Pages

Enjin Carian

Monday, 23 February 2015

LATIHAN KOMSAS: SAJAK DI BAWAH LANGIT YANG SAMA

LATIHAN KOMSAS: SAJAK DI BAWAH LANGIT YANG SAMA 

Naskhah Dr. Lim Swee Tin, pensyarah Universiti Putra Malaysia (UPM) pada halaman 27-28 antologi Dirgahayu Bahasaku ini adalah tentang  kesaksamaan hak dan status manusia sejagat. Hal ini demikian kerana manusia tetap sama dan tidak seyogia dibezakan hanya kerana faktor geografi dan taraf ekonomi sesebuah negara. Hakikatnya sempadan negara dan keperluan dokumen perjalanan antara negara hanyalah keperluan rasmi seketika, justeru seluruh warga dunia bernaung di bawah langit yang sama!

RANGKAP
MAKSUD
Di bawah langit yang sama
Kita hirup udara
Tanpa mengira Beirutmu
Atau Kuala Lumpurku
Kita menghirup udara
Di bawah langit yang sama
Penyajak menggambarkan bahawa ..... ................... ......  ......
..................................................... kita menghirup udara yang sama dan berada .................................................... Tambahan lagi, bagi penyajak taraf manusia .........................

Aku suka gerimis di Kota London
Pernah terpesona angin dingin-tajam di Washington
Pohon-pohon hijau atau aneka warna
          tiada bezanya.
Penyajak menyukai persekitaran kota London dan Washington walaupun dalam ...................................... ..........
................................................... Namun, tiada .................
..................................  .dari segi kehijauan pokok dan warna alam yang lain
Siapa pun menghuni Australia penghuni Afrika
Kerana di bawah langit ini
Kita sama.

Menurut penyajak lagi, Sama ada seseorang itu penduduk Australia (...............................................................................), mahupun penduduk di benua Afrika (.............................. .........................), semuanya bernaung di bawah langit / bumi yang sama. Penyajak juga berpendapat bahawa setiap tempat yang didiami oleh manusia di dunia ini  mempunyai .......................................................................
Aku inigin menyeberangi Laut China Selatan
Layari Lautan Teduh rentasi Laluan Sutera
Berkongsi siang miliki malam
Anyam cinta pelangikan zaman
Tiupkan harapan senada
Sesama kita - warga dunia
Di bawah langitnya
Yang sama.
Penyajak ingin ........................................ ke seluruh pelosok dunia iaitu keinginan penyajak  untuk mengembara menyeberangi Laut China Selatan ( ............................... .........), atau melewati Laluan Sutera ( .................................... ..... ........
........................................................... ) untuk merasai suasana yang  berbeza. Penyajak juga berhasrat untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan berkongsi impian yang sama iaitu melihat ............................................................................... dunia. Beliau ingin melihat dunia bersama-sama  ....................
.............................................................
Peta-peta itu yang memisahkan
Jangan tutup pos sempadan
Visa hanya keperluan rasmi seketika
Pasport dokumen pengenalan titik mula
Kita dakapi mimpi tak berbeza
          gapai hasrat
Lebur kebencian kuburkan sejarah hitam
Di bawah langit ini yang
Sama.
.

Penyajak mendapati manusia sering ....................................
...................................... dan untuk memasuki sesebuah negara kita memerlukan  .............................................................. ......... seperti pasport dan visa. Penyajak menyeru rakyat di dunia agar sama-sama berjuang mencapai ......................................... serta mengikis rasa ........................................................... agar kehidupan di dunia ini sentiasa dalam keadaan harmoni. @  Manusia di dunia dipisahkan oleh sempadan. Oleh itu, penyajak berharap agar sempadan yang memisahkan manusia ........................................................................ Visa dan pasport hanyalah merupakan dokumen rasmi bagi ....................................................................................... Atas dasar perpaduan sejagat, penyajak berharap manusia membuang perasaan benci dan melupakan ..........................
....................................................................

UNSUR-UNSUR KOMSAS DALAM SAJAK:

PERSOALAN
NILAI
HURAIAN / CONTOH
Persoalan tentang  keindahan alam semula jadi di sesuatu tempat.

Setiap tempat mempunyai keindahan alam semulajadi yang tersendiri.

Persoalan tentang harapan dan impian manusia sejagat untuk kehidupan yang aman dan harmoni.


Setiap orang mempunyai impian dan harapan untuk kehidupan yang aman dan harmoni.
Persoalan tentang garis sempadan yang memisah dan membezakan manusia.

Manusia dipisahkan oleh faktor geografi.

Persoalan tentang kepentingan hormat  menghormati antara manusia..

Nilai ini penting demi menjamin keharmonian dalam kehidupan manusia


Nilai menghargai keindahan alam.

Keindahan alam perlu dihargai.

 Nilai bertoleransi

.Toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat agar manusia dapat menyelesaikan konflik secara damaiSikap  bekerjasama dalam menjayakan sesuatu amat diperlukan  agar membuahkan hasil

SOALAN PEMAHAMAN:

1.     Terangkan maksud Lebur kebencian kuburkan sejarah hitam seperti yang digunakan dalam sajak di atas. [2 markah]

2.     Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menangani isu manusia sejagat. [3 markah]

3.     Pada pandangan anda, mengapakah keamanan penting dalam kehidupan manusia? [3 markah

4.     Jelaskan latar tempat yang terdapat dalam sajak di atas. [3 markah]


No comments:

Post a Comment