Pages

Enjin Carian

Thursday, 6 February 2014

LATIHAN TAMBAHAN BULAN FEBRUARI 2014 - 2


NYATAKAN 5 ISI  SETIAP SOALAN DALAM BENTUK PETA MINDA

Latihan 1
Soalan: Belakangan ini masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin hebat diperkatakan oleh orang ramai. Nyatakan punca-punca berlaku keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja.


 

Latihan 2
Soalan: Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah telah mendapat bantahan semua pihak. Huraikan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah. 
Latihan 3
Soalan: Masalah ponteng sekolah merupakan gejala negatif yang wajar diberikan perhatian serius. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan pelajar ponteng sekolah.


 
No comments:

Post a Comment