Pages

Enjin Carian

Tuesday, 24 September 2013

KOMSAS FOKUS SPM 2013

SAJAK DI BAWAH LANGIT YANG SAMA
Lim Swee Tin

SAJAK
MAKSUD
Di bawah langit yang sama
Kita hirupi udara
Tanpa mengira Beirutmu
Ataupun Kuala Lumpurku
Kita menghirup udara di bawah langit yang sama
Penyajak menggambarkan bahawa walau di manapun kita berada sama ada di bumi Beirut atau di Kuala Lumpur, kita menghirup udara yang sama kerana kita adalah sama taraf sahaja
Aku suka gerimis di Kota London
Pernah terpesona angin dingin-tajam di Washington
Pohon-pohon hijau atau aneka warna
                  tiada bezanya.
Penyajak menyatakan bahawa beliau pernah ke kota London dan suka akan gerimis di sana. Penyajak juga terpesona dengan tiupan angin yang begitu mendinginkan di Washington. Pepohon yang menghijau dan beraneka warna adalah serupa seperti yang terdapat di tempat-tempat lain
Siapapun menghuni Australia penghuni Afrika
Kerana di bawah langit ini
Kita sama.
Sesiapa yang tinggal di bumi Australia atau Afrika juga setaraf kerana kita tinggal di bumi ciptaan Tuhan yang satu.
Aku menyeberangi Laut China Selatan
Layari Lautan Teduh rentasi Laluan Sutera
Berkongsi siang miliki malam
Anyam cinta pelangikan zaman
Tiupkan harapan senada
Sesama kita – warga dunia
Di bawah langitnya
Yang sama.
Penyajak menyatakan bahawa beliau ingin merentasi Laut China Selatan melalui Lautan Teduh dan Laluan Sutera untuk berkongsi impian, iaitu melihat keamanan dan keharmonian dunia. Beliau ingin melihat supaya dunia sama-sama berjuang menegakkan kedamaian. Harapan ini dibuat oleh penyajak kerana kita adalah sama sahaja walaupun di mana kita berdiri di bumi ini.
Peta-peta itu yang memisahkan
Jangan tutup pos sempadan
Visa hanya keperluan rasmi seketika
Pasport dokumen pengenalan tiitk mula
Kita dakapi mimpi tak berbeza
                 gapai hasrat
Lebur kebencian kuburkan sejarah hitam
Di bawah langit ini yang
Sama
Penyajak menyatakan bahawa garis pemisah antara negara adalah sempadan yang telah ditetapkan. Beliau menyeru supaya pintu sempadan tidak ditutup untuk memudahkan kemasukan warga asing walaupun ada negara-negara tertentu yang mewajibkan penggunaan visa dan pasport untuk memasuki sesebuah negara. Penyajak menyeru agar penduduk dunia memasang impian yang sama untuk mencapai hasrat melihat dunia menjadi lebih aman. Penyajak juga menyeru supaya kita mengikis rasa benci dan melupakan sejarah hitam agar keamanan dunia dapat dicapai. Hal ini perlu kerana kita berdiri di bumi yang sama dan kita adalah sama taraf.ASPEK-ASPEK KOMSAS

ITEM
PERNYATAAN
HURAIAN


Tema
Kemanusiaan sejagat iaitu kesamarataan manusia walau di mana-mana mereka berada
Walaupun manusia itu berada di pelbagai negara yang dipisahkan oleh sempadan masing-masing, mereka adalah sama sahaja iaitu mengimpikan kehidupan yang aman dan harmoni.


Persoalan
Persoalan tanggungjawab menjaga keamanan dunia
Penyajak menyeru penduduk dunia supaya berkongsi impian yang sama untuk melihat dunia menjadi aman dan harmoni.
Persoalan semua manusia adalah setaraf walau berada di mana-mana
Penyajak menyatakan bahawa manusia ada sama sahaja walaupun dipisahkan oleh sempadan sesebuah negara
Persoalan keindahan alam semulajadi yang mendamaikan jiwa
Penyajak terpesona dengan keindahan alam di sesuatu tempat yang mempunyai keunikan tersendiri
Persoalan harapan dan impian manusia sejagat untuk melihat keamanan dunia
Setiap manusia mempunyai impian dan harapan untuk melihat dunia yang aman dan harmoni
Persoalan kepentingan nilai hormat-menghormati bagi mengelakkan perpecahan
Penyajak menyeru supaya kita mengikis rasa benci dan dendam agar pertumpahan darah dapat dielakkanNilai
Cintai alam sekitar
Keindahan alam di sesuatu tempat begitu mendamaikan jiwa
Hormat-menghormati
Manusia yang saling menghormati antara satu sama lain mampu mengelakkan perbalahan
Toleransi
Toleransi amat penting dalam kehidupan bermasyarakat kerana nilai ini dapat mengukuhkan hubungan
Kesederhanaan
Persengketaan yang berlaku di sesebuah negara adalah berpunca daripada keegoan sesetengah pemimpin dunia
Rasional
Sesuatu keputusan yang dibuat hendaklah berlandaskan nilai rasional supaya tidak dikuasai emosi yang akhirnya membawa kepada perpecahanPengajaran
Kita hendaklah menjaga keamanan dunia supaya manusia sejagat hidup dalam keadaan aman
Penyajak menyeru supaya manusia sejagat menjaga keamanan agar dunia menjadi harmoni dan peperangan dapat dielakkan
Kita hendaklah saling menghormati kerana manusia adalah sama taraf
Penyajak menyeru penduduk dunia supaya menjelajah dunia kerana kita adalah sama sahaja
Kita hendaklah bertolak ansur antara satu sama lain agar hubungan dapat dieratkan
Perbalahan dapat dielakkan jika manusia bertolak ansur dan tidak mementingkan diri sendiri
Kita jangan beremosi ketika membuat keputusan supaya hasilnya memuaskan
Nilai rasional sangat penting ketika membuat keputusan kerana pertimbangan telah dibuat secara mendalam
Kita jangan mewujudkan keadaan yang boleh menimbulkan huru-hara
Keadaan huru-hara yang berlaku dalam sesebuah negara memberi impak yang sangat besar kepada ekonomi


Gaya bahasa
Diksi mudah difahami
Contoh : aku suka gerimis di Kota London
Ayat pendek-pendek
Contoh : di bawah langitnya
Kata pinjaman B Inggeris
Contoh : visa, pasport
Sinkof
Contoh : mu, ku

 Blog Cikgu Azaman   
Di  Bawah Langit yang Sama
( Lim Swee Tin )
Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum ( KPM )
Di bawah langit yang sama
Kita hirup udara
Tanpa mengira Beirutmu
Atau Kuala Lumpurku
Kita menghirup udara
Di bawah langit yang sama

Maksud: Penyajak menggambarkan bahawa walau di manapun kita berada, kita menghirup udara yang sama dan berada di bumi ciptaan Tuhan. Taraf manusia pun sama.

Aku suka gerimis di Kota London
Pernah terpesona angin dingin-tajam di Washington
Pohon-pohon hijau atau aneka warna
tiada bezanya.
Siapa pun menghuni Australia penghuni Afrika
Kerana di bawah langit ini
Kita sama.

Maksud: Penyajak kagum akan gerimis di kota London dan terpesona dengan tiupan bayu dingin di Washington. Namun aneka warna tumbuh-tumbuhan tetap serupa. Tempat-tempat lain yang mempunyai keistimewaan tersendiri juga didiami oleh manusia.

Aku inigin menyeberang Laut China Selatan
Layari Lautan Teduh rentasi Laluan Sutera
Berkongsi siang miliki malam
Anyam cinta pelangikan zaman
Tiupkan harapan senada
Sesama kita - warga dunia
Di bawah langitnya
Yang sama.

Maksud: Penyajak ingin menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan berkongsi impian yang sama iaitu melihat keamanan dan keharmonian dunia. Beliau ingin melihat dunia bersama-sama bagi memperjuangkan keamanan.

Peta-peta itu yang memisahkan
Jangan tutup pos sempadan
Visa hanya keperluan rasmi seketika
Pasport dokumen pengenalan titik mula
Kita dakapi mimpi tak berbeza
gapai hasrat
Lebur kebencian kuburkan sejarah hitam
Di bawah langit ini yang
Sama.

Maksud: Penyajak mendapati manusia sering dipisahkan oleh sempadan negara dan untuk memasuki negara tersebut perlu ada dokumen rasmi seperti pasport dan visa. Penyajak menyeru rakyat di dunia agar sama-sama berjuang mencapai keamanan dunia serta mengikis rasa benci dan dendam.Soalan Latihan Sajak Di  Bawah Langit Yang Sama:
1.   Terangkan maksud rangkai kata ‘lebur kebencian kuburkan            
      sejarah hitam’.
   -  buangkan perasaan benci dan lupakan kisah pahit.

2.  Pada pendapat anda, apakah manfaat yang akan diperoleh jika semua  
     orang sedar bahawa mereka            setaraf antara satu sama lain?
   -   manusia akan saling menghormati hak masing-masing;
   -   manusia tidak akan bermusuhan;
   -   manusia akan saling membantu;
   -   dunia akan aman dan damai.

3.  Mengapakah penyajak menyatakan bahawa kita hidup di bawah
      langit yang sama?

   -  kita menghirup udara yang sama;
   -  pokok-pokok di London dan Washington adalah sama;
   -  mereka yang tinggal di Australia juga seolah-olah tinggal di Afrika;
   -  manusia sejagat berkongsi siang dan malam.

4.  Terangkan maksud rangkai kata ‘tiupan harapan senada’.
- memperjuangkan sesuatu hasrat secara bersama-sama dan
   bermuafakat.

5. Apakah program-program yang dapat dilakukan untuk membentuk
    persahabatan dalam kalangan masyarakat dunia?

   -  pertandingan sukan seperti Piala Dunia dan Sukan Olimpik;
   -  program pertukaran pelajar antara negara;
   -  misi bantuan bencana alam kepada negara yang terbabit;
   -  persidangan dunia bagi membincangkan isu-isu dunia seperti proses
      damai, kerjasama antara negara dan sebagainya.

6. Apakah harapan penyajak berdasarkan sajak tersebut?

  - manusia hanya dipisahkan oleh sempadan tetapi sempadan wajar
     sentiasa   terbuka;
  - manusia perlu berusaha untuk bersatu;
  - kita perlu membuang perasaan benci untuk mengelakkan perbalahan.

7. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengamalkan hidup
    berbaik-baik dengan bangsa lain di dunia?
 - kita memerlukan kedatangan mereka untuk memajukan industri
    pelancongan negara;
 -  rakyat Malaysia akan melanjutkan pelajaran di luar negara;
 - kita dapat mempelajari teknologi moden, mendapatkan sumber
    makanan serta barang keperluan lain daripada mereka.

8.  Nyatakan tiga kesan buruk jika dunia tidak aman.
   -  manusia akan hidup dalam ketakutan;
   - ekonomi negara akan lumpuh;
   -menyukarkan rakyat untuk pergi ke sesuatu negara atas urusan
     penting;
  - berlaku krisis kenaikan harga minyak.

9. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menjadi penghalang
     keamanan dunia?
    -sikap tamak pemimpin yang ingin meluaskan pengaruh dan
       penguasaan  ekonomi;
    - pertubuhan dunia gagal mencegah berlakunya peperangan;

    - kuasa-kuasa besar lebih mementingkan diri sendiri.

No comments:

Post a Comment