Pages

Enjin Carian

Thursday, 6 February 2014

ATIHAN TAMBAHAN BULAN FEBRUARI 2014 - 3


MENGHASILKAN PERENGGAN PENDAHULUAN


Latihan 1 – Perenggan Pendahuluan

Soalan: Belakangan ini masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin hebat diperkatakan oleh orang ramai.
Nyatakan punca-punca berlaku keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja.

Ayat 1 : Latar Belakang / Penyataan Soalan
(Ayat 1 dalam soalan)

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Ayat 2- Isu Semasa
(Kaitkan isu dengan situasi terkini)

Dewasa ini, ......................................................................................................... .........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Ayat 3 - Peribahasa
(Beri peribahasa yang berkaitan isu)

Senario ini persis peribahasa, .....................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................

Ayat 4- Takrif Isu / Definisi
(Berikan takrif bagi isu karangan)

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Ayat 5 - Pendapat Tokoh / Umum


Menurut kajian yang dilakukan..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................


Ayat 6- Ayat Kehendak Soalan
(Nyatakan fokus soalan – kata kunci / kehendak soalan dalam ayat terakhir soalan)

Pada hakikatnya terdapat.....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................Latihan 2

Soalan: Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah telah mendapat bantahan semua pihak.
Huraikan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah.

Ayat 1 : Latar Belakang / Penyataan Soalan
(Ayat 1 dalam soalan)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Ayat 2- Isu Semasa
(Kaitkan isu dengan situasi terkini)

Marcapada, ......................................................................................................... .........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Ayat 3 - Peribahasa
(Beri peribahasa yang berkaitan isu)

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan pepatah yang berbunyi, ............................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................

Ayat 4- Ayat 4- Takrif Isu / Definisi
(Berikan takrif bagi isu karangan)


..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Ayat 5 - Pendapat Tokoh / Umum


Mengikut tinjauan yang dibuat..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................


Ayat 6- Ayat Kehendak Soalan
(Nyatakan fokus soalan – kata kunci / kehendak soalan dalam ayat terakhir soalan)

Persoalan yang sering menjadi tajuk perbincangan kita apakah ...................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Latihan 3

Soalan: Masalah ponteng sekolah merupakan gejala negatif yang wajar diberikan perhatian serius.
Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan pelajar ponteng sekolah.

Ayat 1 : Latar Belakang / Penyataan Soalan
(Ayat 1 dalam soalan)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Ayat 2- Isu Semasa
(Kaitkan isu dengan situasi terkini)

Dalam era globalisasi ini ............................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................................

Ayat 3 - Peribahasa
(Beri peribahasa yang berkaitan isu)

Peribahasa ada menyatakan bahawa ........................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................

Ayat 4-  Takrif Isu / Definisi
(Berikan takrif bagi isu karangan)

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Ayat 5 - Pendapat Tokoh / Umum


Mengikut statistik..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ayat 6- Ayat Kehendak Soalan
(Nyatakan fokus soalan – kata kunci / kehendak soalan dalam ayat terakhir soalan)

Persoalannya, apakah.....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................


No comments:

Post a Comment