Tuesday, 5 September 2017

SYAIR BURUNG NURI

TEKS SYAIR 1: SYAIR BURUNG NURI
Maksud Syair

Rangkap 1: Penyair menceritakan sebuah warkah yang ditulis oleh seorang yang dipandang hina sehinggakan kata-kata yang ditulisnya itu mungkin dianggap salah berdasarkan buah fikirannya yang kurang sempurna.
Rangkap 2: Menurut penyair, seseorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah, dan hidup dalam keadaan miskin.
Rangkap 3: Penyair juga memohon maaf sekiranya perkara yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik dalam warkah tersebut.
Rangkap 4: Penyair menulis lembaran yang jelas tentang adab kepada pasangan yang bercinta agar mereka tidak kecewa dan menjadikan surat sebagai saluran untuk meluahkan perasaan.
Rangkap 5: Penyair menceritakan nasib malang yang ditempuhinya secara berulang-ulang kali sehingga boleh membawa kemudaratan dan menyebabkan dirinya sentiasa dalam keadaan sedih dan kecewa.
Rangkap 6: Penyair mengisahkan kehidupannya yang terumbang-ambing tanpa arah tuju, serta tidak terurus hingga melupakan makan dan minum.
Rangkap 7: Namun penyair tersedar bahawa tiada gunanya hidup dalam kekecewaan sehingga boleh menyebabkan kehidupannya hancur.
Rangkap 8: Penyair sedar apabila berada dalam keadaan yang sangat kecewa boleh menyebabkan fikirannya tidak waras.  Sekiranya dituruti perasaan kecewa itu, penyair berfikir lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan sebegitu.

Tema
Adab dalam kehidupan seseorang.  Penyair menceritakan adab dalam kehidupan yang sering ditempuhi oleh seseorang seperti masalah kekecewaan dalam perhubungan, masalah kehidupan yang terumbang-ambing, dan masalah kegagalan berfikir secara rasional yang akan memusnahkan kehidupan seseorang.

Persoalan
(a)     Kepentingan memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.
(b)    Kekecewaan yang boleh merosakkan kehidupan seseorang.
(c)     Kebijaksanaan dalam mengawal diri ketika bercinta.
(d)    Rasional dalam berfikir dan membuat tindakan.
(e)     Kesederhanaan dalam percintaan.

Bentuk
(a)     Syair ini berbentuk terikat.
(b)    Syair ini terdiri daripada lapan rangkap.
(c)     Semua baris merupakan maksud.
(d)    Bilangan baris pada setiap rangkap adalah sama:
·         Rangkap 1: empat baris;
·         Rangkap 2: empat baris;
·         Rangkap 3: empat baris;
·         Rangkap 4: empat baris;
·         Rangkap 5: empat baris;
·         Rangkap 6: empat baris;
·         Rangkap 7: empat baris;
·         Rangkap 8: empat baris;
(e)     Bilangan perkataan bagi setiap baris syair ini antara tiga hingga enam patah kata:
Gerangan sungguh amatlah leta,                                                             (4 patah kata)
Perinya akal gelap-gelita,                                                                         (3 patah kata)
Hemat pun rendah daif berserta,                                                              (5 patah kata)
Sajak dan nazam banyak tak kena.                                                           (6 patah kata)
(f)    Jumlah suku kata dalam syair ini antara sepuluh hingga tiga belas suku katab:
Sudahlah nasib untung yang malang,                                                       (10 suku kata)
Senantiasa di dalam nasib dan walang.                                                    (13 suku kata)
(g)   Rima akhir terikat:
·         Rangkap 1: aaaa;
·         Rangkap 2: aaaa;
·         Rangkap 3: aaaa;
·         Rangkap 4: aaaa;
·         Rangkap 5: aaaa;
·         Rangkap 6: aaaa;
·         Rangkap 7: aaaa;
·         Rangkap 8: aaaa.

Unsur Bunyi
(a)    Asonansi.
·         Barang yang ghairah di dalam cinta,                                  (perulangan vokal a)
·         Segenap pesisir desa negeri,                                                (perulangan vokal e)
·         Terfikir-fikir bukan menderita,                                             (perulangan vokal i)
(b)   Aliterasi.
·         Dituliskan sahifah supaya nyata,                                         (perulangan konsonan s)
·         Gundahlah fikir tiada tertentu,                                             (perulangan konsonan t)
·         Remuk dan rendam rasanya hati,                                        (perulangan konsonan r)
Gaya Bahasa
(a)    InversiDituliskan sahifah supaya nyata; Bertambahlah sopan dan negeri.
(b)   Kata gandaGelap-gelita; terfikir-fikir; berulang-ulang.
(c)    Kata arkaikMasyghul.
(d)   Anafora (perulangan perkataan yang sama pada awal baris).  Remuk dan rendam (rangkap 7, baris 4; rangkap 8, baris 1).
(e)    Epifora (perulangan perkataan yang sama pada akhir baris).  Tuan (rangkap 3, baris 1 dan 4).
(f)    RepetisiHanyutlah badan ke sana ke mari (rangkap 6, baris 1).
(g)   SimileLaksana cermin jatuh ke batu.
(h)   SinkopeSajak dan nazam banyak tak kena.
(i)     ParadoksDaripada hidup sebaiknya mati.

Nilai
(a)    Kesedaran. Penyair sedar akan kesilapan yang dilakukannya akibat terlalu menurut perasaan.
(b)   Merendah diri.  Penyair meminta maaf terlebih dahulu sebelum meneruskan bicara dalam lembarannya itu.
(c)    Rasional.  Penyair menyarankan agar seseorang itu bertindak secara rasional.
(d)   Hemah tinggi.  Penyair menasihati agar pasangan yang bercinta menjaga adab masing-masing.
(e)    Kebijaksanaan.  Penyair menyarankan agar setiap pasangan bijak menguruskan percintaan mereka.

Pengajaran
(a)    Kita sepatutnya bersikap merendah diri agar dapat menjaga perasaan orang lain.
(b)   Kita haruslah insaf akan kesalahan yang telah dilakukan untuk mengelakkan perkara tersebut berulang lagi.
(c)    Kita janganlah mementingkan percintaan dalam kehidupan kerana boleh mengakibatkan seseorang itu merana apabila kecewa.
(d)   Kita tidak boleh berputus asa kerana tindakan ini akan merugikan diri sendiri.
(e)    Kita janganlah bertindak mengikut kata hati kerana tindakan ini akan menyebabkan perkara buruk berlaku.

Praktis PT3 1: Syair Burung Nuri

Bermula warkah surat rencana,
Ikatan fakir yang sangat hina,
Sajak dan nazam banyak tak kena,
Daripada pendapat kurang sempurna.

Gerangan sungguh amatlah leta,
Perinya akal gelap-gelita,
Hemat pun rendah daif berserta,
Tambahan badan miskin dan nista.

Beribu ampun kiranya tuan,
Atasnya hulu fakir nistawan,
Daripada masyghul gundah merawan,
Terperilah madah patik nin tuan.


Dituliskan sahifah supaya nyata,
Barang yang ghairah di dalam cinta,
Terfikir-fikir bukan menderita,
Dakwat dan kertas tempat berkata.

Sudahlah nasib untung yang malang,
Mengambah lautan berulang-ulang,
Mudaratnya bukan lagi kepalang,
Senantiasa di dalam nasib dan walang.

Hanyutlah badan ke sana ke mari,
Segenap pesisir desa negeri,
Bertambahlah pula sopan da negeri,
Santap nan tidak minum pun kari.

Bangun terjunun badan suatu,
Gundahlah fikir tiada tertentu,
Laksana cermin jatuh ke batu,
Remuk dan redam hancur di situ.

Remuk dan redam rasanya hati,
Lenyaplah fikir budi pekerti,
Jikalau kiranya  hamba turuti,
Daripada hidup sebaiknya mati.

Mohd. Yusof Md Nor dan Dr. Abd. Rahman Kaeh (Penyelenggara)

Dipetik daripada antologi Bintang Hati, Tingkatan 3,
Aras Mega(M) Sdn. Bhd.

i.            Apakah keadaan yang dibayangkan oleh penyair pada rangkap keenam syair?                                                                                                                                                         [3 markah]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ii.            Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam “Syair Burung Nuri’.                   [3 markah]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________iii.            Dalam kehidupan, seseorang itu pasti akan berhadapan dengan pelbagai rintangan dan dugaan.
Pada pendapat anda, apakah cara yang boleh dilakukan untuk menghadapi dugaan tersebut?                                                                                                                                 [4 markah]
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________PERBANDINGAN NOVEL

(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan kepincangan masyarakat yang terdapat dalarn novel tersebut.                                                                                                                                          [7 markah]

Novel Jendela Menghadap Jalan
Novel Songket Berbenang Emas
1. Masyarakat yang terlibat dalam gejala sosial 
- Rafik dan Haziq suka mencuri harta benda orang kampung. Selain itu, mereka terlibat dalam penyalahgunaan dadah.

2. Masyarakat yang terlibat dalam masalah perjudian
- Seman,suami Che Jah seorang kaki judi sehingga sanggup mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga.

3. Masyarakat yang bercanggah pendapat
- penduduk kampung yang mengalami percanggahan pendapat mengenai perletakan kubah di surau ataupun membina masjid yang baru.

4. Masyarakat yang tidak  bertanggungjawab
- suami Che Jah iaitu Pak Seman sering memukul Cik Jah. Dia juga sering berjudi sehingga melupakan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga. 

5. Masyarakat yang suka memandang serong terhadap kekurangan orang lain
- Rafiq dan Haziq sering menjadi hinaan dan kutukan masyarakat kampung secara berterusan kerana suka mencuri, menagih dadah dan pecah rumah. Bagi Lili, mereka ialah manusia biasa yang memerlukan bantuan untuk berubah.
1. Masyarakat yang terlibat dalam gejala sosial
- Abu Bakar suka berfoya-foya dengan rakan-rakannya sehingga sanggup mencuri kambing milik bapanya sendiri.

2.Masyarakat yang prejudis terhadap orang lain
- Aton dan Nek Kiah berprasangka buruk terhadap keluarga Dahlia. Nek Kiah suka menghina Dahlia dan keluarganya disebabkan kemiskinan mereka. Aton suka menabur fitnah tehadap Dahlia dengan mengatakan bahawa Dahlia sudah ditebuk tupai kerana lelaki datang ke rumahnya silih berganti.

3. Masyarakat yang suka menghina orang lain
-Mak Aton yang suka menghina Dahlia dan keluarganya disebabkan kemiskinan mereka. Mak Aton juga suka menabur fitnah tehadap Dahlia dengan mengatakan bahawa Dahlia sudah ditebuk tupai kerana lelaki datang ke rumahnya silih berganti.

4. Masyarakat yang mempunyai hasad dengki
- Dahlia, Abu Bakar, Kiambang dan Melati menjumpai bungkusan telur yang sudah busuk. Telur itu berisi jarum peniti, cincin akik, butiran pasir dan dua batang paku yang dijumpai mereka dibawah rumah. Bungkusan itu ditanam oleh seseorang yang dengki akan mereka.

5. Masyarakat yang memandang serong tentang kemiskinan orang lain
- Nek Kiah tidak suka akan menantunya Embong dan cucu-cucunya kerana hidup dalam kemiskinan sedangkan anak-anaknya yang lain berjaya dalam kehidupan.

6. Masyarakat yang tidak mahu menerima ketentuan takdir
- Aton telah menuduh Dahlia yang menyebabkan anaknya, Said mati lemas walaupun Dahlia sanggup berkorban nyawa dengan terjun ke sungai untuk menyelamatkan Said.


(b) Terdapat pelbagai nilai kemanusiaan  dipaparkan dalam sesebuah novel. Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, bandingkan  nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel-novel tersebut.                                         [8 markah]

Novel Jendela Menghadap Jalan
Novel Songket Berbenang Emas
1. Nilai kasih sayang
- Nenek dan datuk melayan Lili dengan penuh kasih sayang semasa Lili bercuti di kampung

2. Nilai keyakinan
- Keyakinan Datuk terhadap perubatan secara tradisional yang diusahakannya selama ini merupakan perubatan alternatif kepada pesakit yang datang menemuinya iaitu Kak Mimah dan William Ng dan Mak cik Lechutmi

3. Nilai bertanggungjawab
- Datuk, Lili bersama-sama penduduk kampung bertanggungjawab terhadap masalah yang berlaku dalam kampung mereka seperti kecurian, aktiviti haram, rayuan menjual tanah dan sebagainya. Oleh sebab itu mereka berusaha menyelesaikan masalah.

4. Nilai keprihatinan
- Lili prihatin akan nasib Rafik dan Haziq yang berpunca daripada kepincangan rumah tangga Che Jah Walaupun mereka menculik Lili namun Lili menziarahi Che Jah untuk mendapat maklumat latar belakang Haziq dan Rafik bagi membantu menyelesaikan masalah mereka.

- Penduduk kampung prihatin terhadap masalah yang berlaku dalam kampung mereka seperti kecurian, aktiviti haram, rayuan menjual tanah dan sebagainya. Justeru mereka berusaha menyelesaikan masalah walaupun ada antaranya menggunakan cara kekerasan dan kurang sesuai.

5. Nilai ketaatan
- Datuk menghabiskan masa selepas solat berjemaah dengan berzikir dan membaca kitab dua tiga halaman.

6. Nilai baik hati
- Danel sering datang ke rumah nenek untuk membantu nenek masak dan mengganggap masakan nenek sedap.

- Datuk menggunakan kepakarannya dalam bidang perubatan tradisional untuk membantu orang yang mempunyai masalah kesihatan. Usaha datuk telah berjaya sebagai perubatan alternatif untuk menyembuhkan penyakit selain berubat secara perubatan moden.

7. Nilai keberanian
- Danel berani menyelamatkan Lili yang diculik oleh Haziq dan Rafiq.

8. Nilai bekerjasama
- Penduduk kampung berkumpul di rumah datuk untuk bersolat hajat bagi mendoakan keselamatan Lili yang diculik oleh Haziq dan Rafiq.

9. Nilai kegigihan
- Datuk gigih mempertahankan perubatan tradisional contohnya beliau sanggup masuk hutan waktu malam ke hutan untuk mencari akar kayu sebagai ramuan perubatan tradisionalnya.

10. Nilai kesabaran
- Che Jah sabar menghadapi karenah suaminya Seman yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga.
1. Nilai kasih sayang
- Embong dan Saleha sangat menyayangi anak-anak mereka walaupun kehidupan mereka miskin .
- Dahlia sanggup curi-curi keluar dari asrama dan terus ke Hospital Permai untuk melawat ibu yang sedang dirawat kerana masalah mental.

2. Nilai bertanggungjawab
- Embong bertanggungjawab memastikan anak-anaknya mendapat pendidikan yang sempurna walaupun hidup dalam kemiskinan. Beliau sanggup bekerja hingga malam untuk menambah pendapatan keluarga.
- Dahlia sanggup keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya di rumah semasa ibu dan ayahnya dirawat di hospital.

3. Nilai kegigihan
- Dahlia gigih mengulang kaji pelajaran walaupun ketika berada di pusat pemindahan banjir yang tidak selesa.

4. Nilai kebijaksanaan.
- Dahlia bijak menguruskan masa untuk mengulang kaji pelajaran dan menjaga adik-adiknya, walaupun hidup dalam kemiskinan .

5. Nilai keberanian
- Dahlia berani terjun ke dalam sungai yang berarus deras dan berkeladak untuk menyelamatkan Said yang lemas .

6. Nilai semangat setia kawan
- Kavita dan Najib berkunjung ke rumah Dahlia untuk bertanya khabar Dahlia yang tidak hadir ke sekolah. Kavita juga membuat salinan (fotostat) nota pelajaran untuk Dahlia.

7. Nilai bersimpati
- Tauke Lim bersimpati terhadap keluarga Embong yang berhadapan dengan masalah kesihatan isterinya,masalah kewangan dan masalah anaknya lelaki tunggalnya yang terlibat dengan gejala sosial.

8. Nilai keprihatinan
- Dahlia yang bimbang akan keadaan Nek Kiah yang tidak kelihatan selama beberapa hari terus pergi ke rumah neneknya untuk memastikan keadaan neneknya selamat.

9. Nilai bekerjasama
- Penduduk kampung bekerjasama membina rumah Embong yang roboh akibat banjir.

10. Nilai ketabahan
- Dahlia tabah menghadapi pelbagai masalah keluarga seperti kemiskinan,kesihatan ibu bapanya,masalah penjagaan adik-adiknya yang masih kecil ketika ibu bapanya sakit dan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar.
Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [30 markah]

(a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannnya. Anda tidak boleh menambah atau rnembuang imbuhan atau menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)               gemerlap
(ii)             gemilang
(iii)           gemuruh
(iv)            gelisah
(v)             gelojoh
(vi)            gersang                                                                                                                               [6 markah]

(b) Cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.

(i)  Semangat kejiranan amat penting kerana dapat memupuk perpaduan.

(ii) Walaupun Amar hidup dalam kemiskinan tetapi dia sentiasa berpakaian kemas ke sekolah.

(iii) Sewaktu hari perayaan, rumah terbuka boleh diadakan dan semua kaum boleh mengunjungi jiran mereka.
[6 markah]

(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.

(i) Menurut pakar-pakar perubatan, amalan menderma darah secara tekal dapat menangani ancaman canser dan dikurangkan risiko serangan sakit jantung.

(ii) Tiga orang guru SMK Pulau Damai dipilih menjadi urusetia untuk Pertandingan Perbahasan Peringkat Negeri Terengganu yang akan melangsungkan pada bulan depan.

(iii) Jawatankuasa mesjid tersebut telah menghadkan pemberian bubur lambuk sebanyak dua bungkus bagi setiap satu keluarga pada bulan Rarnadan yang lepas. 
[6 markah]


(d) Dalam ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.

(i) Telah termaklum dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pertuturan dalam semua urusan-urusan rasmi.

(ii) Sejak awal tahun, pekerja-pekerja syarikat itu tidak dibayar gaji kerja lebih masa walaupun syarikat mengalami masalah kewangan.

(iii) Dalam temasya sukan di peringkat antarabangsa, bila atlet negara berjaya menggondol pingat ernas, lagu Negaraku akan berdendang.                                                                                                          [6 markah]

(e) Bina satu  ayat berdasarkan peribahasa di bawah.

 (i) jinak-jinak merpati
(ii) melepaskan anjing tersepit
(iii) hati kuman sama dicecah, hati gajah sama dilapah                                                                                [6 markah]


Prosa Tradisional Kepimpinan Melalui Teladan

Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian, jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

            Setelah datang kepada Patih Gajah Mada, Kertala Sari pun duduk menyembah. Maka kata Patih Gajah Mada, “Hai anakku Kertala Sari, sebab aku menyuruh mernanggil anakku ini, kerana pesan bapamu kepada aku. 'Jangan tiada dikasihi anakku ini,' kerana bapamu sudahlah mati dengan pekerjaan Seri Betara. Akan sekarang anakku hendak dijadikan penggawa agung."
            Setelah Kertala Sari mendengar kata Patih Gajah Mada itu, maka Kertala Sari pun terlalu sukacita hatinya, seraya menyembah kaki Patih Gajah Mada.
            Maka sembah Kertala Sari, "Endah apatah pekerjaan membunuh Ratu Melaka dan Laksamana itu? Pada hati manira, jika negerinya pun dapat manira alahkan dengan seorang kula juga, syahadan segala anak bininya orang Melaka itu pun dapat manira ambil. Adapun jika belum manira bunuh Ratu Melaka dan Laksamana itu belum mati, tiada mahu manira jadi penggawa."
            Setelah patih Gajah Mada mendengar demikian itu maka ia pun terlalu sukacita, seraya diperjamunya makan minum dan bersuka-sukaan dan diberinya persalin.
            Setelah sudah maka Kertala Sari pun dibawanya rnasuk menghadap Seri Betara. Maka sembah patih Gajah Mada, "Adapun penjurit tujuh orang yang dititahkan oleh paduka Betara pergi ke Melaka itu khabarnya sudah mati dibunuh oleh Laksamana ketujuhnya.

Dipetik daripada 'Kepimpinan Melalui Teladan' dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, Kementerian Pendidikan Malaysia
Ringkasan Plot Prosa Tradisional Kepimpinan Melalui Teladan

1.      Bahagian pengenalan atau eksposisi - Seri Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada mendapat khabar sedih tentang kematian tujuh orang penjuritnya yang telah dibunuh oleh Laksamana di Melaka. Orang suruhan Patih Gajah Mada telah menemui Kertala Sari dan membawanya ke kediaman Patih Gajah Mada. Seterusnya, Patih Gajah Mada membawa Kertala Sari menghadap Seri Betara Majapahit. Seri Betara menitahkan Kertala Sari ke Melaka untuk membunuh Ratu Melaka dan Laksamana bagi menuntut bela atas kematian tujuh orang penjuritnya.

2.      Tahap perkembanganKertala Sari belayar ke Melaka bersama-sama dengan sepuluh orang pengikutnya. Kertala Sari menyamar dirinya sebagai orang Jawa untuk bersama-sama dengan penduduk kampung yang berketurunan Jawa di Melaka. Kertala Sari telah menyamar sebagai orang Patih Kerma Wijaya. Dia telah Berjaya mengenali Laksamana yang telah membunuh bapanya.

3.      Tahap perumitan - pada suatu malam Kertala Sari telah menceroboh rumah seorang saudagar yang kaya. Semua harta benda milik saudagar itu telah disamun dan bini saudagar itu turut dicabulnya. Kerta Sari mengulangi perbuatannya itu pada malam-malam yang berikutnya. Raja Melaka terkejut apabila dikhabarkan tentang kecurian itu. Raja Melaka menitahkan menitahkan Temenggung agar mengarahkan pengawal untuk berkawal bagi menjaga keselamatan rumah-rumah dan kampung. Temenggung telah mengerahkan lima ratus orang pengawal untuk berkawal bagi menjaga negeri Melaka. Pada malam berikutnya, rumah Bendahara pula dimasuki pencuri. Laksamana memberitahu raja bahawa pencuri yang sedang mengganas di Melaka mempunyai kuasa sakti dan berasal dari luar Melaka. Laksamana memohon kebenaran raja untuk menangkap pencuri itu. Laksamana memasang banyak senjata, lembing, tombak dan kayu di keliling istana . Laksamana cuba mengalihkan perhatian Kertala Sari agar tidak memasuki istana Raja Melaka dengan tipu muslihat itu. Setelah malam tiba, Laksamana memakai pakaian serba hitam dan dia ternampak Kertala Sari cuba masuk ke istana Raja Melaka untuk mencuri dan mengganggu isteri raja yang muda-muda itu. Ketika dia sampai di istana, dia terdengar bunyi senjata dan kayu yang dipalu dengan begitu bising. Kertala Sari tidak jadi masuk ke istana Raja Melaka.

4.      Tahap klimaks - Laksamana Berjaya membunuh Kertala Sari dengan menikam dadanya. Laksamana membuat tipu helah dengan menyamar sebagai penjahat dan berbaring di tengah pasar pada suatu malam. Selepas membunuh Kertala Sari, Laksamana telah mengambil keris dan memotong alat sulit Kertala Sari sebagai bukti bahawa beliaulah pembunuh Kertala Sari.

5.      Tahap peleraian banyak orang datang menghadap Raja Melaka dengan membawa anggota tubuh Kertala Sari dan mengaku bahawa merekalah yang membunuh Kertala Sari. Bendahara Melaka tidak mempercayai dakwaan mereka. Kemudian, Laksamana masuk menghadap Raja Melaka dengan membawa bukti keris dan alat sulit milik Kertala Sari yang telah dipotongnya. Raja Melaka memberi memberikan anugerah atas keberaniannya menewaskan Kertala Sari. Raja Melaka menitahkan Bentara Tun Kasturi mengerahkan rakyat untuk mendapatkan semula harta yang dicuri dan disembunyikan oleh Kertala Sari di Bukit Cina. Negeri Melaka kembali aman dan sentosa selepas Kertala Sari Berjaya dibunuh. Sementara itu, Patih Gajah Mada mendapat berita tentang kematian Kertala Sari yang telah dibunuh oleh Laksamana di Melaka. Patih Gajah Mada berusaha sedaya upayah mencari hulubalang yang mampu membunuh Laksamana dan menawan negeri Melaka.

(i)                          Berikan maksud terlalu sukacita hatinya.                                                                               [2 markah]
(ii)                        Nyatakan reaksi Patih Gajah Mada selepas rmendengar kata-kata Kertala Sari.                            [3 markah]
(iii)                      Patih Gajah Mada telah menyampaikan pesanan ayah Kertala Sari kepada Kertala Sari.
 Pada pendapat anda, mengapakah Patih Gajah Mada ingin menyempurnakan pesanan tersebut?

                                                                                                                                              [3 markah]