Pages

Enjin Carian

Monday, 2 February 2015

SAJAK Sang Gembala Kuda [Mohd Hashim Othman]

SAJAK Sang Gembala Kuda [Mohd Hashim Othman]
 Rangkap 1:
          Dia lelaki bergelar perkasa
          dengan cemeti keberanian di tangan
          rembat angkuhnya memacu takut
          menghalau kuda-kuda di padang
          berebutan memburu kandang.
Seorang penjaga kuda sedang menghalau kuda-kuda dengan penyebat masuk ke dalam kandang
Rangkap 2:
           Rumput dan jerami terhidang
           adalah kanun janji kesetiaan 
           dimamah rakus kala lapar
           tak peduli nasib diri setelah kenyang
           jadi tunggangan memburu rakan.
Dalam kandang telah tersedia rumput dan jerami sebagai makanan yang menjadikan kuda sentiasa setia.kuda ini tidak sedar dijadikan  tunggangan untuk memburu kuda lain.
Rangkap 3:
          Dia lelaki punya kuasa
          sesekali suaranya lebih gempita
          daripada ringkik kuda sekandang
          pacuannya diiring seribu keberanian
          meredah onak di rimba perburuan
          meranduk lumpur di paya penindasan
          sambil melibas cemeti durjana
          dia melampar muslihat
          aku penyelamat maruah
          berjuang atas dasar kebenaran
          menentang semua kebobrokan
Penjaga kuda diibaratkan pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk mengawal seluruh pengikut . Dia menggunakan seluruh kuasanya untuk menindas . Namun ada seseorang yang  berani menentang kekejaman dan menghalang penindasan penguasa.
Rangkap 4:
          Dia lelaki sang gembala kuda
          hanya mengenal pantas tunggangan
          tanpa membaca keletihannya
          dia lelaki sang gembala kuda   
          hanya tahu mengejar kehebatan
          tanpa menghitung kesakitannya
          dan kuda-kuda itu ditunggangi
          ditunggangi dan ditunggangi!
 
Penjaga kuda hanya mahu kudanya berlari dengan kencang tanpa mengambil kira kepenatan kuda yang ditunggang.Dia juga hanya mahu kuda yang boleh membawa kemenangan tetapi tidak menghiraukan penderitaan kuda yang ditunggangnya.semua kudanya terus ditunggangi tanpa belas kasihan.
Kosa Kata:
 1. Perkasa         
 2. Cemeti
 3. Rembat
 4. Angkuh
 5. Memacu
 6. Berebutan
 7. Kandang
 8. jerami
 9. dimamah
 10. rakus
 11. kala

Kosa Kata:
 1. gempita
 2. ringkik
 3. pacuan
 4. onak
 5. meranduk
 6. melampar
 7. melibas
 8. durjana
 9. muslihat
 10. kebobrokan
 11. menghitung

ASPEK KAJIAN KOMSAS:
Tema
Sajak tersebut bertemakan tugas penjaga kuda yang mampu mengawal kudanya dengan peyembat sebagai lambang kekuatan dan kekuasaannya di kandang.  Hal ini demikian kerana ..................... mengatakan bahawa ............................................................................... ................................................................................................................................................... Tambahan pula,  ....................................................................................................................... .......................................................

Persoalan

Antara persoalan yang terkandung dalam sajak tersebut adalah tentang ..................................................... ............................................................................................. Persoalan tersebut dapat dibuktikan apabila penyajak mengatakan ............................................................................................................................ ...................... .......................................................................................................... Selain itu, persoalan tentang ................................................................................................................................. ........................................................ turut dipaparkan dalam sajak tersebut. Hal ini demikian kerana penyajak ........................................................................................................................ .................................................................... .............................................................................. Persoalan tentang ................................................ ................................................................... juga ditampilkan oleh penyajak apabila beliau menyatakan bahawa ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nilai
Antara nilai yang terdapat dalam sajak tersebut ialah nilai cinta akan negara. Nilai tersebut dapat dibuktikan apabila penyajak mengatakan ..................................................................... ............................................................................................................................................................................... Selain itu, nilai ...................... turut ditampilkan oleh penyajak, misalnya penyajak ..................................................... ................................................................... ..................................................................................................................... Nilai ..................... juga turut terkandung dalam sajak tersebut.  Nilai tersebut tergambar apabila penyajak ................................................................................................

Gaya Bahasa
Antara unsur gaya bahasa yang digunakan dalan sajak tersebut termasuklah ................................. iaitu ......................................................................, contohnya .................................................... ....................... Selain itu, unsur sinkof turut digunakan oleh penyajak melalui kata-kata .................................................. seperti ............................................ Unsur ........................................ iaitu .......................................... juga turut digunakan dalam sajak.  Hal ini terbukti melalui baris ....................... .............................................

Pengajaran
Antara pengajaran yang boleh diambil daripada sajak tersebut ialah kita mestilah ..................................................................................................................................................................................................................................... Pengajaran tersebut  terbukti apabila penyajak menyatakan ........................................................... ...................................................    ..............................................................................................................Selain itu, kita haruslah  ........................................................................................................... Hal ini demikian, .................................................................................................................................... Kita juga ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Sebagai contoh,  .............................................................................................................................................................
SOALAN  PEMAHAMAN:
                               i.          Berikan maksud tanpa membaca keletihannya.                                           [2 markah]
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

     ii.          Pada pendapat anda, bagaimanakah penganiyaan terhadap kerahan tenaga haiwan dapat ditangani dalam kalangan pemilik haiwan?
Nyatakan tiga tindakan anda.                       [KBAT]                                                 [3 markah]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


No comments:

Post a Comment