Pages

Enjin Carian

Sunday, 30 March 2014

Karangan - Binaan Perenggan Dalam Karangan

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

• mesti dipilih berdasarkan kesuaiannya dari segi topik dan objektif pelajaran, latar belakang pelajar, saiz kelas dan keadaan fizikal bilik darjah. 

• mesti digunakan untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran dan peringkat perkembangan pelajaran itu sama ada:
- pengenalan topik
- perkembangan pelajaran iaitu penerangan konsep
- penutup dan kesimpulan topik pelajaran
- penilaian kefahaman terhadap topic

• Digunakan mengikut masa yang sesuai iaitu masa yang dapat merangsang pembelajaran 

• Digunakan dengan merujuk kepadanya dan bukan sekadar untuk menunjuk-nunjuk sahaja. 

• Selepas digunakan tanggalkan atau ubah supaya tidak mengganggu pelajar yang seterusnya. 

• Setelah tamat sesi pengajaran, pamerkan untuk rujukan kelas di papan buletin kelas.

Ciri-ciri dan jenis teknologi pendidikan yang baik

• Alat yang dapat menjelaskan idea - idea yang kabur dan menrangkan isi-isi pelajaran.

• Alat yang besar dan jelas untuk dilihat oleh semua pelajar. ( Tulisan dan angka yang ditulis dalam mestilah besar dan jelas )

• Tulisan dan gambar perlu dipelbagaikan warnanya. (Gunakan plebagai warna  untuk memberi penekanan kepada perkataan-perkataan dalam topik yang ingin diajar.)-        Penggunaannya mesti dirancang dalam tiga peringkat iaitu:
A) sebelum kegunaan – merancang masa dan cara  mengaitkannya dengan topik pengajaran.

B) semasa kegunaan - merancang ulasan dan penekanan aspek-aspek penting yang dapat membantu pembelajaran.

C) selepas kegunaan - merancang aktiviti lanjutan seperti soalan-soalan, kesimpulan dan penilaian.Kepentingan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran


1.               membantu memperbaiki keseluruhan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran
2.               melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana berfokuskan isi-isi penting pada topik yang akan disampaikan
3.               menjimatkan masa, tenaga, dan wang
4.               mengelakkan rasa bosan pelajar dan mengekalkan minat pelajar malah dapat menghiburkan pelajar
5.               melibatkan pelbagai deria pelajar (penglibatan deria ini akan meningkatkan daya ingatan pelajar / Mengelakkan berlakunya salah tafsir terhadap konsep melalui deria lihat, dengar atau sentuh)
6.               memberi kelainan dan kepelbagaian dalam kaedah pengajaran
7.               memperkaya  pengalaman pelajar (media bergerak boleh memperkaya pengalaman murid. Kejadian yang tidak pernah dilihat atau dialami akan dapat disaksikan sendiri dan seolah-olah mereka mengalaminya.

No comments:

Post a Comment