebangkitan Tani

D
Penangkapan pemimpin petani


33
          Madrasah di Tanah Melayu pada  awal 1920
                 * Al-Masyhur di Pulau Pinang
                 * Al-Diniah di Padang Rengas
                 * Il-Ihya Assyarif di Gunung Semanggol


Madrasah tersebut berperanan menyebarkan
A
B
C
D
ideologi kapitalis
ideologi timur
idea tradisional
idea pembaharuan

34.

Abdul Rahim Kajai
Harun Aminurrashid
 
Maklumat di atas merujuk kepada nasionalis di Tanah Melayu.

Apakah peranan tokoh tersebut?
A
Mengasaskan fahaman radikal

B
Memimpin penentangan bersenjata

C
Membangkitkan kesedaran kebangsaan

D
Mencetuskan idea gerakan pemulihan agama

35.
Petikan di bawah merujuk kepada tujuan penerbitan sebuah akhbar pada awal kurun ke-20 di Tanah Melayu
“…… menyedarkan mereka yang lalai dan menjagakan mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat…..”


Akhbar yang dimaksudkan ialah
A
Al-Ikhwan

B
Al-Imam

C
Neracha

D
Saudara36.
Peta 3 merupakan Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya yang  merupakan rancangan ekonomi Jepun.

                            
                                                Peta 3


Apakah iktibar yang dapat diambil daripada  rancangan tersebut?
A
B
C
D
Bersatu padu dalam semua tindakan
Berhati-hati terhadap propaganda dari luar             
Bekerjasama untuk  meghapuskan penjajah
Bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara37

Selepas sepuluh minggu tentera Jepun mendarat, seluruh Tanah Melayu termasuk Singapura jatuh ke tangan tentera Jepun.Apakah iktibar  daripada peristiwa di atas?

A
B
C
D
Berbangga dengan sejarah negara
Bersatu mempertahankan negara
Menguasai strategi peperangan
Mengimbangi komposisi kaum


38
Senarai berikut merujuk lokasi pendaratan Jepun di Tanah Melayu pada Disember 1941.

Singgora
Pattani
Kota BharuMengapakah Jepun memilih lokasi tersebut?

A
B
C
D
Taktik serangan
Terdapat kubu pertahanan
Kemudahan jet pejuang
Mendapat sokongan penduduk tempatan


39

Mengapakah Jepun memperkenalkan dasar pentadbiran yang berubah-ubah  di Tanah Melayu ?
A
B
C
D
Mendapatkan sokongan rakyat
Mengatasi ancaman komunis
Memupuk perpaduan kaum
Menghapuskan perasaan perkauman

40
Kiai Salleh Karim telah memimpin orang Melayu menyerang orang Cina  di bandar Batu Pahat tetapi gagal.

Apakah sebab kegagalan tersebut?

A
B
C
D
Tiada senjata moden
Tekanan daripada penduduk
Dihalang oleh Pegawai Daerah
Menghadapi masalah kewangan

41
Apakah persamaan di antara parti-parti politik di bawah?

Angkatan Pemuda Insaf ( API )
Angkatan Wanita Sedar ( AWAS )A
B
C
D
Menuntut pilihan raya
Menyokong Malayan Union
Membentuk perpaduan kaum
Menyekat kemasukan imigran

42
Senarai berikut merujuk kepada bekas pegawai British yang menentang pelaksanaan Malayan Union.

Frank Swettenham
R.O. Winstedt


Bagaimanakah cara penentangan mereka?

A
B
C
D
Melalui akhbar
Mengadakan demontrasi
Mengemukakan memorandum
Membuat tuntutan di Parlimen

43
Maklumat berikut merujuk kepada situasi yang mungkin berlaku di Tanah Melayu sekitar tahun 1946.

Persatuan-persatuan Melayu telah ditubuhkan atau dihidupkan semula....Ada yang menghantar telegram dan surat bantahan  ke Pejabat Tanah Jajahan di London.

Mengapakah persatuan Melayu mengambil tindakan tersebut?

A
B
C
D
Menuntut diadakan pilihan raya
Menentang Malayan union
Merundingkan kemerdekaan
Mewujudkan kerjasama ekonomi

44. Mengapakah berlaku perubahan  dalam cogan kata UMNO  daripada Hidup Melayu kepada Merdeka?


A
B
C
D
Menubuhkan kerajaan sendiri
Merapatkan jurang ekonomi
Menyatupadukan rakyat tempatan
Mendapatkan sokongan pemerintah

45.
Mengapakah Parti Komunis Malaya melakukan keganasan berikut?

Menyerang balai polis
Membakar bas
Membakar kilangA
B
C
D
Mendapatkan sokongan rakyat
Menjamin kedudukan kerajaan
Memulihkan ekonomi negara
Menubuhkan negara republik

46.

Kerajaan telah melancarkan kempen “memenangi hati dan fikiran rakyat” pada tahun 1950-an.


Apakah perkara yang diberi penekanan di dalam kempen tersebut?


A
B
C
D
Sokongan penduduk
Kekuatan ketenteraan
Bantuan kewangan
Kekuatan parti politik
47.
Maklumat berikut merujuk kepada langkah kerajaan membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

Home Guard ditubuhkan di peringkat kampung  untuk membantu pasukan  polis dan tentera menjaga keselamatan. Anggota Home Guard terdiri daripada kaum lelaki dan wanita.Apakah iktibar yang diperoleh  daripada penubuhan Home Guard?


A
B
C
D
Berilmu dalam kehidupan
Berwawasan dalam peperangan
Bersedia mempertahankan negara
Bekerjasama membangunkan negara

48.

Dialog di bawah mungkin berlaku di Tanah Melayu semasa Darurat.

Ah Seng
: Negara kita akan diberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.
Rama
: Tapi....Darurat masih belum tamat
Abu
: Benar. Bersyukurlah  negara kita diberi kemerdekaan.Apakah tujuan pihak British bertindak sedemikian?

A
B
C
D
Mengukuhkan perpaduan kaum
Meningkatkan pelaburan asing
Mengurangkan bebanan perbelanjaan
Menggagalkan perjuangan komunis

49
Senarai berikut berkaitan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum.
Ditubuhkan pada tahun 1949
Dianggotai oleh wakil pemimpin pelbagai kaum
Dipengerusikan oleh E.E.C ThuraisingamBagaimanakah jawatankuasa tersebut berjaya memupuk perpaduan antara kaum?

A
B
C
D
Menubuhkan parti pelbagai kaum
Mewujudkan kompromi melalui rundingan
Menggubal  dasar  pelajaran  kebangsaan
Mengadakan perhimpunan besar-besaran

50
Senarai berikut merujuk sekolah vernakular di Tanah Melayu.
Sekolah Melayu
Sekolah Tamil
Sekolah Cina

Apakah persamaan sistem pendidikan di atas?

A
B
C
D
Tenaga pengajar terlatih
Sukatan pelajaran bercorak tempatan
Bahasa ibunda sebagai pengantar
Sistem nazir yang sama

51
Rajah di bawah merujuk kepada faktror kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955.

Faktor Kemenangan


Kebijaksanaan pemimpin
Kesanggupan berkongsi kuasa
XApakah X?

A
B
C
D
Sikap tolak ansur
Bantuan negara luar
Kewangan yang kukuh
Berpengalaman mentadbir

52
Pada tahun 1952, pakatan UMNO – MCA terbentuk.

Mengapakah pakatan tersebut  perlu dibentuk?

A
B
C
D
Menuntut kemerdekaan negara
Memujuk Parti Komunis Malaya menyerah diri
Mengutip derma untuk menjayakan Rancangan Briggs
Menghadapi pilihan raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur

53
Pernyataan berikut merujuk kepada satu peristiwa di Tanah Melayu pada tahun 1956
Rombongan dari London telah disambut dengan meriah dalam perhimpunan besar-besaran di Padang Merdeka, Bandar Hilir, Melaka


Apakah kesan daripada peristiwa tersebut?


A
B
C
D
Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu
Pemansuhan Malayan Union
Pengisytiharan kemerdekaan
Penamatan darurat

54
X
Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957
Penguasaan British ke atas Negeri-negeri Selat terbatal
Persekutuan Tanah Melayu merupakan negara demokrasi


Apakah X?


A
B
C
D
Perjanjian London
Perlembagaan merdeka
Pemasyhuran kemerdekaan
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

55
Mengapakah kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 telah dicapai tanpa pertumpahan darah.A
B
C
D
Darurat ditamatkan
PKM menyerah kalah
Kebijaksanaan pemimpin
Kerjasama antara kaum

56
Majlis negeri meluluskan Rang undang-undang penyerahan Sarawak atau Cession Bill.

Mengapakah penduduk Sarawak menentang penyerahan tersebut?

I
II
III
IV
Mengetepikan Perlembagaan 1941
Menggunakan tipu muslihat
Mengurangkan kuasa pembesar
Membantah kemasukan kuasa luar
A
B
C
D
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

57
Maklumat di bawah telah membangkitkan kemarahan kakitangan kerajaan terhadap British di Sarawak.

Surat pekeliling No. 9


Apakah reaksi mereka terhadap perkara tersebut?


A
B
C
D
Menghantar surat bantahan
Mengadakan demonstrasi
Meletakkan jawatan
Menampal poster

58
Parti politik berikut telah bergabung membentuk Parti Perikatan Sabah pada tahun 1962.

Posok Momogun
Persatuan Cina Sabah
Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu
Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu

Apakah tujuan gabungan tersebut dibentuk?


A
B
C
D
Menyertai pilihanraya
Menuntut kemerdekaan
Melindungi kepentingan penduduk
Membantah penyerahan Sabah kepada British

59
Rajah  berikut merupakan langkah pembentukan Persekutuan Malaysia 1963

                                    

Apakah X?
A
B
C
D
Jawatankuasa Eksekutif
Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia
Jawatakuasa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

60
Kedua-dua tokoh dibawah telah mewakili negara masing-masing dalam Perjanjian Pemulihan Hubungan yang ditandatangani pada Ogos 1966.

Tokoh
Negara
Tun Abdul Razak
Malaysia
Tun Adam Malik
Indonesia
Apakah kesan perjanjian tersebut ?


A
B
C
D
Penubuhan Asean
Pemisahan Singapura
Penamatan konfrontasi
Pengasasan MAPHILINDO

Jawapan
No soalan
Jawapan
Muka surat
1
C
12
2
A
21-24
3
D
38-41
4
C
51
5
A
47-48
6
C
63
7
D
66
8
B
98
9
C
117
10
B
125-126
11
B
154
12
A
169
13
D
158
14
B
186
15
D
195
16
B
5
17
C
13
18
A
32
19
C
40
20
D
48
21
B
44
22
C
49
23
C
60
24
B
81
25
A
108
26
B
104
27
C
111
28
B
131
29
C
146
30
A
165
31
A
179
32
C
190
33
D
204
34
D
208
35
B
203
36
B
5
37
B
12
38
A
13
39
A
17
40
C
48
41
B
53
42
A
56
43
B
59
44
A
72
45
D
88
46
A
98
47
C
93
48
D
107
49
B
121-122
50
C
125
51
A
140
52
D
136-137
53
C
152
54
C
166
55
C
167
56
A
178
57
C
181
58
A
192
59
C
214
60
C
224