Pages

Enjin Carian

Tuesday, 25 July 2017

karangan

LATIHAN KARANGAN:  
Amalan lama seperti budaya tegur-menegur dalam kalangan masyarakat hendaklah disuburkan semula.
Huraikan langkah-langkah untuk mengembalikan budaya tersebut

MAKLUMAT KARANGAN:
Pendahuluan : Kita hidup sandar-menyandar, bak aur dengan tebing / Kita terus berpegang dengan amalan murni budaya lama / ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni /  hati gajah sama dilapah dan hati kuman sama dicecah./ Kehidupan seperti inilah yang bakal menjanakan sebuah masyarakat yang prihatin, dinamik, dan progresif. / akibat perubahan zaman yang dibelenggu dengan hambatan mengejar kerjaya dan kehidupan yang semakin kompleks, manusia mula mengabaikan tradisi mulia itu. / Kini kehidupan dirasakan terlalu rumit, merimaskan dan tiada roh kesejahteraan. / Demi menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, seyogialah kita kembalikan semula amalan lama dengan menyuburkan budaya tegur-menegur dalam kalangan masyarakat.
Isi 1 : Ibu bapa menghidupkan semula tradisi masyarakat silam – masyarakat silam terlalu kuat ikatan kejiranan dan kasih sayang – menyuburkan tradisi kunjung-mengunjung - tradisi bergotong-royong, unjuk-mengunjuk, memberi dan menerima hendaklah diperkasakan dalam masyarakat / sedikit tanda ingat dan banyak tanda ada
Isi 2 : Anggota masyarakat berusaha memupuk persefahaman dan saling hormat sesama jiran tetangga – jiran ibarat saudara mara sendiri - sentiasa bersama dalam menghadapi sebarang masalah besar atau kecil - tidak membezakan status dalam masyarakat – tiada perbezaan pangkat, miskin atau kaya - amalan menegur kesalahan dengan nasihat secara ikhlas – amalkan tanggungjawab anakku anakkau dan anakkau anakku
Isi 3 : Generasi muda mengembalikan tradisi secara contoh dan teladan - kalangan berpengaruh dalam masyarakat hendaklah menjadi suri teladan - ibu bapa mengajarkan anak-anak cara-cara menghormati orang yang lebih tua - pemimpin sentiasa mendekati rakyat – sentiasa berinteraksi secara sopan, jujur, dan telus
Isi 4 : Saling membantu dan menyokong dalam urusan harian – boleh memperkukuh jalinan silaturahim - golongan berada sentiasa menjadi tempat merujuk golongan miskin manakala yang miskin menghormati dan menyokong yang berada - mengadakan jamuan dan kenduri-kendara – tidak mengukur nilai kebendaan tetapi ikhlas sebagai paksi perhubungan mesra
 Isi 5 : Golongan tua sentiasa dijadikan pakar rujuk – sebagai menghormati taraf mereka dalam masyarakat - menghargai pengalaman dan usia mengatasi darjat dan pangkat - golongan muda sentiasa dinasihati - tidak wujud jurang yang terlalu dalam antara generasi – elakkan perbuatan yang keji dan mungkar dalam masyarakat
Penutup : Walaupun amalan tradisi nenek moyang itu semakin terhakis dalam kehidupan masyarakat global, namun rohnya masih dirasai oleh sebahagian masyarakat di pedalaman. Oleh hal yang demikian, amalan murni yang sudah lama berakar umbi ini elok dihidupkan kembali agar kehidupan bermasyarakat lebih harmoni dan riang.


No comments:

Post a Comment