Pages

Enjin Carian

Monday, 22 February 2016

UJIAN - SPM

UJIAN 1 SESI 2016
Sijil Pelajaran Malaysia

Arahan: Jawab semua soalan

Soalan 1: 30 markah

Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan tentang manfaat penternakan ikan sangkar di laut terbuka dan kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia untuk memajukannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

            Penternakan ikan di dalam sangkar telah diperkenalkan di negara ini sejak tahun 1970-an. Keperluan ikan yang semakin meningkat menjelang tahun-tahun berikutnya mendorong Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani berusaha mencari teknologi akuakultur terbaru. Usaha ini berjaya memperkenalkan kaedah baru penternakan ikan laut dengan menggunakan sangkar di laut terbuka. Mengikut kaedah ini, kira-kira 100 000 hektar kawasan laut mampu dimajukan sebagai kawasan ternakan ikan secara komersial.
            Menerusi kaedah ini, sangkar dilabuhkan di tempat yang ditetapkan dengan menggunakan sistem melabuh yang merangkumi tali marin, sauh, rantai dan boya. Ada dua kriteria yang penting untuk menentukan kedudukan sangkar. Salah satu daripadanya ialah kedalaman air. Kedalaman air dari bawah sangkar hingga ke dasar laut sekurang-kurangnya 10 meter dan kelajuan arus antara 1 hingga 3 knot. Ternakan ikan laut sangkar tradisi diletakkan di kawasan terlindung dan cetek. Hal ini menyebabkan makanan berlebihan tenggelam dan mencemarkan laut. Keadaan ini membiakkan bakteria yang akhirnya menimbulkan masalah penyakit kepada ikan. Kaedah sangkar laut terbuka mengatasi masalah ini. Faktor kelajuan arus juga penting kerana kombinasi ruang air dan arus di bawah sangkar akan memastikan makanan yang lebih tidak tenggelam di bawah sangkar tetapi dihanyutkan arus dan menjadi makanan hidupan air yang lain. Makanan ikan dalam bentuk pelet digunakan kerana lebih baik berbanding dengan ikan baja serta mampu menghasilkan daging ikan yang lebih baik. Di samping itu, kadar penukaran makanan lebih cekap, mudah diurus dan tidak mencemarkan persekitaran. Kedudukan sangkar yang berasingan memastikan ikan-ikan mendapat pengudaraan yang secukupnya. Kaedah ini juga ini membantu meningkatkan kadar hidup ikan sehingga 90 peratus.  Malahan tumbesaran ikan tidak terbantut. Sebaliknya, sangkar-sangkar tradisi yang disusun rapat antara satu sama lain menyebabkan pengudaraan sangkar tidak seragam dan menyebabkan kadar hidup ikan rendah iaitu kira-kira 60 peratus sahaja.
            Dari segi kos, sangkar laut terbuka juga menguntungkan kerana 1 unit berharga RM 96 000 dan mampu menampung 30 000 ekor ikan. Manakala 66 sangkar tradisi berharga RM 99 000 hanya mampu menampung  23 760 ekor ikan. Berdasarkan ikan seberat sekilogram seekor, pengusaha-pengusaha akan memperoleh pendapatan RM324 000 bagi hasil 27 000 kilogram iaitu 90 peratus kadar hidup daripada 30 000 ekor ikan yang dilepaskan. Hal ini memberikan pulangan bersih sebanyak RM111 796 kepada mereka selepas ditolak kos operasi dan nilai susut sangkar.
            Namun demikian, langkah memajukan sektor akuakultur perlu medapat sokongan daripadan pusat-pusat penetasan. Setakat ini dua jenis ikan dikenal pasti sesuai dan bermutu tinggi untuk diternak iaitu siakap putih dan kerapu kerana kejayaan penetasannya.
Jawapan Soalan 1:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        P=
        S=
        T=
        K=
         I=
        B=
        K=Soalan 2: 9 markah

Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan berikut menggunakan ayat anda sendiri.

       i.          Bagaimanakah kedudukan sangkar ditentukan?                                                      [2 markah]
........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

      ii.          Apakah masalah yang timbul akibat penggunaan sangkar tradisi?                          [3 markah]
............................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     iii.          Pada pendapat anda, mengapakah perusahaan ternakan ikan sangkar masih kurang mendapat sambutan?                                                                                               [4 markah]
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Soalan 3: 16 markah

A) Nyatakan jenis ayat di bawah ini sama ada ayat penyata, ayat perintah, ayat seruan atau ayat tanya.

(i)       Menerusi komunikasi, pelbagai maklumat disebarkan dari sebuah negara ke sebuah negara lain dengan mudah dan cepat.           Ayat____________
(ii)      “Siapakah namakau?” Soal seorang pemuda yang berwajah garang itu sambil mendekati diriku yang kesejukan.       Ayat____________
(iii)    Bangunan yang tinggi itu direka bentuk oleh seorang arkitek yang sangat terkenal dari luar negara.     Ayat____________
(iv)            Syabas, kamu telah berjaya menjuarai kejohanan yang berprestij itu!    Ayat____________
(v)     “Mazwin, tolong hantar buku-buku ini ke bilik guru dan letakkan di atas meja saya,” kata Puan Geetha kepada Mazwin dengan lembut.   Ayat____________
(vi)            Sampai bilakah Pak Dol akan menangis kematian isteri kesayangannya itu?  Ayat_______                                                                                                                                                           
[6markah]
B)Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)     Puan Mahanom mencadangkan untuk membeli sebuah banglow baharu yang terletak di atas bukit.
(ii)    Antara mesej yang ingin kesampaian kepada para pelajar melalui pra kata buku itu ialah seruan supaya mereka menjauhi gejala penagihan dadah dan lumba haram.
(iii)  Kadang kala sukar bagi kita membeza antara musuh dengan kawan kerana tidak semua orang berkelakuan jujur.
[6 markah]
Salah
Betul


C) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)     Kami pulang dalam keadaan kelesuan setelah menyertai kem kecemerlangan SPM daripada  pukul 9.00 pagi hingga pukul 7.00 petang.
(ii)    Semua pelajar perlu sedar yang setiap kejayaan akan diperoleh jika ada kemahuan, kesungguhan dan tidak mengenal putus harap.
(iii)  Ahli  pasukan pengakap yang sedang berumah di Bukit Wang itu membina unggun api daripada longgokan kayu-kayu yang telah dikumpulkan sejak petang tadi.
[6 markah]
Salah
Betul

D)  Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang sesuai dengan situasi yang terdapat dalam ayat.

(i)       Kenderaan yang lalu-lalang di pusat bandar tidak berhenti-henti mulai pukul 5.00 petang hingga  pukul 8.00 malam kerana kebanyakan pekerja awam dan swasta akan pulang ke rumah setelah selesai bertugas.
Peribahasa:

(ii)    “Kami amat gembira menerima kedatangan tuan-tuan dan puan-puan, malahan kami himpunkan saudara-mara untukmenyambut kalian,” kata Pak Man kepada wakil rombongan peminangan anaknya itu.
Peribahasa:

(iii)      Apabila majlis penyampaian hadiah selesai, pengetua dijemput menyampaikan cenderamata kepada tetamu kehormat  yang hadir merasmikan majlis itu. Perkara ini sudah menjadi kelaziman sebagai penghargaan atas budi baik tetamu berkenaan menerima undangan ke majlis yang dianjurkan.                                                                                                                      [6 markah]
Peribahasa:

Soalan 4: 9 markah

SAJAK SEJADAH RINDU  (Mohd. Haikal Aminuddin)
Terkedu aku
di sejadah rindu
mengungkap kalimah syahdu
bait bicara tersentuh kalbu
merekah keinsafan di hati yang beku
mengenang dosaku yang terdahulu.

Berbekal pancaindera anugerah Tuhan
kupohon kembali nafas kehidupan
dalam keterhadan dan keterbatasan insan
moga terbuka ruang keampunan
sebelum saat aku dinisankan
di masa yang Kautetapkan.

Air mata menjadi saksi
keikhlasan menjadi bukti
akhirnya
aku sujud menghadap Ilahi
di keheningan yang sepi
lafaz taubat mengiringi
nafas sebak kian mengikuti.

Hati ini luluh
jiwa yang kaku tersentuh
ayat-ayat cinta disusun kukuh
di sejadah rindu yang lusuh
kemaafan yang kupohon sungguh
dari Pencipta dalam gemuruh.

Ungakapan doa pada Yang Esa
izinkan aku menjadi manusia
yang taat sentiasa
pada perintah Maha Kuasa
agar aku tidak lupa
dunia ini hanya bersifat sementara.

(i)                    Apakah yang dilakukan oleh penyajak ketika berada di atas sejadah ?                    [2 markah]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(ii)              Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri insan yang bertakwa kepada Tuhan.             [4 markah]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(iii)               Nyatakan  nilai yang terkandung dalam sajak di atas.                                          [3 markah] __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Soalan 5: 7 markah

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, bincangkan kepincangan masyarakat yang terkandung dalam novel tersebut.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-KERTAS SOALAN TAMAT-

No comments:

Post a Comment