Pages

Enjin Carian

Sunday, 29 September 2013

TAJUK FOKUS PMR 2013 – KERTAS BAHASA MELAYU

TAJUK FOKUS PMR 2013 – KERTAS BAHASA MELAYU

KARANGAN RESPONS TERBUKA:

1. Pencemaran sungai di negara ini seolah-olah tidak terkawal lagi.  Mengapakah masalah ini boleh berlaku dan cadangkan  langkah-langkah yang harus dijalankan.  Bincangkan.

2. Bincangkan kepentingan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)/ Internet  terhadap pembangunan negara

3. Vandalisme dalam  Kalangan Remaja

4. Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut.

5. Kepentingan  amalan berjimat cermat dan usaha-usahanya

6.Semangat Kejiranan / Gotong royong / Amalan Rumah Terbuka (Aktiviti Kemasyarakatan)

7.Anda telah menyertai perkhemahan unit beruniform sekolah. Anda telah ditugaskan untuk menulis laporan tentang perkhemahan itu. Tulis laporan itu selengkapnya

KARANGAN RANGSANGAN: Kepentingan Hutan  / Pertubuhan Sukarela

NOVELLatar masyarakat / watak sampingan

KOMSAS

Sajak Rumput (KHADIJAH HASHIM) / Sajak Kata-kata (HASHIM YAACOB)

Cerpen Dendam  (SHARIZA A RAHMAN) / Prosa Tradisional Hikayat Seri Kelantan


3 comments: