Pages

Enjin Carian

Thursday, 20 August 2015

ULANG KAJI PT3 2015 - KARANGAN

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.


KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA

MaklumatKematian sifar akibat kemalangan jalan rayamengurangkan kadar kemalangan, kecederaan dan kematian ke tahap minimum -  setanding dengan negara-negara maju melalui penyelarasan dan pengurusan program-program keselamatan jalan raya di peringkat kebangsaaan dan negeri. - Bagi meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman pengguna-pengguna jalan raya dengan cara mendidik dan meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman pengguna jalan raya  -  mensasarkan pelajar sekolah tersebut - ceramah keselamatan jalan raya - Kempen diadakan sebagai usaha memberi kesedaran mengenai  bahaya dan risiko penggunaan jalan raya secara tidak selamat - mendidik para pelajar agar  menjadi pengguna jalan raya yang mematuhi undang-undang jalanr aya.

No comments:

Post a Comment