Pages

Enjin Carian

Tuesday, 7 April 2015

LATIHAN KARANGAN

LATIHAN MENGHURAIKAN ISI KARANGAN BERDASARKAN KAEDAH DEDUKTIF

Latihan 1: Punca kemerosotan kualiti alam sekitar

Pembinaan loji penapis minyak,kegiatan pelabuhan, kemalangan kapal dan  pembuangan sisa minyak oleh  kapal dagang

Pencemaran laut             


  
tumpahan minyak di pantai Port                                                                                                                        Dickson menyebabkan Kesengsaraan kepada                                              lebih 30 000 orang nelayan dan jutaan hidupan akuatik

berfikir sebelum bertindak kerana bertindak sebelum berfikir hanya  langkah mengundang petaka;  padang perahu di lautan, padang hati di fikiran
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Latihan 2: Punca pencemaran sungai

Tahun 2000, industri getah melambakkan bahan                 industri getah merupakan
buangan kira-kira 119 000 meter padu sehari ke                 penyumbang kedua terbesar
dalam sungai yang menghasilkan 15.6 peratus                    pencemaran sungai di negara
pencemaran sungai                                                          ini selepas industri makanan                   

 


Pembangunan industri berasaskan getah
 Sungai perlu diselamatkan daripada tindakan yang tidak bertanggungjawab agar nasi tidak menjadi bubur
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment