Thursday, 25 June 2015

LATIHAN KARANGAN

JUMLAH KES SALAH LAKU PELAJAR DI SEKOLAH MENENGAH SRI SURIA
(JANUARI – MEI 2015)

BIL
JENIS KESALAHAN
BIL.KESALAHAN
(PELAJAR LELAKI)
BIL. KESALAHAN
(PELAJAR PEREMPUAN)
1.
Ponteng Sekolah
32
24
2.
Ponteng Kelas
22
15
3.
Membuli
9
3
4.
Melawan Pengawas
5
2
5.
Merosakkan kerusi Meja
16
4
6.
Mencuri
6
4

USAHA-USAHA MEMBENDUNGNYA


Tindakan tegas oleh pihak sekolah                                      melaporkan kesalahan serius kepada pihak polis

                                                       Guru meningkatkan kualiti pengajaran

RANGKA KARANGAN:

Pendahuluan -masalah disiplin sinonim dengan para pelajar  -kes laku antara sekolah berbeza-beza
-pelbagai usaha perlu diambil

Isi-isi Penting
-pihak sekolah harus mengenakan tindakan tegas- mengikut peraturan yang ditetapkan-menyedarkan para pelajar yang selalu melanggar peraturan sekolah

-para guru meningkatkan kualiti pengajaran-pelajar berasa seronok berada di dalam kelas-mengelakkan ponteng

-melaporkan kesalahan serius kepada pihak polis-diambil tindakan-menginsafkan pelajar berkenaan-pengajaran kepada pelajar lain

Penutup -pelanggaran disiplin perlu dikurangkan-menjamin keselesaan belajar-menimbulkan suasana harmoni dan selamat di sekolah


LATIHAN PUISI TRADISIONAL - Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)

         TARIKH:

LATIHAN PUISI TRADISIONAL  - Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga) 

Baca gurindam di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri

RANGKAP

MAKSUD

Apabila terpelihara mata,
Sedikitlah cita-cita.

 

Apabila terpihara kuping,
Khabar yang jahat tiadalah damping.

 

Apabila terpelihara lidah,
Nescaya dapat daripadanya faedah.

 

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
Daripada segala berat dan ringan.

 

Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fiil yang tiada senonoh.

 

Anggota tengah hendaklah diingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat.

 

Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjalan yang membawa rugi.

Mohd yusof md Nor & Abd Rahman Kaeh  (Penyelenggara)
Puisi Melayu Tradisi, 1996, Fajar Bakti Sdn Bhd

 

 

Tema - Gurindam ini bertemakan nasihat kepada murid agar memelihara anggota diri dan berbudi pekerti mulia.


 

Bentuk Gurindam


1.     “Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)” ini terdiri daripada _____ rangkap.
2.     Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama, iaitu _____ baris serangkap.
3.     Bilangan kata dalam setiap baris hampir sama, iaitu antara _____ hingga ______ patah kata dalam sebaris.
4.     Bilangan suku kata dalam setiap baris hampir sama, iaitu antara _________ hingga _________ suku kata sebaris.
5.     Rima akhir gurindam ialah _____

Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi


1.     Pemilihan kata atau diksi yang indah dan ayat atau baris yang dibentuk adalah puitis.

2.     Penggunaan bahasa kiasan.

3.     Penggunaan inversi.

4.     Pemilihan kata atau diksi iaitu penggunaan kata ganda
.
5.     Unsur bunyi:

(a)   Asonansi. (pengulangan bunyi vokal):
Dalam contoh ini, terdapat perulangan bunyi vokal ____ sebanyak ____ kali.

(b)   Aliterasi. (pengulangan bunyi konsonan) :.
Dalam contoh ini, terdapat perulangan bunyi konsonan _____ sebanyak ____ kali.

 

 

Pencernaan Unsur KOMSAS


1.     Kita dinasihati agar berhati-hati mengawal pancaindera agar tidak membawa kepada kerosakan.

Nilai:

Persoalan:

Pengajaran:


2.     Kita dinasihati agar tidak menurut kehendak nafsu makan dan nafsu syahwat.

Nilai:

Persoalan:

Pengajaran:


3.     Kita dinasihati agar berusaha mengawal anggota tangan dan kaki.

Nilai:

Persoalan:

Pengajaran:

4.     Kita dinasihati agar berusaha mengawal tutur kata ketika berinteraksi dengan orang lain.

Nilai:

Persoalan:

Pengajaran:


5.     Kita dinasihati agar menjalani kehidupan seharian dengan bersemnagat.

Nilai:

Persoalan:

Pengajaran:SOALAN PEMAHAMAN:

       i.          Apakah maksud rangkap ketujuh “Gurindam Dua Belas”?                                                     [2 markah]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      ii.          Pada pendapat anda, apakah yang harus dilakukan oleh seseorang agar terhindar daripada melakukan kejahatan?         [KBAT]                                                                                     [3 markah]
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


     iii.          Huraikan dua nilai yang terdapat dalam gurindam tersebut.                                                  [3 markah]
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Wednesday, 24 June 2015

ANALISIS SOALAN SPM


ANALISIS SOALAN  NOVEL SPM 2001 – 2013
2001(N)
Kewajaran pengarang mengakhiri cerita  / Empat Persoalan
2002(J)

2002(N)
Sinopsis novel / Empat nilai murni
Tema novel yang telah anda pelajari / Latar masyarakat dalam novel
2003(J)


2003(N)
Klimaks dan peristiwa kesudahan cerita  / Latar tempat
Persoalan kegigihan / Menghuraikan  watak utama
2004(J)

2004(N)
Huraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh watak utama / Huraikan empat pengajaran daripada novel yang telah anda pelajari

Tiga nilai kasih sayang / Jelaskan bagaimana watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi
2005(J)2005(N)
Huraikan perwatakan satu daripada watak sampingan tersebut / Jelaskan tiga peristiwa yang dapat anda teladan berdasarkan novel yang anda pelajari.
Huraikan dua peristiwa paling menarik dan mengapakah anda berpendapat demikian? / Bandingkan satu latar tempat dalam setiap novel itu.
2006(J)


2006(N)
Dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak / Dua nilai kemasyarakatan daripada setiap novel tersebut
Huraikan pengajaran / Jelaskan satu persoalan daripada setiap novel
2007(J)


2007(N)
Huraikan nilai setia kawan  / Huraikan tema dalam setiap novel itu.
Jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan maruah / Huraikan cara watak utama setiap novel menyelesaikan satu konflik
2008(J)2008(N)
Buktikan Pemilihan tajuk sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel / Berikan tiga pengajaran yang terdapat dalam setiap novel.
Sebab  bahagian permulaan sebuah novel  menarik minat anda. / Bandingkan, iaitu dari segi persamaan dan perbezaan, satu latar masyarakat dalam dua buah novel yang anda pelajari
2009(J)2009(N)
Jelaskan dua peristiwa yang meninggalkan kesan terhadap perasaan anda.
/ Huraikan satu latar masa dalam setiap novel.
Huraikan ketabahan watak utama dalam yang membolehkannya memperoleh kejayaan. / Jelaskan satu contoh nilai kasih sayang dalam setiap novel
2010(J)
Dua peristiwa yang menunjukkan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. / Berdasarkan dua  novel,bandingkan satu latar masyarakat.
2010(N)
Sebab-sebab novel boleh menimbulkan kesedaran kepada pembaca / Perbandingan peristiwa yang memaparkan nilai keberanian
2011 (J)
Sinopsis Novel / Pengajaran daripada novel (tiada soalan perbandingan)
2011 (N)
Sinopsis Novel / Pengajaran daripada novel (tiada soalan perbandingan)
2012 (J)
Perwatakan watak utama / Persoalan (tiada soalan perbandingan)
2012 (N)
Latar Masa / Nilai Kemanusiaan (tiada soalan perbandingan)
2013 (J)
Latar Tempat / Pertentangan pendapat antara watak utama dengan watak lain (tiada soalan perbandingan)
2013 (N)
Sinopsis /  Peristiwa yang dapat dijadikan teladan (tiada soalan perbandingan)
2014 (J)
Watak & Perwatakan Watak Sampingan / Nilai Kasih Sayang (tiada soalan perbandingan)
2014 (N)
Cara watak utama menyelesaikan konflik / Latar masyarakat berdasarkan dua buah novel
2015 (J)
Peristiwa yang menimbulkan kesedaran kepada pembaca / Perbandingan nilai keberanian daripada dua buah novel