Pages

Enjin Carian

Monday, 17 March 2014

MERAH SILU

Merah Silu

 Merah Gajah yang berkahwin dengan Puteri Betong telah dikurniakan dua orang anak lelaki iaitu Merah Silu dan Merah Hasum. Pada suatu malam, sewaktu Puteri Betong tidur, Merah Gajah telah mencabut rambut berwarna keemasan di tengah kepala isterinya  yang menyebabkan keluar darah dari liang-liang rambut sehingga menyebabkan kematiannya.

Berita kematian Puteri Betong telah menimbulkan kemarahan ayahandanya iaitu Raja Muhammad dan mengambil tindakan membunuh Merah Gajah. Ayahanda Merah Gajah iaitu Raja Ahmad telah bertindak balas menyerang Raja Muhammad sehingga berlaku peperangan sengit menyebabkan kedua-duanya terbunuh termasuk sebilangan besar rakyat. Hanya yang tinggal Merah Silu dan Merah Hasum serta beberapa rakyat yang masih hidup dan mengaku taat setia kepada kedua-duanya untuk terus tinggal di negeri Semerlanga itu.
Merah Silu dan adiknya Merah Hasum berhasrat meninggalkan negeri itu kerana tidak ada sesiapa lagi kaum kerabatnya yang tinggal. Mereka berdua keluar meninggalkan negeri Semerlanga menuju ke sebuah negeri bernama Beruana. Mereka membuka perkampungan di tepi sungai. Suatu hari ketika di sungai, Merah Silu terlihat banyak ikan dan dia pergi ke hulu sungai menahan bubu. Beberapa kali bubu yang ditahannya dipenuhi dengan cacing gelang-gelang. Akhirnya dia mengambil keputusan membawa balik cacing gelang-gelang itu dan merebusnya di dalam kawah. Cacing itu telah bertukar menjadi emas dan buihnya menjadi perak menyebabkan Merah Silu menjadi kaya.

Pada suatu hari , Merah Silu menangkap kerbau liar tetapi tindakannya itu tidak disenangi oleh Merah Hasum kerana pada pendapatnya kerja itu tidak berfaedah dan hanya memalukan dirinya sebagai saudara kepada Merah Silu. Merah Hasum telah meminta Merah Silu menghentikan perbuatan tersebut dan menyuruh Merah Silu keluar dari negeri itu jika tidak mahu mendengar katanya. Akhirnya Merah Silu mencari petempatan baru dengan membawa segala harta dan kerbaunya. Merah Silu tiba di hulu Karang dan menetap di situ tetapi kehadirannya tidak disenangai oleh penduduk kampung kerana kerbau-kerbau itu memakan tanaman mereka.

Merah Silu berpindah lagi ke sebuah negeri bernama Buluh Telang. Di sini beliau bertemu dengan Megat Iskandar dan menyatakan hasratnya untuk tinggal di negeri tersebut dan menganggap Megat Iskandar sebagai bapanya. Megat Iskandar bersetuju membenarkan Merah Silu tinggal di situ dan boleh memelihara kerbau kerana ada ladang yang luas. Merah Silu suka menyabung ayam dan selalu memberi kerbau sebagai hadiah kepada sesiapa yang menyabung ayam dan mereka yang menontonnya. Megat Iskandar dengan persetujuan pembesar dan rakyat telah melantik Merah Silu menjadi raja di Rimba Jerun. Sultan Maliku’l- Nasar tidak bersetuju dan menyerang Merah Silu. Beberapa siri peperangan berlaku antara Merah Silu dengan Sultan Maliku”l- Nasar dan akhirnya sultan tewas dan Merah Silu menjadi raja di Rimba Jerun.


Watak dan Perwatakan

Watak Utama - Merah Silu - Anak sulung  Merah Gajah dengan Puteri Betong / Mempunyai saudara bernama Merah Hasum / Menjadi yatim piatu sejak kecil setelah kematian ibu dan ayahnya / Kaya - Cacing gelang-gelang yang direbusnya bertukar menjadi emas dan buihnya menjadi perak. / Suka menyabung ayam – Ramai juara sabung ayam datang bersabung ayam dengan Merah Silu. / Seorang yang tidak berputus-asa- Merah Silu berulang kali menahan bubu walaupun hasilnya hanya cacing gelang-gelang. / Seorang yang berani-- Merah Silu terlibat dalam beberapa siri peperangan /  Seorang yang pemurah- Merah Silu suka memberi hadiah kerbau kepada sesiapa yang terlibat dalam sabung ayam.

Watak Sampingan

1. Merah Hasum - Adik kepada Merah Silu / Menghormati saudara- Dia bersetuju dengan pandangan Merah Silu untuk berpindah dari negeri Semerlanga./  Tidak suka perkara sia-sia- Dia marahkan Merah Silu kerana menangkap kerbau liar. / Bersikap tegas – Dia menyuruh Merah Silu meninggalkan Beruana jika tidak mahu menghentikan perbuatan menangkap kerbau liar.

2. Megat Iskandar - Saudara kepada Megat Kedah dan Sultan Maliku”l-Nasar. / Tinggal di Buluh Telang. /  Mempunyai ladang yang luas. / Bapa angkat kepada Merah Silu. /  Tetap pendirian - Dia berperang di Kumat dengan  saudaranya Sultan Maliku’l-Nasar yang tidak bersetuju Merah Silu menjadi raja di Rimba Jerun / Seorang yang menghormati tetamu - Dia menjamu Merah Silu semasa kedatangan Merah Silu ke Buluh Telang.

3. Sultan Maliku”l- Nasar - Adik kepada Megat Iskandar dan Megat Kedah / Tegas- Dia tidak bersetuju dengan tindakan Megat Iskandar untuk melantik Merah Silu di Rimba Jerun. / Mempertahankan haknya sebagai raja di Rimba Jerun / Berani – Dia berperang dengan Megat Iskandar di Kumat.

UNSUR KOMSAS -TEMA
PERISTIWA
Ketabahan seorang anak raja dalam menghadapi cabaran hidup.


Merah Silu menjadi yatim piatu setelah kematian kedua-dua ibu bapa dan terpaksa merantau dengan adiknya Merah Hasum meninggalkan Semerlanga dan membuka petempatan baru di Beruana. Merah Silu terpaksa berpindah lagi kerana sikapnya tidak disenangi oleh adiknya. Dia berpindah ke Hulu Karang pula  tetapi tidak disukai oleh penduduk di situ kerana kerbau-kerbaunya telah merosakkan tanaman mereka. Merah Silu menetap pula di Buluh Telang apabila dipelawa oleh Megat Iskandar. Merah Silu menghadapi beberapa peperangan dengan Sultan Maliku’l-Nasar sehingga dia dirajakan di Rimba Jerun.

UNSUR KOMSAS –PERSOALAN
PERISTIWA
Persoalan perselisihan antara adik-beradik


Perselisihan faham antara Merah Silu dengan Merah Hasum kerana tindakan Merah Silu yang menangkap kerbau liar tidak disukai oleh Merah Hasum dan dianggap memalukannya
Persoalan perkara di luar logik akal


Keistimewaan keturunan raja yang digambarkan dengan peristiwa aneh , misalnya cacing gelang-gelang yang direbus oleh Merah Silu bertukar menjadi emas dan buihnya menjadi perak.

Persoalan keberanian anak raja

Merah Silu menghadapi beberapa peperangan dengan Sultan Maliku’l-Nasar sehingga dia dirajakan di Rimba Jerun

Persoalan sikap pemurah dalam kalangan masyarakat


Merah Silu yang suka menyabung ayam memberi hadiah seekor kerbau kepada orang yang terlibat menyabung ayam dan juga kepada yang hanya datang melihat sahaja malah dia juga memberi semula wang pertaruhan kepada mereka yang kalah.

Persoalan kegemaran berjudi dalam kalangan masyarakat

Merah Silu suka menyabung ayam dan mengunakan wang pertaruhan

UNSUR KOMSAS –NILAI
PERISTIWA
Nilai Taat Setia
Rakyat mematuhi perintah raja untuk berperang sehingga melibatkan banyak kehilangan nyawa.

.Nilai Murah Hati

Merah Silu menghadiahkan seekor kerbau kepada setiap orang yang hadir ke gelanggang sabung ayam..

 Nilai Keberanian

Merah Silu berani berperang menentang Sultan Maliku’l-Nasar untuk menjadi raja di Rimba Jerun.

.Nilai Berdikari

Merah Silu keluar mencari petempatan baru sendirian setelah dihalau oleh Merah Hasum.

UNSUR KOMSAS –LATAR MASYARAKAT
PERISTIWA
Golongan bangsawan
Merah Silu, Merah Hasum, Puteri Betong, Merah Gajah, Raja Ahmad, Raja Muhammad, Megat Iskandar,Megat Kedah, Sultan Maliku’l-Nasar

Masyarakat yang suka menyabung ayam
Ramai juara sabung ayam datang bermain menyabung dengan Merah Silu

Golongan bawahan
Orang yang diupah untuk mengorek lubang besar (anderak) bagi menangkap kerbau liar

Golongan askar
Golongan tentera yang terlibat dalam beberapa siri peperangan

Masyarakat yang suka membantu
Megat  Iskandar mempelawa Merah Silu menetap di  Buluh Telang

UNSUR KOMSAS –LATAR TEMPAT
PERISTIWA
 Negeri Semerlanga


Peperangan antara Raja Ahmad dengan Raja Muhammad menyebabkan kedua-duanya terbunuh. / Tempat asal Merah Silu dan Merah Hasum sebelum keluar merantau.

 Beruana
 
Perkampungan baru yang dibuka oleh Merah Silu dan Merah Hasum.
 
 Kerbau Kampung
 
Tempat Merah Silu menangkap kerbau liar.

Hulu Karang
 
Merah Silu tidak disukai oleh penduduk di situ kerana kerbau-kerbau Merah Silu merosakkan tanaman padi dan pisang mereka.

Negeri Buluh Telang


.Merah Silu menetap di situ setelah dipelawa oleh Megat Iskandar. / Tempat Merah  Silu mengamalkan hobinya menyabung ayam.

 Rimba Jerun
 

Peperangan antara Sultan Maliku”l-Nasar dengan Merah Silu. / Merah Silu menjadi raja  setelah Sultan Maliku’l-Nasar ditewaskan oleh Megat Iskandar di Kumat.


 LATIHAN PEMAHAMAN:
Baca prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

            Setelah beberapa lama Merah Gajah berkahwin dengan Puteri Betong dengan berkat kurnia Tuhan Yang Amat Berkuasa, Puteri Betong pun hamil. Setelah genap bulannya, Puteri Betong pun melahirkan seorang anak lelaki dan diberi nama Merah Silu. Selang beberapa lama kemudian, Puteri Betong pun hamil lagi.  Setelah genap bulannya, lahirlah lagi seorang anak lelaki dan diberi nama Merah Hasum.
            Puteri Betong mempunyai sehelai rambut berwarna keemasan di tengah kepalanya tetapi ia tidak diketahui suaminya sehinggalah pada suatu hari, terlihat suaminya ketika puteri sedang menyikat  rambut.
            Kata Merah Gajah kepada isterinya, ”Wah adinda, mari  hamba bantunkan rambut tuan puteri yang sehelai itu!”
            Jawab tuan puteri itu, ”Jika rambut hamba sehelai itu dicabut oleh tan hamba, alamat perceraian tuan hamba dengan hamba.”
            Beberapa kali diminta oleh Merah Gajah untuk mencabut rambut itu, tidak dibenarkan oleh isterinya. Pada suatu hari, semasa isterinya sedang tidur, Merah Gajah mencabut rambut isterinya yang berwarna keemasan itu. Baginda menyangka tiada apa-apa yang akan berlaku. Apabila rambut itu tercabut, keluarlah darah dari liang rambut. Sebaik sahaja darahnya berhenti maka Puteri Betong pun hilanglah.

i.                 Berikan maksud rangkai kata alamat perceraian tuan hamba dengan hamba  [2 markah]  tanda perpisahan antara kita berdua

ii.                Apakah peristiwa yang berlaku selepas Merah Gajah mencabut sehelai rambut di atas kepala isterinya? [3 markah] - darah keluar dari  liang rambut Puteri Betong / darah yang keluar sangat banyak  / Puteri Betong  tiba-tiba hilang setelah darah yang keluar itu berhenti / Puteri Betong berpisah dengan Merah Gajah selama-lamanya

iii.              Pada pandangan anda, bagaimanakah caranya untuk membentuk keluarga bahagia?  [3 markah] - kasih sayang sesama suami isteri / mengamalkan sikap toleransi sesama ahli keluarga / menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah 

 

No comments:

Post a Comment