Pages

Enjin Carian

Tuesday, 23 September 2014

LATIHAN KARANGAN

Bincangkan kepentingan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)/ Internet  terhadap pembangunan negara.

Pengenalan: - Projek Koridor Raya Multimedia (MSC) merupakan pelan jangka panjang yang mampu mengubah landskap Teknologi maklumat dan Komunikasi (TMK) negara. TMK berupaya menjana pembangunan dan kemajuan sesebuah negara.


 Kepentingan TMK / Internet

1.Memantapkan pentadbiran negaraKerajaan Elektronik - sistem pentadbiran kerajaan akan menggunakan TMK sepenuhnya - Segala data didokumentasikan untuk membolehkan pemprosesan data lebih pantas, cekap dan efisien.

2. Meramalkan  fenomena dan kejadian alam ( remote sensing ) - Kemajuan TMK melibatkan penggunaan satelit. Satelit berupaya meramalkan  fenomena alam dan cuaca dunia. - mengesan bencana alam seperti tsunami pada hari muka. Teknologi ini juga penting dalam bidang pelayaran.- Memberikan panduan kepada pengguna laluan laut.

3. Melahirkan masyarakat saintifik - Kewujudan sistem sekolah bestari mampu melahirkan masyarakat saintifik dan berinovatif.- Para pelajar menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat dari seluruh dunia - tamsilannya, pelajar boleh mendapatkan nota-nota yang berkaitan dengan akademik daripada blog-blog yang berkaitan.

4. Hubungan antarabangsa - Penggunaan alat komunikasi seperti telefon, faksimile, Internet dan persidangan video . - Berita mutakhir, tepat dari luar negara diperoleh dengan mudah dan cepat melalui rakaman dan siaran langsung -  akan merapatkan hubungan antara masyarakat dari negara-negara lain.


5. Meningkatkan tahap kesihatan - Kewujudan teleperubatan membantu para doktor tempatan untuk bertukar-tukar fikiran dengan doktor pakar dari negara luar - Penemuan ubatan dan teknologi perubatan yang terkini dapat disebarkan dengan panta -  Kaedah penjagaan kesihatan secara talian
.
6. Penyelidikan dan pembangunan ( R & D ) - Rakyat tempatan boleh mempelajari dan memiliki teknologi canggih dari negara luar -  Globalisasi mampu meningkatkan persaingan - rakyat perlu meningkatkan kualiti produk menerusi R&D.

7. Meningkatkan ekonomi Negara - Perdagangan antarabangsa dapat dijalankan secara talian dan meningkatkan pengeluaran dan pemasaran produk tempatan lebih luas -  Meningkatkan aliran masuk mata wang asing dan merangsang pertumbuhan ekonomi negara.

Penutup - Sebagai intiha, TMK sememangnya penting dalam memajukan sesebuah negara - Namun, penyalahgunaannya akan memudaratkan masyarakat dan negara.


No comments:

Post a Comment