Pages

Enjin Carian

Tuesday, 10 March 2015

LATIHAN PERIBAHASA :

LATIHAN PERIBAHASA :

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan tiga (3) peribahasa yang mengambarkan situasi yang terdapat dalam petikan tersebut.

Hidup bermasyarakat mudah diperkatakan tetapi sukar diamalkan. Sikap tolak ansur perlu diamalkan oleh semua penghuni kawasan perumahan. Perkara remeh-temeh seperti perkelahian di kalangan anak-anak, penggunaan ruang, dan sebagainya, janganlah dijadikan isu besar. Perkara itu boleh diselesaikan secara perbincangan atau perundingan. Jika terdapat masalah yang berat, semua anggota dalam masyarakat itu mesti bersatu untuk menyelesaikannya. Justeru, setiap orang haruslah ada rasa kekitaan, iaitu mesti mengambil tahu masalah jiran dan cuba mengatasinya.


LATIHAN PERIBAHASA :

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan tiga (3) peribahasa yang mengambarkan situasi yang terdapat dalam petikan tersebut.

Hidup bermasyarakat mudah diperkatakan tetapi sukar diamalkan. Sikap tolak ansur perlu diamalkan oleh semua penghuni kawasan perumahan. Perkara remeh-temeh seperti perkelahian di kalangan anak-anak, penggunaan ruang, dan sebagainya, janganlah dijadikan isu besar. Perkara itu boleh diselesaikan secara perbincangan atau perundingan. Jika terdapat masalah yang berat, semua anggota dalam masyarakat itu mesti bersatu untuk menyelesaikannya. Justeru, setiap orang haruslah ada rasa kekitaan, iaitu mesti mengambil tahu masalah jiran dan cuba mengatasinya.


-Berat mata ………………
-Bulat air kerana ……………………
-Berat sama di…………
-hati gajah sama di………………


No comments:

Post a Comment