Pages

Enjin Carian

Thursday, 6 February 2014

LATIHAN TAMBAHAN BULAN FEBRUARI 2014 - 4


MEMBINA PERENGGAN ISI

NOTA:
1)     Perenggan isi karangan seelok-eloknya terdiri daripada beberapa ayat  yang terdiri daripada:
Ayat 1
Isi
Ayat 2
Huraian Ayat 1 – (Gunakan  – Apa/Siapa/Bagaimana/Bila/Mengapa
Ayat 3
Contoh/Peribahasa
Ayat 4
Penegasan isi (Kesimpulan Kecil)

2)     Gunakan peribahasa yang bersesuaian dengan isi dan nyatakan maksudnya.
3)     Ayat-ayat yang digunakan dalam perenggan isi  biarlah terdiri daripada ayat majmuk dan gunakan penanda wacana di tempat yang sesuai.
4)     Sebaik-baiknya jumlah ayat dalam perenggan isi biarlah sama bilangannya untuk memastikan keseimbangan perenggan.

Latihan 1 – PERENGGAN ISI  1

Soalan: Belakangan ini masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin hebat diperkatakan oleh orang ramai.
Nyatakan punca-punca berlaku keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja.

Ayat 1 :
(Isi Utama- Mengikut Kehendak solan)

Punca dominan berlakunya  keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ialah ...........................
........................................................................................

Ayat 2- Huraian :
(Huraian Ayat 1) – sebab/kesan/cara

Dalam konteks ini,..............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Ayat 3 – Contoh / Bukti
(Beri contoh yang berkaitan isi)

Sebagai contoh, ......................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Ayat 4- Kesimpulan  isi / Kesimpulan Kecil
( Kesan/ Peribahasa)

Jelaslah bahawa .................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Latihan 2 – PERENGGAN ISI  2
Soalan: Belakangan ini masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin hebat diperkatakan oleh orang ramai. Nyatakan punca-punca berlaku keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja.

Ayat 1 :
(Isi Utama- Mengikut Kehendak solan)

Bukan itu sahaja, punca seterusnya termasuklah ...............................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Ayat 2- Huraian :
(Huraian Ayat 1) – sebab/kesan/cara

Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Hal ini demikian kerana   .............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ayat 3 – Contoh / Bukti
(Beri contoh yang berkaitan isi)

Sebagai tamsilannya,     ....................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Ayat 4- Kesimpulan  isi / Kesimpulan Kecil
( Kesan/ Peribahasa)

Konklusinya, .............................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


Latihan 3 – PERENGGAN ISI  3

Soalan: Belakangan ini masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin hebat diperkatakan oleh orang ramai.
Nyatakan punca-punca berlaku keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja.

Ayat 1 :
(Isi Utama- Mengikut Kehendak solan)

Punca lain yang tidak boleh dikesisikan pengaruhnya termasuklah ................................................
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Ayat 2- Huraian :
(Huraian Ayat 1) – sebab/kesan/cara

Selaras dengan hal ini,  ............................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ayat 3 – Contoh / Bukti
(Beri contoh yang berkaitan isi)

Bukti  yang jelas,  ................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ayat 4- Kesimpulan  isi / Kesimpulan Kecil
( Kesan/ Peribahasa)

Secara tuntasnya,  ....................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


Latihan 4 – PERENGGAN ISI 4
Soalan: Belakangan ini masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin hebat diperkatakan oleh orang ramai.
Nyatakan punca-punca berlaku keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja.

Ayat 1 :
(Isi Utama- Mengikut Kehendak solan)

Di samping itu,  ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Ayat 2- Huraian :
(Huraian Ayat 1) – sebab/kesan/cara

Sehubungan dengan itu,  .................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ayat 3 – Contoh / Bukti
(Beri contoh yang berkaitan isi)

Sebagai uswah, ..... ...........................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ayat 4- Kesimpulan  isi / Kesimpulan Kecil
( Kesan/ Peribahasa)


Sudah terang lagikan bersuluh,  ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Latihan 5 – PERENGGAN ISI 5
Soalan: Belakangan ini masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin hebat diperkatakan oleh orang ramai. Nyatakan punca-punca berlaku keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja.

Ayat 1 :
(Isi Utama- Mengikut Kehendak solan)

Akhir sekali,  ........,....................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Ayat 2- Huraian :
(Huraian Ayat 1) – sebab/kesan/cara

Mengapakah dikatakan begitu? Hal ini demikian,  .....................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ayat 3 – Contoh / Bukti
(Beri contoh yang berkaitan isi)

Contoh yang relevan dalam membincangkan isu ini ialah ............................................................
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Ayat 4- Kesimpulan  isi / Kesimpulan Kecil
( Kesan/ Peribahasa)

Jelas sekali bahawa  .................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment