Pages

Enjin Carian

Tuesday, 29 December 2015

ANALISIS SOALAN NOVEL SPM 2001 – 2016

ANALISIS SOALAN  NOVEL SPM 2001 – 2016
2001(N)
Kewajaran pengarang mengakhiri cerita  / Empat Persoalan
2002(J)
2002(N)
Sinopsis novel / Empat nilai murni
Tema novel yang telah anda pelajari / Latar masyarakat dalam novel
2003(J)

2003(N)
Klimaks dan peristiwa kesudahan cerita  / Latar tempat
Persoalan kegigihan / Menghuraikan  watak utama
2004(J)

2004(N)
Huraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh watak utama / Huraikan empat pengajaran daripada novel yang telah anda pelajari

Tiga nilai kasih sayang / Jelaskan bagaimana watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi
2005(J)

2005(N)
Huraikan perwatakan satu daripada watak sampingan tersebut / Jelaskan tiga peristiwa yang dapat anda teladan berdasarkan novel yang anda pelajari.
Huraikan dua peristiwa paling menarik dan mengapakah anda berpendapat demikian? / Bandingkan satu latar tempat dalam setiap novel itu.
2006(J)

2006(N)
Dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak / Dua nilai kemasyarakatan daripada setiap novel tersebut
Huraikan pengajaran / Jelaskan satu persoalan daripada setiap novel
2007(J)
2007(N)
Huraikan nilai setia kawan  / Huraikan tema dalam setiap novel itu.
Jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan maruah / Huraikan cara watak utama setiap novel menyelesaikan satu konflik
2008(J)

2008(N)
Buktikan Pemilihan tajuk sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel / Berikan tiga pengajaran yang terdapat dalam setiap novel.
Sebab  bahagian permulaan sebuah novel  menarik minat anda. / Bandingkan, iaitu dari segi persamaan dan perbezaan, satu latar masyarakat dalam dua buah novel yang anda pelajari
2009(J)

2009(N)
Jelaskan dua peristiwa yang meninggalkan kesan terhadap perasaan anda.
/ Huraikan satu latar masa dalam setiap novel.
Huraikan ketabahan watak utama dalam yang membolehkannya memperoleh kejayaan. / Jelaskan satu contoh nilai kasih sayang dalam setiap novel
2010(J)
Dua peristiwa yang menunjukkan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. / Berdasarkan dua  novel,bandingkan satu latar masyarakat.
2010(N)
Sebab-sebab novel boleh menimbulkan kesedaran kepada pembaca / Perbandingan peristiwa yang memaparkan nilai keberanian
2011 (J)
Sinopsis Novel / Pengajaran daripada novel (tiada soalan perbandingan)
2011 (N)
Sinopsis Novel / Pengajaran daripada novel (tiada soalan perbandingan)
2012 (J)
Perwatakan watak utama / Persoalan (tiada soalan perbandingan)
2012 (N)
Latar Masa / Nilai Kemanusiaan (tiada soalan perbandingan)
2013 (J)
 Latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut  / Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan pertentangan pendapat antara watak utama dengan satu watak lain dalam novel-novel tersebut.
2013 (N)
Sinopsis sebuah novel yang telah anda pelajari. / Perisitiwa yang dapat dijadikan teladan (tiada soalan perbandingan)
2014 (J)
Huraikan watak dan perwatakan watak sampingan / Jelaskan tiga contoh nilai kasih sayang  (tiada soalan perbandingan)
2014 (N)
Cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapinya / Berdasarkan dua buah novel huraikan latar masyarakat yang terdapat dalam setiap novel
2015 (J)
Peristiwa yang menimbulkan kesedaran kepada pembaca / Perbandingan nilai keberanian daripada dua buah novel
2015 (N)
Persoalan kasih sayang / Pengajaran tentang kerjasama dalam  dua buah novel
2016 (J)

2017 (N)1 comment: