Pages

Enjin Carian

Monday, 23 February 2015

Latihan Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa:

Latihan Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa:

A)    Tulis satu ayat bagi setiap kata di bawah supaya jelas menunjukkan anda faham akan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukar imbuhan, serta menggunakan peribahasa dan nama khas.

(i)                  telunjuk
(ii)                selerak
(iii)               gemilang
(iv)              sinambung
(v)                gemerlap
(vi)              telapak

B)    Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian pisahkan kandungan petikan itu kepada enam ayat sahaja. Anda hendaklah mengekalkan struktur dan maksud asalnya.

          Kepesatan pembangunan Malaysia menyebabkan kemasukan pendatang asing datang untuk mencari pekerjaan. Pendatang asing suka datang ke negara kita kerana nilai mata wang negara kita yang tinggi. Mereka mendapat keuntungan apabila membeli barang-barang di negara mereka.                                   [6 markah]


          

No comments:

Post a Comment