Pages

Enjin Carian

Thursday, 10 September 2015

CONTOH TEKS UCAPAN PERTANDINGAN INOVASI

DRAF TEKS UCAPAN PERASMIAN


YBHGSEMPENA
PERTANDINGAN  INOVASI 2015


PADA

14 SEPTEMBER 2015 (ISNIN)

DI

DEWAN WAN MOHD SAMAN KVAS

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia,

Terima kasih  Pengacara Majlis.
Yang Berusaha Encik Ridhwan Zalay, Pengarah KV Alor Setar
Yang Dihormati Encik Fuad  Bin Razali Yang Dipertua PIBG KVAS, Naib YDP PIBG
Tn Hj Ahmad Bin Othman, Timbalan Pengarah Akademik  ,
Tn Haji Ahmad Zakil b Nik Hamid, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik,
Puan Hajah Che Rohana Binti Cha , Ketua Unit jaminan Kualiti . Pengarah Kolej Vokasional Zon Kedah dan Perlis, Pengetua-pengetua SMT, AJK Pertandingan Inovasi, para pensyarah, guru-guru, para pelajar dan hadirin yang dikasihi sekalian.

Beras kunyit saya taburi,
                                      Air mawar direnjis wangi.
                             Berkembang kasih menabur budi,
                                      Undangan tuan amat disanjungi.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian,

1. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Watalla kerana dengan izin-Nya saya dapat bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis pada pagi ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya dan seterusnya memberi penghormatan untuk merasmikan Pertandingan Inovasi bagi tahun 2015 pada pagi ini.
2. Saya menyifatkan Pertandingan Inovasi ini bertujuan untuk menyemarakkan usaha dan budaya inovasi dalam kalangan warga kolej vokasional (KV) ke arah kecemerlangan dan keberkesanan         P & P. Pertandingan ini  sangat relevan dalam menjayakan agenda inovasi negara selain wadah untuk memartabatkan inovasi di negara ini khususnya yang melibatkan Kolej Vokasional. Pertandingan seumpama ini mampu membantu negara mencapai hasrat sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

Hadirin sekalian,
3. Sesungguhnya, Pertandingan Inovasi yang diadakan pada hari ini begitu signifikan kepada kita semua. Selain merupakan kunci kejayaan kepada program kemahiran KV, malah bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga KV yang telah memerah idea bagi mencetuskan keunikan dalam penciptaan inovasi-inovasi terkini yang relevan demi menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk rakyat dan keberhasilan negara.

4. Inovasi pada hari ini telah menjadi penanda aras baru global dan sudah pasti menuntut kepada keupayaan penciptaan yang bukan sahaja bersifat baharu, unik dan bermanfaat tetapi juga mampu berfungsi sebagai pemangkin kepada kesejahteraan masyarakat.
Pertandingan ini memanifestasikan tahap daya fikir, kreativiti dan inovasi yang tinggi. Saya amat berharap kebolehan dan keupayaan ini dapat terus dibudayakan dan menjadi satu norma dalam menjalankan tugas harian; that creativity and innovation becomes the norm instead of the exceptionYang Amat Berhormat Pedana Menteri, yang telah melawat ke Google, Facebook dan Twitter di Lembah Silikon San Francisco Amerika Syarikat telah menyatakan BAHAWA “budaya inovasi penting kerana mampu menentukan apa-apa juga inovasi yang ingin dijayakan”.

5. Mengulas hal ini, Darrel Zahorsky, seorang perunding motivator terkenal daripada Harvard Business Working Knowledge telah menggariskan 7 prinsip asas membudayakan inovasi di peringkat individu iaitu:

ü Mengoptimumkan masa berimaginasi;
ü Mengumpul segala idea;
ü Memandang ke luar;
ü Menjadi People Centric;
ü Memanfaatkan segala jenis inovasi;
ü Bertanya soalan yang betul; dan
ü Menjadikan inovasi sebagai tabiat pemikiran

7 prinsip ini akan memastikan pembudayaan inovasi dalam sesebuah organisasi berjaya menghasilkan natijah yang lebih berimpak tinggi dan berkesan.

6. Perkara yang diperlukan ialah evolusi minda dan tindakan yang menentukan kejayaan pelaksanaan sesuatu inisiatif inovasi. Aliran idea dan pelaksanaan inovasi perlu bersifat dua hala, sama ada berbentuk top-down ataupun boleh juga datang daripada peringkat akar umbi (bottom-up). Inovasi telah memungkinkan sesuatu yang sebelum ini sukar dilakukan, menjadi mudah; yang dulu lambat diuruskan, menjadi cepat.  INOVASI TANPA HAD

7. Rahsia kejayaan SAMSUNG umpamanya dalam peningkatan struktur dan kecekapan pengurusan adalah melalui penerapan falsafahnya iaitu “Kami akan mencurahkan sumber daya manusia dan teknologi untuk menciptakan produk dan perkhidmatan, sehingga memberikan sumbangan yang lebih baik kepada masyarakat global”. Berasaskan falsafah ini, 20 tahun dahulu tidak ramai yang meramalkan bahawa SAMSUNG dapat mengubah dirinya dalam pengeluaran peralatan kos rendah kepada pemimpin dunia dalam R&D, pemasaran dan reka bentuk. Namun kini, SAMSUNG menjadi sebuah organisasi yang memberi tumpuan kepada peningkatan proses yang berterusan dengan memberi tumpuan kepada inovasi berasaskan “Blue Ocean Strategy”. Inovasi inilah yang menjadikan model SAMSUNG  terkehadapan dalam setiap produknya. SAMSUNG akhirnya mencipta jenama yang gagah menakluki pasaran global.  Hari ini SAMSUNG muncul sebagai sebuah syarikat yang konsisten menampilkan inovasi baharu dalam reka cipta teknologi gajet.

8. Inovasi bukan sahaja berperanan sebagai langkah kreatif untuk menyelesaikan masalah, bahkan turut merungkai kebuntuan akibat peraturan-peraturan lama yang membelenggu fikiran dan perkhidmatan. Iltizam untuk menempatkan negara berada dalam kelas negara maju global ternyata memerlukan pembudayaan inovasi dan kreativiti secara terancang dan konsisten .

Tuan-tuan dan Puan-puan,
9. Saya menyarankan agar setiap warga KV seharusnya mencontohi sikap dan pemikiran SAMSUNG dan Mac Funamizu. Kita mesti keluar daripada cara kerja yang rutin. Gaya serta kaedah penyampaian perkhidmatan perlu dilaksanakan di luar kelaziman, iaitu beyond ordinary; making the extraordinary looks so ordinary. Merenungi hakikat ini, saya teringat akan kata-kata Curtis Carlson, CEO SRI International yang menyatakan bahawa “Business as usual is a recipe for disaster”.

10. Di samping itu, kita perlu sentiasa bermuhasabah, mencari kekurangan dan kelemahan diri dan organisasi untuk penambahbaikan dan peningkatan. Dalam masa yang sama, kita perlu membentuk satu gandingan yang mantap dan bergerak sebagai satu pasukan. Benarkan kritikan yang membina dan profesional. Malah, beri penghargaan kepada mereka yang mengkritik kita. Jadikan setiap kelemahan dan kekurangan itu sebagai satu kelebihan dan peluang untuk kita menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif dan inovatif.

11. Laporan Global Competitiveness Report 2013-2014 pula telah meletakkan Malaysia sebagai negara ke-24 paling berdaya saing dalam kalangan 148 negara; naik satu kedudukan daripada tahun sebelumnya. Pencapaian kita yang masih tidak konsisten ini seharusnya menjadi pembakar semangat untuk kita terus berusaha dengan lebih gigih terancang dan bersepadu mendaki puncak kegemilangan di peringkat global. Pertandingan seumpama ini dapat dijadikan platform ke arah tersebut. Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.


12. Impian kita untuk menyaksikan KV menjadi penggerak inovatif yang unggul di negara ini menghendaki perubahan berskala besar dan drastik. Cabaran-cabaran semasa yang muncul, sama ada secara kita sedar ataupun tidak, perlulah diatasi dengan langkah penyelesaian yang kreatif dan bijaksana. Kita mestilah senantiasa bersiap siaga untuk berdepan dengan apa jua cabaran bagi memastikan usaha-usaha yang dilaksanakan mencapai kejayaan. Ingatlah pesan Salahuddin al-Ayubi – “Aku meminta kekuatan dan kemenangan, tetapi diberiNya aku masalah dan musuh agar aku dapat menggunakan kebijaksanaan….”


Hadirin Sekalian,
13. Pertandingan yang diadakan ini merupakan mekanisme untuk menggalakkan setiap warga KV memberikan dan berkongsi idea-idea kreatif selain bernas dalam memudah cara tugas-tugas seharian supaya lebih efisien dan efektif.  Cetusan idea yang baik tidak semestinya datang daripada pihak pengurusan sahaja, malah daripada siapa sahaja. Setiap warga KV mempunyai peranan untuk menyumbang idea yang terbaik. Malah daripada sesiapa sahaja yang mampu menyumbang kepada penambahbaikan. Asalkan kita terbuka untuk menerima cadangan. Itulah sebabnya kita perlu sentiasa terbuka untuk menerima cadangan. Inovasi tidak semestinya mencipta sesuatu yang baharu. Sebaliknya, inovasi mungkin menghapuskan perkara yang lama, yang sepatutnya luput, tetapi masih juga dilakukan. Sekiranya kita sendiri tidak mampu mencadangkan atau tidak terfikir untuk mencadangkannya, kecemerlangan boleh juga dicapai sekiranya kita pantas menghayati cadangan orang lain, dan bersetuju untuk melaksanakannya dengan cepat.

14. Penganjuran Peryandingan Inovasi pada hari ini merupakan satu strategi penting Bahagian VTEK dalam memperkukuh budaya inovasi dalam kalangan warga KV. Matlamat akhir strategi ini adalah untuk memberi peluang kepada warga KV memainkan peranan yang lebih besar dalam bidang pendidikan inovasi. Sesuatu yang diungkapkan 100 tahun dahulu boleh dijadikan panduan. Renungi kata-kata Benjamin Franklin,

If you would not be forgotten
As soon as you are dead and rotten
Either write things worth reading
Or do things worth the writing.


15. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak terutama KV Alor Setar yang telah menjayakan Pertandingan Inovasi pada hari ini. Semoga usaha-usaha yang dilaksanakan dapat memastikan warga KV  terus bergerak pantas dan berfungsi dengan berkesan bagi membolehkan masyarakat mendapat perkhidmatan yang terbaik, sekali gus memastikan KV terus relevan dan diperlukan dalam memacu pembangunan negara. Sama-samalah kita berdoa agar setiap usaha yang kita rencanakan ini memenuhi agenda yang dihasratkan dalam usaha menjayakan impian Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi.

17. Dengan kata-kata itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah yang Maha pemurah lagi Penyayang) saya merasmikan Pertandingan Inovasi Tahun 2015 ini.  Sekian dan terima kasih.No comments:

Post a Comment