Pages

Enjin Carian

Thursday, 20 August 2015

ULANG KAJI PERCUBAAN SPM 2015 - KARANGAN

Karangan Jenis Rencana

Cara-Cara Mengukuhkan Perpaduan Dalam  Kalangan Rakyat

Oleh: Muin Mohsein

                 Kalah jadi abu menang jadi arang.Demikianlah ungkapan sebuah peribahasa Melayu yang menggambarkan betapa sesuatu pergaduhan dan pertelingkahan pasti akan membawa kemusnahan kepada kedua-dua pihak. Peristiwa 13 Mei 1969 telah menjadi titik hitam dalam sejarah Malaysia. Begitu juga peristiwa Kampung Medan, Kuala Lumpur pada Mac 2001 yang telah menggoyahkan integrasi kaum bagi masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini telah menarik perhatian Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat yang menyatakan bahawa perpaduan kaum asas kemakmuran dan kemajuan sesebuah negara. Menurut Kamus Dewan perpaduan bermaksud penggabungan kaum di sesebuah negara yang dapat mewujudkan suatu bangsa yang bersatu padu, harmonis dan mendukung aspirasi nasional. Pada masa kini majoriti penduduk mulai cinta akan keamanan kerana tidak mahu pisang berbuah dua kali. Lantaran itu, langkah-langkah yang ampuh dan kompeten perlu diimplementasikan untuk memastikan perpaduan kaum di negara ini terus utuh kerana “Bersatu Teguh, Bercerai Kita Roboh.” Persoalannya, apakah cara-caranya?
            Inisiatif dominan yang boleh dijalankan bagi mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat di negara ini adalah melalui penggunaan satu bahasa sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pertuturan mahupun  ketika proses pengajaran di sekolah. Lampu Aladdin tidak bersinar dengan sendiri tetapi Aladdin yang menggosoknya terlebih dahulu! Usaha ini boleh dilakukan melalui sistem pendidikan di sekolah dengan penggunaan bahasa Malayu sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Langkah ini dapat menghapuskan tembok pemisah antara kaum di negara ini dan seterusnya meningkatakan kesejahteraan dan perhubungan di antara kaum. Sebagai uswah, apabila seseorang bangsa bukan Melayu bertutur dengan seorang bangsa Melayu dalam bahasa Malaysia, secara tidak langsung perasaan saling memahami akan wujud. Sesungguhnya bahasa  menunjukkan bangsa dan bahasa jiwa bangsa. Langkah ini amat penting dilaksanakan  agar rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapat hidup bersama serta mengamalkan prinsip bulat air kerana pembentang, bulat manusia kerana muafakat. Apabila semua rakyat saling memahami dan memiliki satu cita rasa maka matlamat untuk membentuk negara yang aman dan unik akan terlaksana. Izharnya, perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan maka dayungilah ke arah satu matlamat.
            Pada masa yang sama, pelaksanaan kurikulum kebangsaan juga dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Hal ini demikian kerana penggunaan sukatan pelajaran yang sama adalah selaras dengan Falfasah Pendidikan Negara yang ingin melahirkan pelajar seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pelaksanaa kurikulum ini perlulah merangkumi berbagai-bagai peringkat pendidikan iaitu prasekolah, rendah, menengah dan juga pendidikan tinggi. Cuba kita bayangkan apabila sukatan pelajaran yang sama digunakan, mereka yang berlainan kaum dan sekolah juga dapat membincangkan kerja sekolah bersama-sama. Keadaan ini seterusnya akan dapat mewujudkan perasaan cinta akan negara yang mendalam di hati pelajar dan dapat mendukung prinsip hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri. Sudah terang lagikan bersuluh bahawa, setiap generasi muda hendaklah ditanamkan dalam jiwa mereka semangat perpaduan kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya.
Seperkara lagi, perpaduan dapat diperkukuh melalui  kegiatan kokurikulum di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Mengapakah dikatakan begitu? Hal ini demikian kerana melalui kegiatan kokurikulum, pelajar yang berbilang kaum dapat bergaul dan berinteraksi antara satu sama lain serta dapat menanam bibit kerjasama. Pada masa yang sama ini akan menghapuskan bibit-bibit pertelagahan. Sepatutnya amalan nenek moyang hendaklah dipertahankan seperti resmi hidup; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dan ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Hal ini dapat dilihat apabila mereka membimbing sesuatu persatuan itu bersama-sama ke arah kemajuan. Manusia tidak boleh mengamalkan gaya hidup secara nafsi-nafsi bagai aur dengan tebing. Ibarat enggang sama enggang, pipit sama pipit. Dengan itu, kita yakin apabila semua anggota masyarakat faham akan maksud perpaduan nescaya kehidupan kita akan menjadi lebih selesa, riang dan harmoni. Ghalibnya, hubungan bagai aur dengan tebing pasti dapat disuburkan ke dalam sanubari rakyat Malaysia.
            Usaha seterusnya yang tidak boleh diabaikan adalah melalui penubuhan sekolah wawasan dan sekolah integrasi yang terbukti  dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Hal ini demikian kerana sekolah ini menempatkan ketiga-tiga aliran sekolah yang berlainan di tempat yang sama tanpa mengira keturunan. Hal ini amat realistik kerana setiap individu yang bermula dari alam kanak-kanak lagi telah mula mengenali dan memahami sedikit banyak corak budaya, bahasa dana tradisi setiap kaum sepanjang mereka berada di alam persekolahan.   Sekolah Wawasan di negara ini adalah seperti Sekolah Wawasan Lurah Bilut di Pahang dan Sekolah Wawasan Teluk Sengat di Johor.  Menurut falsafah Tao, “Untuk hidup setahun tanamlah gandum, untuk hidup sepuluh tahun tanamlah pokok dan untuk hidup selama-lamanya tanamlah jiwa manusia”.  Pengajaran daripada falsafah ini ialah kita hendaklah memiliki program pendidikan jangka panjang untuk membentuk rakyat yang bersatu padu.  Jelaslah bahawa Sekolah Wawasan merupakan landasan terbaik untuk mewujudkan perpaduan di peringkat primer lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.
            Usaha terakhir yang dianggap signifikan ialah, perpaduan dapat diperkukuh melalui aktiviti sosial yang bercorak kemasyarakatan seperti amalan rumah terbuka yang diadakan pada hari-hari perayaan.  Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata! Hal ini kerana melalui amalan ini akan wujudlah hubungan bagai isi dengan kuku atau seperti pendayung dengan sampan.  Amalan ini membolehkan kaum-kaum yang berlainan saling mengunjungi pada hari perayaan untuk mengeratkan hubungan dan lebih memahami budaya kaum lain.  Amalan ini seterusnya akan dapat memupuk nilai kerjasama, faham-memahami, tolong-menolong, sikap kekitaan dan sebagainya.  Aktiviti seperti ini akan dapat mewujudkan hubungan yang sangat akrab ibarat orang memiat daging, sakit di orang sakitlah di awak atau bak kata pepatah; cubit paha kiri, paha kanan terasa sakit juga.  Dengan ini, integrasi kemalaysiaan  dapat direalisasikan dan kita dapat hidup bagai telur sesangkar, pecah sebiji pecah semuanya.
            Sebagai penutup wacana, , sikap toleransi dan sentimen terhadap kaum sendiri akan membawa kepada kehancuran dan perpecahan antara kaum. Sesungguhnya perpaduan menuntut pengorbanan dan komitmen semua pihak. “Tidak guna tidur sebantal kalau mimpi berbeza-beza, lebih baik berlainan bantal namun dalam mimpi yang sama”.  Walaupun tidak sama dari segi warna kulit, agama, kepercayaan dan budaya namun rakyat Malaysia haruslah mementingkan perpaduan kerana perpaduan menjadi agenda penting negara yang menjadi teras dan  paksi serta pemacu kejayaan aspirasi nasional. Hal ini penting agar negara kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah berpegang pada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akhirnya renungilah kata-kata bekas Presiden Amerika Syarikat ini; usah ditanya apakah sumbangan negara kepada anda, sebaliknya bertanyalah apakah sumbangan anda  kepada negara?


No comments:

Post a Comment