Pages

Enjin Carian

Thursday, 6 February 2014

LATIHAN TAMBAHAN BULAN FEBRUARI 2014 - 1


MEMAHAMI SOALAN KARANGAN

Latihan 1
Soalan: Belakangan ini masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin hebat diperkatakan oleh orang ramai.
Nyatakan punca-punca berlaku keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja.

Arahan (Kata Kunci / Kehendak Soalan) : …………………………………………

Isu karangan  : ……….………………………………………………………………

Latihan 2
Soalan: Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah telah mendapat bantahan semua pihak.
Huraikan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah.

Arahan (Kata Kunci / Kehendak Soalan) : …………………………………………

Isu karangan  : ……….………………………………………………………………


Latihan 3
Soalan: Masalah ponteng sekolah merupakan gejala negatif yang wajar diberikan perhatian serius. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan pelajar ponteng sekolah.

Arahan (Kata Kunci / Kehendak Soalan) : …………………………………………

Isu karangan  : ……….………………………………………………………………


Latihan 4
Soalan: Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk semangat patriotik yang semakin pudar dalam diri anak-anak. Bincangkan cara-cara yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk menanam semangat patriotik dalam diri anak-anak.

Arahan (Kata Kunci / Kehendak Soalan) : …………………………………………

Isu karangan  : ……….………………………………………………………………


Latihan 5
Soalan: Belia pada masa ini kurang melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan yang dianjurkan oleh badan-badan tertentu atau badan-badan bukan kerajaan (NGO).  Nyatakan punca-punca belia hari ini tidak berminat dengan aktiviti sukarelawan.

Arahan (Kata Kunci / Kehendak Soalan) : …………………………………………

Isu karangan  : ……….………………………………………………………………
No comments:

Post a Comment