Pages

Enjin Carian

Thursday, 12 May 2016

PENGGUNAAN UNGKAPAN DALAM KARANGAN

PENGGUNAAN UNGKAPAN DALAM KARANGAN


1.      Menurut Longfellow ; bukan  sukacita atau dukacita yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini tetapi perjuangan yang dituntut agar hidup kita lebih maju. Justeru, kita mestilah melakukan  perubahan sama ada dari segi strategi atau plan tindakan agar kecemerlangan dalam kehidupan dapat dicapai.

2.      Kita seharusnya  mengamalkan semangat bekerjasama yang kental, daya juang yang tinggi, memiliki sifat terbuka dan telus serta mempunyai perkongsian bijak dengan pihak lain agar kita dapat pemperkasa persatuan kita.  Hal  ini telah pun ditekankan oleh Ruskin yang mengatakan bahawa  janganlah kita melihat perkara yang telah diusahakan tetapi lihatlah perkara yang belum diusahakan.

3.      Amalan berbudi bahasa dan bersopan santun amat dijunjung tinggi dalam kehidupan kita sehari-harian. Justeru, berpeganglah pada  kata-kata ulama terkenal iaitu Hamka. Menurut beliau segala ikatan akan terurai, segala jambatan akan putus dan  segala simpulan akan terlepas kecuali yang diikat, dihubung dan disimpul dengan tali budi.

4.      Kesihatan amat penting kepada individu, keluarga dan masyarakat. Setiap individu haruslah memastikan dirinya dan keluarga mengamalkan gaya hidup yang sihat supaya sentiasa berada dalam cergas dan cerdas. Rakyat yang cergas dan cerdas akan dapat memberikan sumbangan yang tidak  ternilai kepada pembangunan negara dan ummah. Menurut Hamka ketenteraman hati merupakan perkara penting dalam kesihatan rohani dan jasmani. Ragu dan gelisah merupakan pangkal segala  penyakit.

5.      Pantun untuk karangan jenis ucapan atau ceramah:

Tanam pisang layu-layuan,
          Dibawa pendeta dari selatan.
Selamat datang saya ucapkan,
          Pada semua hadirin sekalian.

Ikan haruan bersama lokan,
          Mari ditangkap di tepi perigi.
Kedatangan semua kami raikan,
          Tersalah tersilap harap dimaafi.

Kalau ada sumur di ladang,
          Boleh kita menumpang mandi,
Kalau ada umur panjang,
          Boleh kita berjumpa lagi.

Tuai padi antara  masak,
          Esok jangan layu-layuan.
Intai kami antara nampak,
          Esok jangan rindu-rinduan.

Disediakan oleh: Muin Mohsein

No comments:

Post a Comment