Pages

Enjin Carian

Tuesday, 14 March 2017

LATIHAN KARANGAN

Langkah-langkah Mengukuhkan Integrasi Nasional Dalam  Kalangan Rakyat Malaysia

Image result for PERPADUAN

 

Kurikulum Kebangsaan                                                          Aktiviti Sosial                            

                                             Aktiviti Kokurikulum


         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.                  ..................................................... menang jadi arang. ............................... ungkapan sebuah peribahasa lama yang menggambarkan betapa sesuatu pergaduhan dan pertelingkahan pasti akan membawa kemusnahan kepada kedua-dua pihak. Memori silam yang pernah menjadi titik hitam sejarah negara dan menggoyahkan integrasi nasional  masyarakat majmuk di Malaysia perlu dikikis daripada sanubari kita.  Hal ini telah menarik perhatian Menteri ............................................................................... yang menyatakan bahawa perpaduan kaum asas kemakmuran dan kemajuan sesebuah negara. ......................................... integrasi nasional  atau ..................................... bermaksud penggabungan kaum di sesebuah negara yang dapat mewujudkan suatu bangsa yang bersatu padu, harmonis dan mendukung aspirasi nasional. Pada masa ini majoriti penduduk mulai cinta akan keamanan kerana tidak mahu pisang .................................................. Oleh itu, langkah-langkah yang .................................. perlu diimplementasikan untuk memastikan integrasi nasional  di negara ini terus utuh kerana ......................... bercerai roboh.  ....................................................................................................................................

                       

            ............................................ sudah tentu melalui pelaksanaan kurikulum kebangsaan yang dapat memupuk integrasi nasional  dalam kalangan rakyat.di negara ini ........................................ ................................................................................................................................................ penggunaan sukatan pelajaran yang sama adalah selaras dengan Falfasah Pendidikan Negara yang ingin melahirkan pelajar seimbang dan harmonis dari segi .................................................................................. Pelaksanaan kurikulum ini perlulah merangkumi berbagai-bagai peringkat pendidikan iaitu prasekolah, rendah, menengah dan juga pendidikan tinggi. .........................................................  apabila sukatan pelajaran yang sama digunakan, mereka yang berlainan kaum dan sekolah juga dapat membincangkan kerja sekolah bersama-sama. Keadaan ini seterusnya akan dapat mewujudkan perasaan cinta akan negara yang mendalam di hati pelajar dan dapat mendukung prinsip ......................................................., hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri. ........................................................ setiap generasi muda hendaklah ditanamkan dalam jiwa mereka semangat integrasi nasional  kerana ............................................................ begitulah kuihnya.

....................................................., integrasi nasional  dapat diperkukuh melalui  kegiatan kokurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. .............................................................................. melalui kegiatan kokurikulum, pelajar yang berbilang kaum dapat bergaul dan berinteraksi antara satu sama lain serta dapat menanam bibit kerjasama. ....................................................................... inisiatif ini akan menghapuskan bibit-bibit pertelagahan. Sepatutnya amalan nenek moyang hendaklah dipertahankan seperti resmi hidup; ..................................................., ringan sama dijinjing dan ..................................................................., ke lurah sama dituruni. ................................................. apabila mereka membimbing sesuatu persatuan itu bersama-sama ke arah kemajuan. Manusia tidak boleh mengamalkan gaya hidup secara nafsi-nafsi ................................................................ melepaskan pucuk masing-masing. Kita yakin apabila semua anggota masyarakat faham akan maksud integrasi nasional  nescaya kehidupan kita akan menjadi lebih selesa, riang dan harmoni. ...................................... hubungan bagai ............................................. pasti dapat disuburkan ke dalam sanubari rakyat Malaysia.

                        ........................................................................................................ integrasi nasional  dapat diperkukuh melalui aktiviti sosial yang bercorak kemasyarakatan seperti amalan rumah terbuka yang diadakan pada hari-hari perayaan.  ..........................................................................., melalui amalan ini akan wujudlah hubungan bagai ........................................................... atau seperti pendayung dengan ..................................  Amalan ini membolehkan kaum yang berlainan saling berkunjung pada hari perayaan untuk mengeratkan hubungan dan lebih memahami budaya kaum lain.  Amalan ini seterusnya akan dapat memupuk nilai-nilai murni, ................................. kerjasama, faham-memahami, tolong-menolong, sikap kekitaan dan sebagainya.  Aktiviti seperti ini akan dapat mewujudkan hubungan yang sangat akrab ibarat orang memiat daging, sakit di orang sakitlah di awak atau bak kata pepatah; ..........................................................., paha kanan terasa sakit juga.  ........................................................ integrasi kemalaysiaan  dapat direalisasikan dan kita dapat hidup ibarat .................................................., pecah sebiji pecah semuanya.

            ................................................... sentimen terhadap kaum sendiri akan membawa kepada kehancuran dan perpecahan antara kaum. .......................................,  integrasi nasional  menuntut pengorbanan dan komitmen semua pihak. “Tidak guna tidur sebantal kalau mimpi berbeza-beza, lebih baik berlainan bantal namun dalam mimpi yang sama”.  Setiap rakyat Malaysia haruslah mementingkan integrasi nasional  yang menjadi agenda penting negara yang menjadi paksi dan pemacu kejayaan aspirasi nasional. Hal ini penting agar negara kita dapat .........................................................................., berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. ................................ sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah berpegang pada prinsip .........................................................................., di situ langit dijunjung. Akhirnya renungilah kata-kata bekas Presiden Amerika Syarikat ini; ..........................................................
...........................................................................................................................................No comments:

Post a Comment