Pages

Enjin Carian

Wednesday, 24 August 2016

LATIHAN TATABAHASA - . IMBUHAN

LATIHAN TATABAHASA - . IMBUHAN

1.  Gejala runtuh moral dalam kalangan remaja semakin leluasa.  Pelbagai langkah telah ambil oleh kerajaan. Namun semuanya tidak datang kesan positif. Masalah budaya lepak, tagih dadah, lari dari rumah serta laku jenayah semakin tingkat.

2. Seberapa isu dan masalah yang timbul turut dijejaskan prestasi. Banyak masalah ini berkait rapat dengan perkembangan pesat sektor industri, mengutamakan kilangan dan khidmatan. Antara isu berkenaan ialah kurangan tenaga kerja ladang disebabkan terpindahnya belia dan remaja ke bandar. Masalah tanah terbiar juga ekoran daripada fenomena ini. Kurangan pekerja dalam sektor pertanian juga sebab termerosot hasil keluaran ladang.

3. Naik harga ayam daging di pasar semasa bukan sebab kurang bekalan tetapi sikap tamak peniaga yang ingin kaut untung berlebihan. Sehubungan dengan itu, orang ramai diminta supaya boikot peniaga yang didapati menjual ayam daging pada harga yang mahal. Tindakan peniaga itu juga salah Perintah Kawalan Bekalan (Barang Kawal) 1994 kerana ayam mengisytihar sebagai barang kawal.

4. Kerajaan akan tingkat penggunaan teknologi maklumat (IT) termasuk data tukar elektronik (EDI) bagi kurang guna kertas dalam urusan harian tujuan cepat proses dokumen dan permit. Ketua Setiausaha Negara berkata bahawa guna EDI dapat menghapuskan budaya birokrasi kertas dalam agensi kerajaan. Pada masa ini, ikut prosedur kerajaan orang ramai perlu isi pelbagai borang dan dokumen tentu setiap kali urusan dengan jabatan kerajaan. Kita  takluk kepada undang-undang dan syarat tentu yang hendak kita mengisi pelbagai borang.


5. Hanya tinggal empat hari sahaja bagi anda buat pilihan bagi Anugerah Bintang Popular 2007. Kira anda sudah pilih semua kategori artis terus borang akhir yang siar pada hari  dalam halaman 21 akhbar, segera hantar borang kepada pihak Berita Harian sebelum 14 Januari 2008. anda hanya hendak  pilih lima orang artis pilihan bagi tiap kategori. Pada kali iji, lebih 200 orang artis daripada kalangan nyanyi, lakon dan lawak calon untuk rebut 1 kategori.

No comments:

Post a Comment