Friday, 16 November 2018

TIPS SPM 2018 - SAINS

SCIENCE TIPS --  PAPER 2

 SECTION A
1.     Factors that affect the growth at bacteria - Harmful effects /diseases
2.     Alloy – hardness / structure
3.     Properties of Substances / metals non – metals
4.     Pressure – Bernoulli / Momentum


SECTION B
1.     Nervous system / Proprioceptor
2.     Heredity – mechanism of inheritance / mutation / diseases
3.     Radioactive substance & uses
4.     Soap / Alcohol
5.     Radio Waves / satellite


SECTION C - Light Colour / Electrolysis / Method of Food Processing / labelTIPS SPM 2018 - BIOLOGI

BIOLOGY TIPS – PAPER 2 -  SECTION A

1.     Mitosis / meiosis      -   cancer and tissue culture
2.     Enzyme (factor affecting enzyme activity.)
3.     Dynamic ecosystem
4.     Menstrual cycle and negative feed back
5.     Double fertilization
6.     Nutrition
7.     Inheritance / variation
8.     Pollution          – air – Green house effectSECTION B - Respiration and photosynthesis 

TIPS SPM 2018 - KIMIA

CHEMISTRY TIPS - PAPER 2

SECTION A
1.     Empirical formula. (precaution, draw apparatus, observation, calculation).
2.     Periodic table.
3.     Carbon compound. (alkane, alkane, alcohol.)
4.     Salt
5.     Redox and electrolysis. (define term)
6.     Soap and detergent (how to make soap, adv, disadvantage.)
7.     Contact & Haber process.
8.     Thermochemistry

SECTION B
1.     How to make soluble / insoluble salt  (Identity anion / cation.)
2.     Rate of reaction. (catalyst, surface area, concentration.)
3.     Bond (ionic , covalent)

4.     Combination of (alloy ,glass, polymer) Or Rubber (polymer & vulcanisation)

TIPS SPM 2018 - FIZIK

PHYSICS  TIPS  - PAPER 2

SECTION A
1.    Micrometer screw gauge / vernier calipers
2.    Latent heat fussion / vaporization / specific heat
3.    Burnoulli
4.    Refraction of light / glass index
5.    Young concept / interference of light / water
6.    CRO and rectification / diode
7.    Logic gate
8.    Half-life / rays / radioactive

SECTION B
9.   Momentum / Boat or plane modification
10. Electromagnet / transformer
11. Gas Law / Gas pressure
12. Projector / lens

PAPER 3 - SECTION A - Extension of spring / Hooke law / Object distance on image size / focal length

SECTION B -  Resistant over wire diameter / temperature / Inertia


TIPS SPM 2018 - SEJARAH

TIPS SEJARAH - TINGKATAN 4
BAB 3 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
1. Kegiatan Kerajaan Agraria, kepentingan bahasa Sanskrit dan pencapaian masyarakat awal yang menjadi kebanggaan hari ini.
2.Kerajaan Agraria, faktor perkembangan Kerajaan Angkor.
3. Cara penyebaran Hindu – Buddha ke Asia Tenggara
4. Candi – Contoh candi dan tujuan candi dibina.
5. Pengaruh Hindu – Buda dalam sistem pemerintahan, bahasa dan kesusasteraan.

BAB 6 – PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 
1.            Kerajaan Turki Utmaniyyah – faktor kejayaan ke Eropah, sumbangan dan ciri mubaligh Islam.
2..            Kerajaan Bani Umaiyyah – pusat pemerintahan, sumbangan, sumber pendapatan dan faktor kejayaan.
3.            Sumbangan Bani Umaiyyah dalam sistem pemerintahan, peranan Kota Baghdad, pusat penyebaran ilmu Kerajaan Abbasiyyah dan peranan anda membentuk budaya keilmuan.

BAB 8 – PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI M’SIA SEBELUM KEDTGAN BARAT
1. Melaka – perdagangan, cukai, kepentingan cukai
2. Pengaruh Islam – pentadbiran, adat Temenggung, mata wang, nilai Islam dalam perdagangan dan unsur Islam ke arah kegemilangan.
3. Pendidikan – tidak formal dan formal
4. Pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran
5. Perundangan – tidak bertulis ( Adat Perpatih dan Adat Temenggung )
                    -  bertulis ( Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka )

BAB  9 – PERKEMBANGAN DI EROPAH
1. Ciri-ciri Zaman Gelap, persamaan masyarakat feudal tradisional, iktibar.
2. Maksud Zaman Gelap, hierarki masyarakat feudal, hubungan tuan tanah dan petani, Kesan Zaman Renaissance, iktibar penjelajahan dan penerokaan.
3.Penjelajahan dan penerokaan – faktor, tokoh, Perjanjian Tordesillas, kesan penjelajahan.Imperialisme Barat di Asia – faktor dan kesan di Asia Tenggara.TIPS SEJARAH - TINGKATAN 5
BAB 1 – KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI A. TENGGARA - Ciri Birokrasi Barat – Filipina, Indonesia, Burma, Tanah Melayu, Thailand ( Raja MongkuT dan Raja Chulalongkorn )

BAB 3 – KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA & BANGSA
1.            Negara dan bangsa Malaysia – bagaimana dibentuk, ciri-ciri dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka – warisan Kesultanan Melayu Melaka di negeri Melayu.
2.            Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, Sistem Jemaah Menteri Kelantan, Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu, demokrasi dan konsep persekutuan di Negeri Sembilan.

BAB 5 – PEMBINAAN NEGARA & BANGSA YANG MERDEKA
1.            Pakatan Murni.
2.            Usaha mengadakan Pakatan Murni, sebab Parti Perikatan diterima semua kaum dan  Pendekatan memastikan kemerdekaan terus terpelihara.
3.            Usaha Parti Perikatan, isu Suruhanjaya Reid, kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

BAB 7 – SISTEM PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN NEGARA M’SIA 
1.            Lambang-lambang negara – jata, lagu, bendera

BAB 9 – MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
1.            Pertubuhan – Komanwel, OIC, NAM, Negara-Negara Selatan.


Tuesday, 3 July 2018


 KERTAS KERJA
KARNIVAL TVET DAN HARI KOPERASI
KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR PERINGKAT ANTARABANGSA  2018


TARIKH
03 HINGGA 04 JULAI 2018
(SELASA HINGGA RABU)


TEMPAT
KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN


ANJURAN
UNIT PERHUBUNGAN AWAM KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR DENGAN KERJASAMA KOPERASI KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR BERHAD


TEMA
“SEIRING BERSAMA”

KERTAS KERJA
KARNIVAL TVET DAN HARI KOPERASI
KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR PERINGKAT ANTARABANGSA  2018


1.0 TUJUAN
Kertas kerja ini bertujuan untuk memohon pertimbangan kelulusan serta bantuan kewangan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan ANGKASA  untuk menjayakan Karnival TVET dan Hari Koperasi Kolej Vokasional Alor Setar Peringkat Antarabangsa 2018.2.0 PENGENALAN

2.1 Program Karnival TVET dan Hari Koperasi Kolej Vokasional Alor Setar Peringkat Antarabangsa 2018 yang julung-julung kali diadakan  ini merupakan salah satu program di bawah kendalian Unit Perhubungan Awam  Kolej Vokasional Alor Setar dengan kerjasama Koperasi Kolej Vokasional Alor Setar Berhad bertujuan untuk menyuntik kemahiran, tanggungjawab sosial dan kemahiran komunikasi bersama badan-badan korporat.

2.2 Program Karnival TVET dan Hari Koperasi Kolej Vokasional Alor Setar Peringkat Antarabangsa 2018   ini juga dapat memberi pendedahan kepada para pelajar Kolej Vokasional Alor Setar tentang kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat selain menerapkan nilai, sikap, estetika dan profesionalisme semasa menguruskan program Karnival TVET dan Hari Koperasi Kolej Vokasional Alor Setar Peringkat Antarabangsa 2018.

2.3 Program Karnival TVET dan Hari Koperasi Kolej Vokasional Alor Setar Peringkat Antarabangsa 2018  ini juga turut menekankan pemikiran kritikal, penyelesaian masalah dan pendekatan saintifik serta kepimpinan dan kerja berpasukan dalam kalangan para pelajar.

2.4 Program Karnival TVET dan Hari Koperasi Kolej Vokasional Alor Setar Peringkat Antarabangsa 2018  ini  juga dapat mengasah bakat para pelajar dalam kemahiran pengurusan dan keusahawanan. Malahan, kemahiran kreatif dan inovatif dapat disuntik dengan mengadakan program-program yang berbeza sepanjang tahun di samping membantu para pelajar KVAS untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran mereka


3.0 MISI
Merapatkan hubungan antara pelajar Kolej Vokasional Alor Setar tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya supaya dapat bekerjasama antara satu sama lain selaras hasrat Perdana Menteri Malaysia iaitu 1Malaysia dalam masa yang sama menggilap kompentesi ganerik para pelajar.
4.0 MATLAMAT
Melahirkan pelajar modal insan kelas pertama yang berketerampilan, bertanggungjawab, berdedikasi serta tabah dalam menghadapi segala cabaran.


5.0  OBJEKTIF

5.1 Membentuk para pelajar yang komited kepada tugas dan tanggungjawab yang diberikan dalam suatu organisasi.
5.2 Melahirkan para pelajar yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi, berinovasi serta bermotivasi.
5.3 Menggabungkan aktiviti sukan, kebudayaan dan kebajikan antara pelajar dari pelbagai bidang tanpa mengubah nilai-nilai estetika yang ada.
5.4 Menerapkan nilai-nilai perpaduan, sikap bekerjasama dan  saling membantu dalam melakukan aktiviti secara berorganisasi6.0 TEMA
“SEIRING BERSAMA”


7.0 ANJURAN
Unit Perhubungan Awam  Kolej Vokasional Alor Setar dengan kerjasama Koperasi Kolej Vokasional Alor Setar Berhad


8.0 TARIKH DAN MASA
15 hingga 16 Julai 2018 (Ahad hingga Isnin)


9.0 TEMPAT PROGRAM
Kolej Vokasional Alor Setar, Kedah Darul Aman


10.0 PUBLISITI
Program ini memfokuskan kepada semua pelajar Kolej Vokasional Alor Setar dan umum kepada warga Kolej Vokasional Zon Utara, Kolej Vokasional Thailand, Inonesia dan Brunei  serta masyarakat setempat


11.0 CADANGAN PERASMI
Tuan Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian pendidkan Malaysia12.0 PENGLIBATAN AHLI-AHLI PROGRAM
Peserta terdiri daripada para pelajar Kolej Vokasional Alor Setar, Zon Utara,  Thailand, Inonesia dan Brunei  serta masyarakat setempat


13.0 STRUKTUR ORGANISASI
Rujuk lampiran A


14.0 TENTATIF PROGRAM
Rujuk lampiran B


15.0 PERINCIAN PROGRAM

15.1 Pertandingan Kelas 5 Bintang
Aktiviti Pertandingan Kelas 5 Bintang  dijalankan untuk memilih pemenang bagi kelas angkat tercantik. Terbuka kepada semua warga Kolej Vokasional Alor Setar. Warga Kolej Vokasional Alor Setar harus menghiasi kelas angkat mereka bagi memenangi pertandingan tersebut.

15.2 Blok Asrama Terbuka
Menjalankan aktiviti yang membenarkan pelajar lelaki memasuki blok perempuan dan pelajar perempuan memasuki blok lelaki. Aktiviti ini adalah untuk pelajar lelaki mengetahui cara pelajar perempuan menghiasi blok mereka dan untuk pelajar perempuan mengetahui cara pelajar lelaki menghiasi blok mereka.

15.3 Gerai Keusahawanan
Membuka gerai pameran, jualan makanan, pakaian, pameran yang terdiri daripada penggerai daripada para peserta

15.4 Sukaneka dan Sukan Rakyat
Menganjurkan pertandingan sukaneka dan sukan rakyat yang penyertaan dibuka kepada semua peserta

15.5 Pertandingan Counter Strike
Menganjurkan pertandingan Counter Strike atau permainan komputer dan membuka pnyertaan kepada semua peserta.

15.6 Malam Kebudayaan
Menganjurkan malam kebudayaan bagi memeriahkan  majlis penutup . Terdiri daripada persembahan dari pelbagai kaum dan mereka akan mempersembahkan tarian budaya masing-masing

15.7 Forum Perdana Kerohanian
Forum ini bercirikan keagamaan. Forum perdana ini akan menjemput panel-panel penceramah daripada luar untuk mengupas beberapa tajuk yang menjadi perbualan masyarakat sekarang serta menjelaskan sebarang permasalahan mengenai keagamaan.


15.8 Kempen Kesihatan
Kempen kesihatan akan dikendalikan oleh Bulan Sabit Merah Malaysia. Pemeriksaan kesihatan dan pelbagai aktiviti yang melibatkan kesihatan dijalankan.15.9 Program Akademik
Program ini akan menjemput pelajar-pelajar sekolah luar untuk merasai kehidupan di Kolej Vokasional Mereka juga akan mengikuti beberapa program berunsurkan akademik yang dianjurkan.

15.10 Pertandingan Karaoke
Pertandingan Karaoke ini bertujuan untuk mencari bakat-bakat yang tersembunyi dalam kalangan peserta.

15.11 Mini Game
Mini Game akan berlangsung sepanjang program dijalankan. Mini game ini terdiri dari permainan-permainan tradisional dan moden.

15.12 Tayangan Video
Satu tayangan video akan didakan pada sebelah malam semasa program berlangsung.

15.13 Senamrobik
Program yang bercirikan kesukanan ini akan dilakukan dengan kerjasama peserta yang hadir bagi memeriahkan lagi suasana. Program senamrobik ini akan menjemput pakar senaman yang berpengalaman untuk mengendalikan senaman ini.

15.14 Rewang
Program rewang diadakan bagi mengeratkan hubungan antara para pelajar dan staff  KVAS.

16.0 BELANJAWAN
Rujuk lampiran C

17.0 PEJABAT URUSAN
Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan, dan urusan serta surat menyurat, sila hubungi:

Pejabat Kolej Vokasional Alor Setar, Kompleks Pendidikan, Jalan Stadium, 05100 Alor Setar, Kedah Darul Aman . ( u/p: HAJI ABDUL MUHEN BIN ABDUL MOHSSIN)         Tel : 04-7333363 / 019-4435169  Faks : 04-7347078  Emel : atan_mm@yahoo.com


18.0 PENUTUP
Semoga program ini dapat diluluskan dan mendapat bantuan kewangan supaya program ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat kepada semua warga  Kolej Vokasional Alor Setar di samping dapat membantu para pelajar untuk mengasah kemahiran mereka serta melengkapkan lapan asas domain yang terdapat didalam Kontrak Pembelajaran.

Terima kasih atas segala kerjasama dan bantuan yang diberikanLAMPIRAN A

STRUKTUR ORGANISASI KARNIVAL TVET DAN HARI KOPERASI
KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR PERINGKAT ANTARABANGSA  2018

Penaung
Penasihat Kehormat 1
Penasihat Kehormat 2
Pengerusi
Penyelaras
Setiausaha
Bendahari
Pengarah Program
Pengarah Pemasaran ]
Pengarah Persembahan


Pengarah Jamuan
Pengarah Protokol
Pengarah Program Akademik
Pengarah Sijil dan Cenderamata
Pengarah Teknikal dan Logistik
Pengarah Sukan
Pengarah Kerohanian
Pengarah Gerai Keusahawanan
Pengarah Publisiti dan Penerbitan
Pengarah Tugas-Tugas Khas
Pengarah Bulan Sabit Merah Malaysia