Pages

Enjin Carian

Thursday, 25 June 2015

LATIHAN PUISI TRADISIONAL - Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)

         TARIKH:

LATIHAN PUISI TRADISIONAL  - Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga) 

Baca gurindam di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri

RANGKAP

MAKSUD

Apabila terpelihara mata,
Sedikitlah cita-cita.

 

Apabila terpihara kuping,
Khabar yang jahat tiadalah damping.

 

Apabila terpelihara lidah,
Nescaya dapat daripadanya faedah.

 

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
Daripada segala berat dan ringan.

 

Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fiil yang tiada senonoh.

 

Anggota tengah hendaklah diingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat.

 

Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjalan yang membawa rugi.

Mohd yusof md Nor & Abd Rahman Kaeh  (Penyelenggara)
Puisi Melayu Tradisi, 1996, Fajar Bakti Sdn Bhd

 

 

Tema - Gurindam ini bertemakan nasihat kepada murid agar memelihara anggota diri dan berbudi pekerti mulia.


 

Bentuk Gurindam


1.     “Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)” ini terdiri daripada _____ rangkap.
2.     Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama, iaitu _____ baris serangkap.
3.     Bilangan kata dalam setiap baris hampir sama, iaitu antara _____ hingga ______ patah kata dalam sebaris.
4.     Bilangan suku kata dalam setiap baris hampir sama, iaitu antara _________ hingga _________ suku kata sebaris.
5.     Rima akhir gurindam ialah _____

Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi


1.     Pemilihan kata atau diksi yang indah dan ayat atau baris yang dibentuk adalah puitis.

2.     Penggunaan bahasa kiasan.

3.     Penggunaan inversi.

4.     Pemilihan kata atau diksi iaitu penggunaan kata ganda
.
5.     Unsur bunyi:

(a)   Asonansi. (pengulangan bunyi vokal):
Dalam contoh ini, terdapat perulangan bunyi vokal ____ sebanyak ____ kali.

(b)   Aliterasi. (pengulangan bunyi konsonan) :.
Dalam contoh ini, terdapat perulangan bunyi konsonan _____ sebanyak ____ kali.

 

 

Pencernaan Unsur KOMSAS


1.     Kita dinasihati agar berhati-hati mengawal pancaindera agar tidak membawa kepada kerosakan.

Nilai:

Persoalan:

Pengajaran:


2.     Kita dinasihati agar tidak menurut kehendak nafsu makan dan nafsu syahwat.

Nilai:

Persoalan:

Pengajaran:


3.     Kita dinasihati agar berusaha mengawal anggota tangan dan kaki.

Nilai:

Persoalan:

Pengajaran:

4.     Kita dinasihati agar berusaha mengawal tutur kata ketika berinteraksi dengan orang lain.

Nilai:

Persoalan:

Pengajaran:


5.     Kita dinasihati agar menjalani kehidupan seharian dengan bersemnagat.

Nilai:

Persoalan:

Pengajaran:SOALAN PEMAHAMAN:

       i.          Apakah maksud rangkap ketujuh “Gurindam Dua Belas”?                                                     [2 markah]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      ii.          Pada pendapat anda, apakah yang harus dilakukan oleh seseorang agar terhindar daripada melakukan kejahatan?         [KBAT]                                                                                     [3 markah]
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


     iii.          Huraikan dua nilai yang terdapat dalam gurindam tersebut.                                                  [3 markah]
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3 comments: