Pages

Enjin Carian

Thursday, 20 August 2015

ULANG KAJI PRAPERCUBAAN SPM
 Gurindam Tonggak Dua Belas
GURINDAM
MAKSUD
Hendak pandai menghargai masa.
Jangan dinanti esok lusa.
Masa hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan membazirkan masa
Ketekunan akan membawa kejayaan.
Kegigihan bekerja dengan keupayaan
Kejayaan akan dikecapi jika seseorang berusaha dengan gigih dan tekun
Wajah ceria keseronokan bekerja.
Usah berduka bermuram durja.
Apabila seseorang seronok bekerja, hidup akan lebih gembira
Hidup dalam kemuliaan kesederhanaan.
Bertndak dengan penuh kebijaksanaan.
Kesederhanaan dituntut dalam kehidupan dan semua tindakan perlu dilakukan dengan bijaksana
Ketinggian peribadi jadi amalan.
Ketelusan hati jadi bekalan.
Keperibadian yang unggul dan kejujuran hati perlu diterapkan dalam kehidupan
Kekuatan sifat baik hati.
Bertimbang rasa dan bersimpati.
Sifat baik hati, bertimbang rasa dan bersimpati hendaklah dijadikan amalan
Pengaruh kepimpinan melalui teladan.
Baik buruk jadikan sempadan.
Pemimpin yang baik hendaklah dijadikan ikutan dan pemimpin yang tidak amanah hendaklah dijauhi
Menjadi kewajipan menjalankan tugas.
Walaupun sederhana tetapi tegas.
Tanggungjawab yang diamanahkan perlu dilakukan dengan sempurna walaupun bertindak secara sederhana tetapi tegas
Kebijaksanaan berhemat perlu diutama.
Tidak membazir teliti saksama.
Kita hendaklah bijak berbelanja dan pembaziran perlu dielakkan dalam melaksanakan sesuatu kerja
Keutamaan kesabaran fikiran tenang.
Perkara susah menjadi senang.
Kesabaran dan ketenangan amat perlu dalam menghadapi sebarang situasi kerana perkara yang sukar akan menjadi mudah
Peningkatan bakat diberi sokongan.
Tunjukkan kebolehan jadikan dorongan.
Kebolehan diri dan bakat yang dimiliki hendaklah ditonjolkan sebagai motivasi ketika bekerja
Nikmat mencipta budaya kreatif.
Kembangkan bakat semoga aktif.
Pemikiran yang kreatif dapat menjana idea yang lebih inovatif

ASPEK-ASPEK KOMSAS DALAM GURINDAM TONGGAK DUA BELAS
ASPEK
KOMSAS
PERNYATAAN
HURAIAN


Bentuk
Rangkap
Bilangan baris
Bilangan perkataan
Bilangan suku kata
Rima akhir
Mempunyai dua belas rangkap
Mempunyai 2 baris serangkap, baris 1 syarat baris 2 jawapan
Mempunyai 4 patah perkataan sebaris
Mempunyai antara  9 hingga 14 suku kata sebaris
Rima akhir aa

Tema
Nilai-nilai murni dalam kehidupan  -  Nilai-nilai murni yang dijadikan amalan setiap individu untuk membina jati diri sebagai bangsa yang berguna kepada negara
Nilai-nilai seperti menghargai masa, tekun berusaha, bijak bertindak dan bersifat sederhana merupakan nilai positif yang mampu membentuk remaja sebagai generasi masa hadapan bagi mengambil alih kepimpinan negara kelak


Persoalan
Persoalan tentang kepentingan menghargai masa
Masa sangat berharga dalam kehidupan dan masa tidak menunggu sesiapa
Persoalan tentang tekun berusaha akan membawa kejayaan
Kejayaan akan dapat dikecapi jika berusaha dengan tekun dan gigih
Persoalan tentang kepimpinan melalui teladan
Pemimpin yang baik akan dijadikan ikutan dan sebaliknya  pemimpin yang tidka baik akan dipinggirkan
Persoalan tentang ketenangan ketika membuat keputusan
Sesuatu pekerjaan akan menjadi lebih mudah jika membuat keputusan dengan tenang
Persoalan tentang kepentingan berfikiran kreatif dan inovatif
Pemikiran yang kreatif dan inovatif mampu menghasilkan ciptaan yang berkualiti tinggiNilai
Kegigihan
Kegigihan dituntut ketika melakukan sesuatu pekerjaan
Kebijaksanaan
Setiap tanggungjawab yang diamanahkha perlu dilakukan dengan bijaksana
Kesederhanaan
Kesederhanaan  mampu menjadikan kehidupan lebih berkualiti
Kesabaran
Setiap perkara yang ingin dilakukan hendaklah dengan penuh kesabaran
Tanggungjawab
Tanggungjawab yang diamanahkan perlu dilakukan dengan sempurna
Pengajaran
Kita hendaklah gigih berusaha supaya hasil memuaskan
Kejayaan akan dikecapi jika berusaha dengan gigih
Kita hendaklah bijaksana menguruskan masa kerana masa itu emas
Masa hendaklah digunakan sebaik-baiknya kerana masa tidak akan menunggu kita
Kita mestilah bersederhana dalam kehidupan supaya tidak ditimpa kesusahan nanti
Kesederhanaan mampu menjadikan hidup kita lebih berkualiti
Kita hendaklah sabar ketika membuat keputusan supaya hasilnya nanti memuaskan
Keputusan yang dibuat secara sabar dan tenang mampu menghasilkan sesuatu yang berkualiti
Kita hendaklah melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan penuh tanggungjawab supaya hasilnya menjadi sempurna
Tanggungjawab yang diamanahkan hendaklahlah dilakukan dengan sempurna
Gaya Bahasa
Simpulan bahasa
Contoh : baik hati
Aliterasi
Contoh : Bertindak dengan penuh kebijaksanaan
Asonansi
Contoh : Kekuatan sifat baik hati

(i) Berikan maksud rangkai kata 'baik buruk dijadikan sempadan'.[2 markah]- perkara yang elok atau tidak menyenangkan perlu dijadikan panduan hidup

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menghargai masa? [3 markah]-  masa yang telah berlalu tidak akan berulang lagi. / kita tidak ketinggalan dalam mengejar kemajuan / Dengan menghargai masa, kita dapat menyiapkan kerja kita dengan lebih sempurna.

(iii) Sekiranya anda merupakan seorang pemimpin, apakah ciri-ciri kepimpinan yang anda harap dapat diteladani oleh rakyat bawahan? [3 markah] --  bersikap amanah dalam menjalankan tugas /  bertindak adil dalam mengambil sesuatu tindakan /  cekap dalam menjalankan tugas

(iv) Apakah nasihat penyair kepada mereka yang berbakat? [3 markah]- memberikan tunjuk ajar kepada orang lain / meningkatkan bakat yang ada supaya lebih maju /  jangan bersikap sombong dengan bakat yang ada
LATIHAN TAMBAHAN:
  1. Apakah nasihat penyair kepada mereka yang berbakat? - memberikan tunjuk ajar kepada orang lain / -  meningkatkan bakat yang ada supaya lebih maju; /   -  jangan bersikap sombong dengan bakat yang ada.

  1. Berikan maksud rangkai kata 'baik buruk dijadikan sempadan'.- perkara yang elok atau tidak menyenangkan perlu dijadikan panduan hidup.

  1. Mengapakah bakat yang ada harus dikembangkan? - agar kebolehan diri dapat dikenal pasti; /   -  dapat menjadi haluan kepada kerjaya masa hadapan; /    -  untuk menunjukkan potensi diri agar dapat dinilai oleh orang lain.

  1. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu bergembira semasa bekerja?agar tidak mengalami tekanan perasaan atau stres; /   -  supaya waktu bekerja berlalu dengan cepat; /     -  dapat menghasilkan kerja yang berkualiti

  1. Berdasarkan gurindam tersebut, nyatakan tiga ciri penting untuk melahirkan pekerja cemerlang. - bijak menghargai masa; /  -  gigih ketika menjalankan tugas yang diamanahkan; /      -  mempunyai perasaan gembira ketika bekerja

  1. Pada pendapat anda, apakah kesan buruk amalan suka menangguhkan kerja? - akan hilang kepercayaan orang ramai atau pelanggan; /   -  kerja tidak dapat disiapkan mengikut jadual; /      -  akan menimbulkan masalah kepada orang ramai.

  1. Apakah kebaikan nilai sabar dalam gurindam tersebut?-   -  fikiran menjadi tenang;   -  pekerjaan yang sukar akan menjadi mudah /    -  keputusan yang dibuat tidak mengikut perasaan. No comments:

Post a Comment