Pages

Enjin Carian

Wednesday, 5 November 2014

TIPS SUBJEK PRINSIP AKAUN SPM 2014

PRINSIP AKAUN
> 
> 1. DOKUMEN
> 2. PERKONGSIAN (PEMBUBARAN)
> 3. TITIK PULANGAN MODAL
> 4. REKOD TIDAK LENGKAP (ANALISIS)
> 5. PENYATA PENYESUAIAN BANK
> 6. SUSUT NILAI, PERUNTUKAN SUSUT NILAI, PELARASAN PELUPUSAN ASET
> 7. TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN
> 8. HUTANG LAPUK, PERUNTUKAN HUTANG RAGU
> 
> 

No comments:

Post a Comment