Pages

Enjin Carian

Tuesday, 10 March 2015

LATIHAN KARANGAN

LATIHAN KARANGAN:

Teliti gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk membantu golongan gelandangan di negara ini


Bantuan Oleh Pihak Kerajaan
 
Peranan Badan Sukarela (NGO)
 
Penubuhan Pusat Sehenti
 
Pendahuluan   :
Definisi / Takrif

Pendapat
Menurut kajian yang dilakukan oleh….. /  Isu ini turut mendapat perhatian Perdana Menteri apabila beliau mengatakan bahawa….. / Statistik yang sahih menunjukkan bahawa

Latar belakang isu

Peribahasa
Hal ini persis kata peribahasa / Peribahasa ada mengatakan bahawa / berpegang pada prinsip / Saya yakin kita semua memahami maksud tersirat yang terkandung dalam peribahasa / Senario ini terungkap dalam peribahasa yang berbunyi / ingatlah bahawa / Orang tua-tua pernah berkata bahawa


Ayat Kehendak Soalan / Hala Tuju Karangan
Persoalannya / Persoalan yang akan dikupas sebentar lagi apakah? / Persoalan yang bermain dalam ruang legar minda kita apakah?Isi 1                 :
Apa (Isi Utama)
Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Sehubungan dengan itu,
Huraian 1
-Mengapa
(Alasannya)

Hal ini demikian kerana/ Hal ini berlaku kerana /  . Dakwaan ini memang tepat kerana

Huraian 2
- Bagaimana


Sebagai tamsilan / Sebagai contoh / Sebagaimana yang kita sedia maklum
Contoh /
Bukti

Penegasan /
Kesimpulan
Perenggan / kecil
Justifikasinya / Natijahnya / Dengan itu / Jelaslah bahawa
Isi 2 :  
Apa (Isi Utama)
Usaha lain yang dianggap signifikan
Huraian 1
-Mengapa
(Alasannya)

Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata  / Asal ditugal adalah benihnya

Huraian 2
- Bagaimana


Secara analoginya / Secara relatifnya / Sebagai uswah
Contoh /
Bukti

Penegasan /
Kesimpulan
Perenggan / kecil
Izharnya / Secara totalnya dapatlah dikatakan bahawa / Lantaran ituIsi 3 :  
Apa (Isi)
Usaha yang ditelusuri seterusnya termasuklah
Mengapa
(Alasannya)
Mengapakah dikatakan begitu? / Apakah yang terlintas dalam kotak fikiran kita apabila dikatakan begitu? /  

Bagaimana

Contoh
Afidavit  ini jelas memberitahu kita bahawa / Bukti yang dekat dengan kita / Biar kita ambil contoh
Bukti

Penegasan
Kesimpulan
Perenggan
Benarlah jika dikatakan bahawa / sudah terang lagikan bersuluh / sebelum nasi menjadi bubur ……… seharusnya
Penutup           :
Kesimpulan karangan
Pendek kata / Akhirulkalam / Akhir kalam / Sebagai penutup wacana
Harapan
Saya berharap / Sekiranya /  Sesungguhnya

Peribahasa


Saya berpendapat / Pada hemat saya / Dengan itu / Lantaran itu
Pendirian

Ungkapan
Hayatilah ungkapan yang berbunyi / Ingatlah / Ungkapan ada mengatakan bahawa
No comments:

Post a Comment