Pages

Enjin Carian

Tuesday, 24 June 2014

LATIHAN NOVEL AZFA HANANI

Jelaskan sifat-sifat watak utama dalam novel yang anda kaji yang boleh dicontohi pembaca dan pengajaran daripada sifat tersebut.(7 M )
           
            Dalam genre novel yang saya kaji iaitu ...................................... nukilan  ..................................., watak utamanya iaitu .......................... dipaparkan sebagai watak yang memiliki beberapa sifat yang boleh dijadikan sebagai ikutan serta pengajaran dalam  kita menempuh kehidupan seharian.
            ................................ telah dipaparkan oleh pengarang sebagai watak yang gigih  berusaha sehingga mencapai kejayaan. Hal ini dapat dibuktikan apabila ............................. gigih berusaha ........................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Oleh itu, sifat ........................................ ini patut dicontohi oleh pembaca kerana sikap ini akan mendorong seseorang itu untuk berusaha mencapai kejayaan dalam hidupnya.
            Selain itu, ........................................ juga digambarkan sebagai seorang yang mempunyai sifat .......................................... Kita dapat lihat ................................................. apabila dia .......... ………................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………. oleh pembaca kerana sikap ini akan mendorong seseorang itu untuk berusaha mencapai kejayaan dalam hidupnya.
            Bukan itu sahaja, ........................................ juga digambarkan sebagai seorang yang mempunyai sifat ……………………………. Kita dapat lihat ................................... apabila dia .......... ……………………........................................... …………………………… …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dengan itu, sikap ................................yang ada pada ..............................haruslah dijadikan sebagai panduan oleh pembaca kerana sifat ini akan membantu kita menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan berkesan.
            Kesimpulannya, pengarang telah berjaya menjadikan watak utama ini benar-benar menarik kerana memiliki perwatakan yang cukup hebat yang boleh dijadikan contoh dalam kita mengharungi kehidupan yang penuh pancaroba


Tandatangan Guru: ………………………………..              Tarikh: ………………………………..


No comments:

Post a Comment