Pages

Enjin Carian

Wednesday, 24 June 2015

ANALISIS SOALAN SPM

KERTAS  2 – SOALAN 1-RUMUSAN  & SOALAN 2 (A )-PEMAHAMAN PETIKAN UMUM

ANALISIS KERTAS 2-SOALAN 1 (RUMUSAN )  SPM NOV 2001-JUN 2014
SPM
SKOP SOALAN
PERKATAAN SINONIM  UNTUK PENDAHULUAN
NOV 2001
Tanggungjawab penulis
peranan/ sumbangan / tugas
JUN  2002
Peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara
sumbangan/ kepentingan / fungsi / tugas
NOV 2002
Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan
usaha-usaha / cara-cara/ kaedah-kaedah / pendekatan / teknik-teknik / strategi / tindakan
JUN  2003
Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran moral masyarakat.
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah / pendekatan /  strategi    / tindakan
NOV 2003
Kepentingan pelabelan makanan
faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
JUN  2004
Masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan  awam di Malaysia.
Kekangan / kesulitan / kerumitan / hambatan
NOV 2004
Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya.
manfaat/ kebaikan / kelebihan / kepentingan
JUN  2005
Cara-cara mengurus tekanan dan kepentingan pengurusan tekanan kepada individu
   langkah-langkah / kaedah- kaedah /          usaha-usaha / pendekatan / strategi 
NOV 2005
Faedah-faedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan
Manfaat / kepentingan / kelebihan / kebaikan 
JUN  2006
Kelebihan kerja berpasukan dan cara-cara pemimpin membentuk kerja berpasukan.
faedah/ manfaat / kepentingan / kebaikan / keberkesanan 
NOV 2006
Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat
langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha / pendekatan / strategi 
JUN 2007
Kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaannya
faedah-faedah /manfaat /kelebihan /kebaikan
NOV 2007
Tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara.
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah / langkah-langkah / pendekatan / teknik-teknik/ strategi
JUN 2008
Faedah membaca dan cara-cara menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat.
Manfaat / kepentingan / kebaikan/ kelebihan
NOV 2008
Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas  dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat
 Manfaat / kepentingan / kebaikan /   kelebihan
JUN 2009
Punca-punca  keracunan makanan dan kesan-kesan keracunan makanan..
  faktor-faktor /sebab-sebab
NOV 2009
Kepentingan  tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur
 faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
JUN 2010

Kesan pemanasan global dan sebab-sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini
 Implikasi / impak /akibat / keburukan / natijah
 
NOV 2010
Kebaikan makan coklat dan cara-cara memajukan industri coklat
 Manfaat / kepentingan/ faedah /  kelebihan
JUN 2011

Kepentingan berpeluh kepada manusia dan cara-cara menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti yang mengeluarkan peluh.
 faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
 
NOV 2011
Kepentingan Bahasa kebangsaan dan Masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan
Faedah / manfaat / kelebihan / kebaikan
JUN 2012
Ciri-ciri perundingan yang berkesan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kemahiran berunding
Sifat / kriteria
NOV 2012
Faktor-faktor pemilihan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesihatan dan faedah-faedah industri  pelancongan kesihatan

JUN 2013
Khasiat cendawan dan usaha memajukannya

NOV 2013
Kepentingan hutan Bandar dan cara-cara mengekalkan hutan bandar

JUN 2014
Faktor-faktor obesiti dan kepentingan mengawal berat badan.

NOV 2014
Peranan kaunselor dan langkah-langkah menggalakkan murid mendapatkan khidmat kaunselor

JUN 2015
Cara-cara menjalani kehidupan berkualiti pada hari tua dan sebab-sebab warga tua perlu dihargai
No comments:

Post a Comment