Pages

Enjin Carian

Sunday, 30 March 2014

LATIHAN & JAWAPAN KELAS GANTI BULAN MAC 2014:


LATIHAN & JAWAPAN KELAS GANTI BULAN MAC 2014:

LATIHAN RUMUSAN:

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan integriti Polis Diraja Malaysia dan kesan terhadap usaha tersebut. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pada tahun 2007, genaplah 200 tahun usia pasukan Polis Diraja Malaysia  (PDRM)RM). Sejak diwujudkan, PDRM mula memperlihatkan pelbagai perubahan serta  pengalaman suka dan duka yang sering mencabar integritinya. Dengan kepesatan  perkembangan teknologi pada alaf ke-21, kredibiliti dan integriti PDRM sering teruji. PDRM bukan sahaja berhadapan dengan jenayah di dalam negara bahkan menerima ancaman hebat dari seluruh dunia. Seperti agensi kerajaan lain, PDRM terpaksa  berhadapan dengan masalah disiplin yang melibatkan anggotanya seperti salah guna  kuasa, rasuah dan jenayah. Kesan daripada masalah ini keyakinan rakyat terhadap  integriti polis pada tahap yang rendah

Salah satu kaedah praktikal untuk meningkatkan kredibiliti PDRM iaitu dengan meningkatkan kualiti modal insan melalui pendedahan pelbagai ilmu serta latihan yang berterusan dalam kalangan anggota PDRM. Selain itu, penambahan jumlah anggota PDRM sebanyak 60,000 orang daripada 97,000 orang sekarang juga berupaya meningkatkan integriti PDRM. Dengan peningkatan bilangan anggota polis ini diharapkan siasatan boleh dibuat secara cepat. Kerajaan pula wajar merestui dan membiayai hasrat PDRM untuk menubuhkan universiti polis.

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) kerap menerima aduan berhubung dakwaan salah laku anggota PDRM. Antara aduan yang diterima termasuklah  siasatan polis yang lewat, salah guna kuasa, keganasan polis, penahanan tanpa penjelasan, kematian dalam tahanan, dan tidak membenarkan perhimpunan awam. Atas kepekaan kerajaan terhadap aduan-aduan ini maka satu Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan dan Perjalanan Pengurusan PDRM telah ditubuhkan

PDRM juga harus mempunyai hubungan yang mesra dengan masyarakat agar memperoleh tanggapan positif daripada mereka. Orang awam perlu dibenarkan membuat aduan di tempat urusan yang mudah. Hal ini demikian kerana sebelum ini sering berlaku pengadu diarahkan ke tempat lain. Tindakan harus dikenakan kepada anggota yang menyuruh berbuat demikian

Dalam usaha menjaga kebajikan anggota PDRM, Ketua Polis Negara mengusulkan kenaikan gaji anggota PDRM sebanyak 20%. Diharapkan kenaikan gaji polis pada kadar yang setimpal dapat mengurangkan kegiatan rasuah dalam kalangan anggota polis. Beliau juga mencadangkan kaedah proses kenaikan pangkat yang baharu. Melalui kaedah baharu ini diharap dapat melahirkan pegawai yang lebih berkualiti kerana mereka perlu melalui proses kenaikan pangkat yang tulus dan “bersih.” PDRM juga perlu meningkatkan program Rakan Polis (Rakan Cop) untuk merapatkan hubungan polis dengan rakyat. Kewujudan Rakan Cop memudahkan orang awam menyampaikan maklumat melalui SMS ataupun menelefon terus pihak polis. Gandingan pihak polis dengan orang awam perlu lebih erat terjalin seperti aur dengan tebing.


LATIHAN PEMAHAMAN:

Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata mencabar integriti.                                                       [2 markah]

(ii) Apakah cabaran-cabaran yang sering dihadapi oleh Pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM) sehingga menggugat integritinya?

Berikan tiga cabaran tersebut.                                                                                           [3 markah]

(iii) Pihak polis sering dikritik kerana tidak membenarkan perhimpunan awam diadakan terutamanya oleh parti-parti politik. Pada pendapat anda, apakah alasan pihak polis tidak membenarkan perhimpunan awam diadakan?

Kemukakan empat alasan tersebut.                                                                                  [4 markah]

LATIHAN TATABAHASA:

Tukarkan cakap ajuk di bawah kepada cakap pindah tanpa mengubah maksud asalnya

Cikgu Ali : Daripada apa yang saya lihat, gelagat tiga orang pelajar itu jelas bertentangan dengan tatasusila sebagai pelajar sekolah.
Cikgu Siti : Saya akan mendapatkan pita video yang merakamkan gelagat ketiga -tiga orang pelajar itu

Cikgu Ali : Kesemua ini akan kita siasat bagi mendapat gambaran sebenarnya insiden yang terjadi. Saya memandang serius terhadap kejadian yang membabitkan tingkah laku pelajar semasa di sekolah.
Cikgu Siti : Jika Jawatankuasa Disiplin puas hati bahawa tingkah laku tiga orang pelajar itu melanggar tatasusila sebagai pelajar sekolah, mereka bakal berdepan dengan hukuman berat.

Cikgu Ali : Kita perlu bertindak tegas atas mana-mana pelajar yang melanggar disiplin.

Cikgu Siti : Kita akan mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Disiplin pada petang nanti.
                                                                                                                                                       [6 markah]

LATIHAN PROSA KLASIK:


Merah Silu mengupah orang dengan emas dan perak untuk membuat anderak besar. Besarnya anderak itu sekadar muat kerbau dua tiga ratus. Setelah siap, disuruh askar gemparkan kerbau liar itu ke arah muka anderak itu. Kerbau itu pun terkejut lalu lari masuk ke dalam mulut anderak itu dan tersangkut tanduknya lalu tersekat,tidak dapat masuk dan keluar. Pintu anderak itu disumbat seorang segumpal tanah. Pintu itu tertutup dan matilah kerbau itu. Kerbau yang di dalam anderak itu dijinakkan dengan mencucuk hidungnya.

            Sampailah khabar kepada Merah Hasum bahawa Merah Silu bermain dengan binatang liar yang tidak disukai oleh orang ramai. Tempat itu diberi nama Kerbau Kampung. Merah Hasum memanggil seorang hamba,katanya, “Pergi engkau katakan kepada saudaraku, Merah Silu, apa gunanya bermain binatang yang tiada berguna kepada orang yang banyak itu. Dia memberi aku malu. Jika dia tidak mendengar kataku ini, nyahlah dia dari negeri ini; janganlah ia duduk bersama-sama aku.”

           Hamba sahaya Merah Hasum menyampaikan nasihat itu kepada Merah Silu. Setelah mendengar dan menimbangkan kata-kata Merah Hasum itu, Merah Silu berfikir dalam hatinya, “Baiklah, jikalau Merah Hasum berkata demikian kepadaku, aku pun hendak mencari tempat diam.”

Dipetik daripada “Merah Silu”, diselenggara oleh Ismail Ahmad dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)


i) Berikan maksud rangkai kata Sampailah khabar dalam petikan di atas              [2 markah]

ii) Apakah reaksi Merah Hasum apabila mendapat berita tentang Merah Silu?      [3 markah]

iii) Pada pandangan anda, wajarkah Merah Silu berpindah ke tempat lain?                                      [3 markah]


Latihan Kendiri:


i) Apakah maksud anderak besar dalam petikan di atas?                                              [2 markah]

ii) Nyatakan tindakan Merah Silu untuk menangkap kerbau liar?                                    [3 markah]

iii) Pada pendapat anda, apakah yang harus dilakukan jika berlaku perselisihan faham antara adik-beradik ?
                                                                                                                                                 [3 markah]

JAWAPAN RUMUSAN:

Pendahuluan:
Petikan membincangkan usaha-usaha / tindakan-tindakan untuk meningkatkan integriti Polis Diraja Malaysia dalam kalangan masyarakat di negara ini.(2m)

Isi-isi tersurat
1 Meningkatkan kualiti modal insan melalui pendedahan pelbagai ilmu serta latihan. (2m)
2 Penambahan jumlah anggota PDRM sebanyak 60,000 orang. (2m)
3 Kerajaan  wajar merestui dan membiayai hasrat PDRM untuk menubuhkan univesiti polis. (2m)
4 Menubuhkan Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan dan Perjalanan Pengurusan PDRM telah ditubuhkan. (2m)
5 PDRM  harus mempunyai hubungan yang mesra dengan masyarakat. (2m)
6 Orang awam dibenarkan membuat aduan di tempat urusan yang mudah. (2m)
7 Ketua Polis Negara mengusulkan kenaikan gaji anggota PDRM sebanyak 20%. (2m)
8 Mencadangkan kaedah proses kenaikan pangkat yang telus dan "bersih." (2m)
9 PDRM juga perlu meningkatkan program Rakan Polis (rakan cop) (2m)

Isi-isi tersirat
1 Keyakinan masyarakat terhadap PDRM akan meningkat. (2m)
2 Undang-undang negara akan dapat ditegakkan. (2m).
3 Menarik minat masyarakat untuk menyertai PDRM. (2m).
4 Keamanan negara akan lebih terjamin. (2m)
5 Salah laku anggota polis akan berkurangan. (2m)

Kesimpulan
Kesimpulannya, setiap anggota polis perlu mempunyai komitmen ketika menjalankan tugas agar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. (2m)


JAWAPAN PEMAHAMAN

(i) mempersoalkan / mempertikaikan keutuhan / kewibawaan 2m
[maksimum 2 markah]

(ii) Tiga cabaran yang dihadapi oleh PDRM.
Berhadapan dengan masalah jenayah di dalam negara bahkan menerima ancaman hebat dari seluruh dunia 1m
masalah disiplin yang melibatkan anggotanya seperti salah guna kuasa, rasuah dan jenayah. 1m
Masalah keyakinan rakyat terhadap integriti polis pada tahap yang rendah. 1m
[maksimum 3 markah]

(iii) Pada pendapat saya, empat alasan tidak membenarkan perhimpunan:
Menjaga ketenteraman awam agar tidak berlaku sebarang rusuhan. 1m
Mengganggu perjalanan lalu lintas sehingga menyebabkan kesesakan. 1m
Memberikan gambaran buruk kepada masyarakat luar. 1m
Bimbang ada pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan untuk menghasut masyarakat. 1m
Membazirkan masa pihak polis untuk memantau peIjalanan perhimpunan.1m
(terima mana-mana jawapan lain yang sesuai) [maksimu


JAWAPAN TATABAHASA:

     Cikgu Ali menyatakan bahawa gelagat tiga pelajar itu jelas bertentangan dengan tatasusila sebagai pelajar sekolah. (1m) Cikgu Siti menyatakan bahawa beliau akan  mendapatkan pita video yang merakamkan gelagat ketiga-tiga pelajar tersebut. (1m)  Cikgu Ali menjelaskan bahawa kesemua tuduhan itu akan disiasat bagi mendapat gambaran  sebenarnya insiden yang terjadi. Beliau menjelaskan bahawa pihaknya memandang  serius kejadian yang membabitkan tingkah laku pelajar di sekolah. (1m) Cikgu Siti  menjelaskan bahawa jika lawatankuasa Disiplin berpuas hati tentang tingkah laku  tiga pelajar tersebut telah melanggar tatasusila sebagai pelajar sekolah, mereka bakal  berdepan dengan hukuman berat. (lm) Cikgu Ali menjelaskan bahawa pihaknya perlu  bertindak tegas terhadap mana-mana pelajar yang melanggar disiplin. (1m) Cikgu Siti  menyatakan bahawa pihaknya akan mengadakan mesyuarat lawatankuasa Disiplin  pada petang nanti. (1m)JAWAPAN PROSA KLASIK: MERAH SILU

i) lubang besar, perangkap besar, kandang besar


ii) Tindakan Merah Silu;

Mengupah orang dengan emas dan perak untuk anderak besar / Menyuruh askar menggemparkan kerbau liar itu ke arah muka anderak itu / Pintu anderak disumbat dengan segumpal tanah / Pintu anderak ditutup

iii) Jika berlaku perselisihan faham antara adik-beradik;

Berbincang secara baik/bersemuka / Menggunakan orang tengah untuk berbincang
Menasihati supaya berbaik semula / Membawa perkara ini kepada pihak berkuasa 
No comments:

Post a Comment