Pages

Enjin Carian

Monday, 23 February 2015

Latihan KOMSAS: Sajak Aku Membaca Lagi [Razali Mohd Yussof]

Latihan KOMSAS: Sajak  Aku Membaca Lagi  [Razali Mohd Yussof]

 Rangkap 1:
          Aku mendongak langit
          membaca garis dan titik
          menaakuli kebesaran-Mu
          di bawahnya gumpulan mega
          hembusan bayu dan banjaran gunung.
         

Rangkap 2:

          Kuselusuri alam
          kicauan burung
          desiran ombak dan wajah pelangi
          mewarnai kehidupan umat-Mu.

Rangkap 3:

          Aku mendongak lagi
          membaca langit
          di dalamnya pohon-pohon kayan rapuh
          dahan dan ranting terkulai
          daun-daun berguguran
          helai demi helai
          di lantai tanah airku yang makmur.
Rangkap 4:

          Aku membaca langit
          kutemui
          bulan dan bintang menangis
          meratapi luka nasib bangsa.Rangkap 5:
          Aku mendongak lagi
          menitis air mata langit
          membasahi bahasaku
          yang berdarah.Kosa Kata:     
  1. mendongak
  2.  menaakuli
  3. Gumpulan
  4.  Mega
  5. hembusan
  6. bayu
Kosa Kata:
7.     banjaran
8.    selusuri
9.    desiran
10. umat
11.  rapuh
12.  terkulai
13.  makmur
14.   meratapi

 ASPEK KAJIAN KOMSAS:
Tema
Sajak tersebut bertemakan bahasa kebangsaan yang semakin dipinggirkan.  Hal ini demikian kerana ..................... mengatakan bahawa................................................................ ............................................................................... ............................................................. ..........................Tambahan pula,  .................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

Persoalan
Antara persoalan yang terkandung dalam sajak tersebut adalah tentang ..................................................... ............................................................................................. Persoalan tersebut dapat dibuktikan apabila penyajak mengatakan ............................................................................................................................ ...................... .......................................................................................................... Selain itu, persoalan tentang ................................................................................................................................. ........................................................ turut dipaparkan dalam sajak tersebut. Hal ini demikian kerana penyajak ........................................................................................................................ .................................................................... .............................................................................. Persoalan tentang ................................................ ................................................................... juga ditampilkan oleh penyajak apabila beliau menyatakan bahawa ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nilai
Antara nilai yang terdapat dalam sajak tersebut ialah nilai ................................. Nilai tersebut dapat dibuktikan apabila penyajak mengatakan ..................................................................... ............................................................................................................................................................................... Selain itu, nilai ...................... turut ditampilkan oleh penyajak, misalnya penyajak ..................................................... ................................................................... ..................................................................................................................... Nilai ..................... juga turut terkandung dalam sajak tersebut.  Nilai tersebut tergambar apabila penyajak ................................................................................................
Gaya Bahasa
Antara unsur gaya bahasa yang digunakan dalan sajak tersebut termasuklah ................................. iaitu ......................................................................, contohnya .................................................... ....................... Selain itu, unsur sinkof turut digunakan oleh penyajak melalui kata-kata .................................................. seperti ............................................ Unsur ........................................ iaitu .......................................... juga turut digunakan dalam sajak.  Hal ini terbukti melalui baris ....................... .............................................

Pengajaran
Antara pengajaran yang boleh diambil daripada sajak tersebut ialah kita mestilah ..................................................................................................................................................................................................................................... Pengajaran tersebut  terbukti apabila penyajak menyatakan ........................................................... ...................................................    ..............................................................................................................Selain itu, kita haruslah  ........................................................................................................... Hal ini demikian, .................................................................................................................................... Kita juga ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Sebagai contoh,  .............................................................................................................................................................
SOALAN  PEMAHAMAN:
i.                 Apakah maksud meratapi luka nasib?                                                    [2 markah]
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ii.               Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengangkat martabat Bahasa Melayu yang hampir tenggelam semula?                                                                                                  [KBAT]                        [3 markah]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

1 comment: