Pages

Enjin Carian

Monday, 3 August 2015

NOTA PADAT KOMSAS & NOVEL TUNGKATAN 4

KOMSAS TINGKATAN 4
TEMA
PERSOALAN
NILAI
Puisi Tradisional

Syair Bidasari


Cabaran yang dihadapi oleh seorang raja sewaktu mentadbirkan negara
1.Persoalan tentang kebijasanaan   memimpin sebuah kerajaan
2.Persoalan tentang tanggungjawab seorang pemimpin
3.Persoalan tentang kasih sayang terhadap ahli keluarga
4.Persoalan tentang keadilan dan kesaksamaan
5.Persoalan tentang musibah yang tidak boleh diramal
6.Persoalan tentang kangka hayat dan soal kematian kuasa Tuhan.

1.      Nilai tanggungjawab - Raja Negeri Kembayat yang pertama bertanggungjawab mentadbir urus negerinya dengan sempurna.
2.      Nilai ketaatan - seluruh rakyat Negeri Kembayat taat dan setia terhadap Raja Negeri Kembayat.
3.      Nilai kebijaksanaan - Raja Negeri Kembayat yang pertama bijak dan cekap memimpin rakyat.
4.      Nilai keadilan - Raja Negeri Kembayat yang pertama memberikan layanan yang adil dan saksama kepada rakyat termasuklah kepada dagang senteri.
5.      Nilai kasih saying - Raja Negeri Kembayat amat menyayangi isterinya lebih-lebih lagi setelah isterinya itu berbadan dua.

Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)

 

Nasihat kepada murid agar memelihara anggota diri dan berbudi pekerti mulia.
1.      Persoalan tentang kepentingan menjaga pancaindera, iaitu penglihatan, pendengaran dan pertuturan dalam kehidupan sehari-hari.
2.      Persoalan tentang kepentingan menjaga nafsu makan dan nafsu syahwat.
3.      Persoalan tentang kepentingan mengawal anggota badan terutama tangan dan kaki.

1.      Nilai berhati-hati - kita dinasihati agar berhati-hati mengawal pancaindera agar tidak membawa kepada kerosakan.
2.      Nilai rasional - kita dinasihati agar tidak menurut kehendak nafsu makan dan nafsu syahwat.
3.      Nilai kebijaksanaan - kita dinasihati agar berusaha mengawal anggota tangan dan kaki.

Puisi Moden (Sajak)
Sang Gembala Kuda [Mohd Hashim Othman]

 

Kekuasaan penjaga kuda dan penganiayaan tenaga haiwan yang dilakukannya terhadap kuda-kuda tunggangannya
1.      Persoalan tentang kebolehan penjaga kuda mengawal kuda di sesebuah kandang kuda.
2.      Persoalan tentang kesetian kuda kepada penjaga kuda kerana makanan yang diberikan.
3.      Persoalan tentang kekuasaan memerlukan kekuatan dan keupayaan dalam mengawal sesuatu kumpulan
4.      Persoalan tentang kehidupan kuda yang sentiasa dikerah tenaganya untuk kemenangan
5.      Persoalan tentang kekuasaan mempengaruhi gaya kepimpinan.
6.      Persoalan tentang ketegasan dalam memimpin.
7.      Persoalan tentang penganiayaan terhadap haiwan.
8.      Persoalan tentang kepatuhan menurut pemerintah.
9.      Persoalan tentang keberaniaan menempuh cabaran dan rintangan.
10.   Persoalan tentang kebijaksanaan mengeksploitasi golongan yang lemah.
11.   Persoalan tentang pasrah dan reda akan ketentuan Ilahi.

1.      Nilai tanggungjawab - penjaga kuda bertanggungjawab menjaga kuda tunggangannya dengan mengurus makan dan minum secara baik.
2.      Nilai keberanian - penjaga kuda berani menempuh berbagai-bagai kepayahan dan rintangan sewaktu menjaga kuda-kuda itu.
3.      Nilai kebijaksanaan. - penjaga kuda bijak mengawal kuda tunggangannya detika dia menghalau kuda-kuda itu masuk ke kandang.
4.      Nilai kegigihan - penjaga kuda gigih melaksanakan tugasnya menjaga kuda-kuda tunggangan walaupun terpaksa menggunakan kekerasan terhadap kuda-kuda itu.
5.      Nilai kepatuhan - sekumpulan kuda digambarkan patuh akan arahan penjaga kuda.

Aku Membaca Lagi

[Razali Mohd Yussof]
Nasib bahasa kebangsaan yang semakin dipinggirkan oleh anak bangsa
1.      Persoalan tentang bahasa sebagai maruah bangsa.
2.      Persoalan tentang peranan bangsa untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan
3.      Persoalan tentang jati diri anak bangsa yang kian terancam.
4.      Persoalan tentang kesyukuran terhadap kebesaran Tuhan
1.      Nilai tanggungjawab - penyajak memikul tanggungjawab untuk menyeru anak bangsa agar mengangkat kembali martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang telah dipinggirkan oleh mereka.
2.      Nilai keinsafan - penyajak menyeru anak bangsa yang semakin hilang jati diri agar segera sedar dan insaf untuk mengenal diri.
3.      Nilai kegigihan - penyajak menyeru anak bangsa agar gigih mengangkat kembali martabat bahasa kebangsaan .
4.      Nilai patriotik - penyajak menyeru anak bangsa agar mencintai dan mendaulatkan bahasa kebangsaan .dengan sepenuh hati.
5.      Nilai kesyukuran - penyajak mengagumi akan kebesaran Tuhan yang mencipta berbagai-bagai fenomena alam sebagai melengkapkan kehidupan manusia di muka bumi.


www.sibermedeka.com.my [Abdul Ghaffar Ibrahim]

 

Ketabahan seorang insan untuk mendepani dugaan hidup
1.      Persoalan tentang perlunya perancangan dan persediaan untuk mengharungi cabaran hidup.
2.      Persoalan tentang kehidupan ini penuh dengan tipu muslihat dan pancaroba.
3.      Persoalan tentang keinginan untuk tidak mengulangi kesilapan.
4.      Persoalan tentang keinsafan untuk membaiki sisa-sisa kehidupan.
5.      Persoalan tentang kekuatan diri dalam melawan musuh.
6.      Persoalan tentang keyakinan untuk menghadapi masa depan apabila memiliki pendirian yang teguh.
7.      Persoalan tentang keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.1.      Nilai rasional - penyajak mempunyai perancangan agar hidupnya tidak susah lagi.
2.      Nilai kebebasan - penyajak tidak mahu kehidupannya dipermain-mainkan.
3.      Nilai kebjikasanaan - penyajak akan berhujah dengan dirinya sebelum mebuat sesuatu keputusan.
4.      Nilai keinsafan - penyajak tidak akan mengulangi kesilapan yang telah dilakukan sebelum ini.
5.      Nilai berwaspada - penyajak sedar akan tipu daya dan akan lebih berwaspada pada masa akan datang.
6.      Nilai penghargaan - penyajak tidak mahu hidup ini dipersia-siakan.
7.      Nilai ketakwaan - penyajak akan menjadi insan yang taat kepada Tuhan.


Gelanggang [Onn Malini]

 

Kepentingan mempertahankan kedaulatan tanah air kita yang tercinta
1.      Persoalan tentang perlunya generasi kini menghargai usaha yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu membangunakn negara.
2.      Persoalan tentang perpaduan dalam kalangan rakyat amat penting dalam sesebuah negara agar dapat mewujudkan negara yang berdaulat.
3.      Persoalan tentang pertelingkahan dan permusuhan akan menghancurkan negara.
4.      Persoalan tentang semua rakyat di negara ini wajib mencurahkan sepenuh ketaatan dan kasih saying terhadap negara.
5.      Persoalan tentang usaha membangunkan negara memerlukan kerjasama daripada semua pihak
1.      Nilai cinta akan tanah air -  nilai cinta akan negara perlulah dipupuk dalam diri setiap warga negara.
2.      Nilai penghargaan - jasa nenek moyang kita memerdekakan negara ini perlu dihargai.
3.      Nilai bersatu padu - kemerdekaan yang dikecap adalah hasil perpaduan antara kaum di negara ini.
4.      Nilai ketaatan -  taat dan setia kepada negara tanpa berbelah bagi merupakan cara untuk menunjukkan kesetiaan.
5.      Nilai pengorbanan –pejuang kebangsaan sanggup berkorban demi negara tercinta.
6.      Nilai bertanggungjawab - semua rakyat di negara ini bertanggungjawab menjaga kedaulatan negara daripada ancaman anasir luar.


Prosa Tradisional

Kepimpinan Melalui Teladan

 

kepahlawanan seorang Laksamana yang sanggup mempertahankan negara daripada ancaman musuh dan anasir luar.

1.      Persoalan tentang kegagahan dan kehebatan pahlawan silam - Laksamana digambarkan sebagai seorang pahlawan yang handal dan gagah sehinnga digeruni oleh pihak lawan dan musuh.
2.      Persoalan tentang kebijaksanaan menggunakan strategi dan akal fikiran untuk menewaskan musuh - Laksamana telah mengenakan pakaian yang serba hitam, menyamar sebagai seorang perajurit dan berbaring di tengah pasar pada suata malam dengan harapan untuk menangkap dan membunuh Kertala Sari.
3.      Persoalan tentang taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi terhadap pemerinta -  rakyat dan hulubalang Melaka taat kepada perintah Tuanku Syah Alam bagi menjejeaki pencuri yang telah mencuri harta benda sehingga mencetuskan huru-hara di Melaka.
4.      Persoalan tentang menuntut bela atas kematian orang tersayang - Kertala Sari ingin membunuh Ratu Melaka dan Laksamana bagi menuntut bela atas kematian bapanya, Petala Bumi yang telah dibunuh oleh Laksamana.
5.      Persoalan tentang amanah dalam melaksanakan tugas - Laksamana menjalankan tugasnya mengawal keamanan negeri Melaka dengan amanah dan dedikasi tanpa mengharapkan sebarang ganjaran

1.      Nilai kasih sayang - Kertala Sari amat menyayangi bapanya, Petala Bumi yang telah mati dibunuh oleh Laksamana.
2.      Nilai kegigihan - Laksamana gigih menjejaki penjurit atau pencuri yang telah mencuri harta benda serta membuat kekacauan di Melaka.
3.      Nilai ketaatan - Kertala Sari taat dan patuh menjunjung titah Seri Betara yang mengarahkannya ke Melaka untuk membunuh Raja Melaka dan Laksamana.
4.      Nilai semangat bermasyarakat - rakyat jelata dan pembesar Melaka bersatu hati mengawal kawasan kampung masing-masing daripada diceroboh oleh pencuri.
5.      Nilai kebijaksanaan - Laksamana bijak menggunakan akal bagi menyusun strategi untuk memerangkap penjurit/pencuri yang mencetuskan kekacauan di Melaka itu.
6.      Nilai tanggungjawab - Laksamana bertanggungjawab memulihkan keamanan negeri Melaka dengan sedaya-upayanya menangkap penjurit/pencuri itu.
7.      Nilai keberanian - Laksamana berani melawan musuh yang mengancam keharmonian negeri Melaka.


Prosa Moden (Cerpen)

Kaduk, Ayam dan Raja [Zurinah Hassan]

Kesungguhan seorang anak muda menceburi bidang pertanian dan keusahawanan.

1.      Persoalan tentang kegigihan seorang anak muda untuk mengusahakan penternakan ayam secara moden - Hakim menjadikan tanah datuknya yang seluas empat ekar itu sebagai tanah pertanian.
2.      Persoalan tentang halangan yang perlu ditempuhi dalam dunia perniagaan - Hakim terpaksa berhadapan dengan syarikat besar yang membekal dan menentukan harga barangan penternakan seterusnya membuat potongan hasil jualan ayam ladangnya.
3.      Persoalan tentang usaha mengembalikan hak yang telah diambil oleh orang lain -  Hakim telah mendapatkan bantuan seorang sahabatnya yang bernama Azam untuk mengembalikan hak tanah pusaka milik arwah datuknya semula.
4.      Persoalan tentang kesusahan masyarakat yang mengusahakan bidang pertanian - Hakim berhadapan dengan masalah untuk mendapatkan pinjaman bank, rasa tidak puas hati penduduk kampung dan monopoli syarikat besar semasa mengusahakan bidang pertanian.
5.      Persoalan tentang usaha membersihkan namadan maruah keluarga - Hakim berusaha untuk membersihkan nama datuknya yang menyerahkan ayamnya kepada raja tanpa kerelaan.

1.      Nilai kegigihan - kegigihan seorang anak muda lepasa universiti untuk mengusahakan penternakan ayam secara moden.
2.      Nilai rasiona - Hakim menuntut hak datuknya melalui saluran yang betul, iaitu melalui proses mahkamah.
3.      Nilai ketabahan - Hakim tabah untuk meneruskan usaha menternak ayam walaupun dia terpaksa menanggung beban hutang dan menempuh pelbagai rintangan yang lain.
4.      Nilai tanggungjawab - Hakim berusaha untuk membersihkan nama dan maruah datuknya yang tercalar.
5.      Nilai berdikari - Hakim tidak memohon bantuan daripada pihak kerajaan sebaliknya membuat pinjaman bank.
6.      Nilai kebijaksanaan - Azam menggunakan kepakarannya dalam bidang guaman untuk membantu Hakim mendapatkan tanah yang menjadi haknya semula.


Munsyi [Husna Nazri]

 

Semangat cinta akan agama, bangsa, bahasa dan budaya yang tersemai dalam jiwa sekumpulan warganegara
1.      Persoalan tentang usaha menghidupkan roh patriotisme dan jati diri dalam jiwa anak-anak muda - bonda meminta anaknya melengkapkan diri dengan ilmu agama dan mengauasai bahasa ibunda dengan baik sebelum berhijrah ke kota.
2.      Persoalan tentang harapan warga tua agar agama, Bahasa, budaya dan adat resam turun-temurun dipertahankan - bonda berharap agar generasi muda terus mempertahankan agama, bahasa, budaya dan adat resam turun-temurun yang semakin ditelan oleh arus pembangunan.
3.      Persoalan tentang kecendurungan anak-anak muda melupakan dan memperlekeh bahasa dan budaya sendiri - Mel mendapati anak-anak muda di kota gagal berbahasa dengan baik dan tidak memberikan keutamaan pada pengekalan budaya bangsa.
4.      Persoalan tentang kesan penjajahan kepada penduduk peribumi - penjajah gagal mengagaihkan kekayaan secara sama rata antara kaum. Akibatnya, berlaku persengketaan yang menyebabkan pertumpahan darah dan banyak jiwa yang terkorban.
5.      Persoalan tentang kehidupan kota yang penuh dengan pelbagai cabaran - anak-anak muda hilang maruah dan jati diri kerana mereka tidak segan silu menjual bahasa ibunda dan melanggar hukum agama.
6.      Persoalan tentang kekuatan pegangan agama banteng yang ampuh bagi mengelakkan diri daripada pengaruh unsur luar - Mel berpendapat bahawa dia sudah memiliki kekuatan untuk berhijrah ke kota kerana pegangan agamanya semakin kuat dan kecintaan pada bahasa ibundanya kian tinggi.
7.      Persoalan tentang kepentingan mempelajari dan menghayati sejarah - Mel melahirkan rasa kagum terhadap kehebatan bangsanya apabila membaca teks Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah.


1.      Nilai cinta akan agama, bahasa, budaya dan adat resam turun-temurun - nilai kecintaan ini terdapat pada diri bonda.
2.      Nilai penghargaan - bonda mahu Mel menghargai usaha yang dilakukan oleh nenek moyang yang terdahulu yang berusaha memerdekakan negara.
3.      Nilai ketaatan -  atas nasihat bonda, Mel akhirnya membatalkan keinginannya yang meruap-ruap untuk mencari pengalam baharu di kota.
4.      Nilai tanggungjawab - bonda bertanggungjawab menjaga khazanah dan buku-buku lama yang tidak ternilai harganya.
5.      Nilai hormat-menghormati - Mel amat menghormati Munsyi sebagai seorang pejuang Bahasa.
6.      Nilai kebijaksanaan - bonda merupakan seorang yang bijak kerana mampu membicarakan hal-hal semasa dan sejarah tanah air.

Jaket Kulit Kijang dari Istanbul [Maskiah Haji Masrom]

 

Pengalaman seorang pelancong yang suka melancong.

1.      Persoalan tentang kemewahan dan gaya hidup moden yang mengancam kehidupan haiwan liar -  kijang terpaksa dibunuh agar kulitnya dapat dijadikan jaket.
2.      Persoalan tentang sikap peniaga yang tidak bertanggungjawab kerana gagal mematuhi etika perniagaan - peniaga lelaki di Grand Bazaar, Istanbul memaksa seseorang membeli barangannya.
3.      Persoalan tentang aktiviti pelancongan banyak memberikan pengalaman dan pengetahuan - penulis banyak memperoleh pengalaman pahit manis daripada aktiviti pelancongan yang disertainya.
4.      Persoalan tentang idea dan amanat penulis dahulu yang wajar dicontohi - hasil penulisan Mevala Celaleddin Ar-Rumi dan Nasreddin Hodja banyak mengandungi pengajaran kepada pembaca dan sewajarnya dicontohi
1.      Nilai baik hati - penulis telah merancang membeli cenderamata untuk keluarga dan sahabat handainya di tanah air.
2.      Nilai berhemat - penulis membuat perancangan lebih awal bagi mengawal perbelanjaannya.
3.      Nilai kesabara - penulis masih dapat bersabar terhadap tindakan peniaga yang menghamburkan kata-kata kesat dan memaksanya membeli jaket.
4.      Nilai mencintai hidupan liar - penulis sanggup mendermakan hasil jualan jaket kepada zoo yang ada kandang kijang kerana perasaan sayangnya terhadap hidupan liar.
5.      Nilai kesopanan - penulis tetap menunjukkan sikap sopannya walaupun menerima layanan buruk daripada pekedai.
6.      Nilai suka menimba ilmu - penulis minat membaca terutama hasil karya penulis tersohor.
7.      Nilai kemanusiaan - penulis berasa sedih apabila pihak polis menggunakan kekerasan terhadap budak lelaki yang menjual barangan pasar gelap.
8.      Nilai penghargaan - penulis amat menghargai hasil tinggalan penulis Mevlana Celaleddin Ar-Rumi dan Nasreddin Hodja.

Prosa Moden (Drama)

Berkhidmat untuk Negara [Affix Zulkarnaen Adam]

 

Kesedaran generasi muda dalam memupuk semangat cinta akan Negara yang diperoleh melalui penglibatan mereka dalam Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).

1.      Persoalan tentang kesediaan generasi muda mengikuti dasar kerajaan - Nora, Syuhada, Ah Tiau dan Sundarani mewakili golongan generasi muda yang berasa bangga dan begitu teruja untuk mengikuti PLKN.
2.      Persoalan tentang tanggungjawab ibu bapa dalam menentukan keberkesanan dasar kerajaan - sebagai bapa, Khir Ghazali bertanggungjawab untuk menyokong setiap dasar kerajaan dengan mewajibkan anaknya, Aiman menyertai PLKN.
3.      Persoalan tentang kasih saying ibu bapa terhadap anak-anak - Datuk Khir Ghazali amat menyayangii Aiman dan keluarganya. Beliau memutuskan agar Aiman perlu menghadiri PLKN untuk membentuk sahsiah positif dalam diri anaknya itu yang diharapkan menjadi insan yang berguna kepada nusa dan bangsa.
4.      Persoalan tentang kesedaran tentang kepentingan menyertai program kerajaan - Aiman sedar akan sikap negatif dan tanngapannya yang salah terhadap pelaksanaan PLKN setelah membaca berita tentang PLKN di laman sesawang. Dia berazam untuk menyertai PLKN dan menyahut seruan berkhidmat untuk Negara tercinta.
5.      Persoalan tentang PLKN membentuk sikap berdikari dan jati diti dalam diri generasi muda, - Ziman telah Berjaya membina sikap berdikari dan jati diri dalam hidupnya setelah mengikuri dengan jayanya Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).


1.      Nilai kasih saying - Datuk Khir Ghazali amat menyayangi Aiman dan keluarganya. Beliau memutuskan agar Aiman menghadiri PLKN untuk membentuk peribadi anaknya itu menjadi seorang insan yang berguna kepada nusa dan bangsa.
2.      Nilai baik hati -  Posmen telah menyerahkan surat tawaran PLKN ke Aiman sambal menasihatinya agar menerima tawaran tersebut.
3.      Nilai tanggungjawab - Cikgu Dahari melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang guru dengan baik apabila turut menyentuh tentang pelaksaan dan keberkesanan PLKN untuk membentuk generasi muda yang berjiwa patriotik.
4.      Nilai cinta akan negara / patriotisme - kawan-kawan sekelas Aiman yang terdiri daripada Nora, Syuhada, Ah Tiau dan Sundarani sangat teruja dan bangga apabila nama mereka terpilih untuk menyertai Program Latihan Khidmat Negara.
5.      Nilai kegigihan - Cikgu Dahari gigih membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada pelatih PLKN tentang Program Penghayatan Sastera dan Budaya (PPSB).
6.      Nilai hemah tinggi - Nek Sinah bertutur dengan suara yang lemah lembut ketika mengajak Aiman makan tengah hari walaupun Aiman melayannya dengan bersikap kurang sopan.
7.      Nilai berpandangan jauh - Datuk Khir Ghazali ingin Aiman menyertai PLKN untuk membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni di samping menanam semangat patriotik dalam jiwa anak-anaknya.
8.      Nilai berdikari - Syufia telah berjaya membentuk sikap berdikari apabila terpilih sebagai pelatih terbaik wirawati untuk Kem Gerakhas, Desaru, Johor dalam PLKN.
9.      Nilai kesedaran - Aiman sedar akan sikap negatifnya terhadap pelaksanaan PLKN setelah membaca berita PLKN melalui laman sesawang. Dia berazam untuk menyertai PLKN dan menyahut seruan berkhidmat untuk negara tercinta.
10.   Nilai kesabaran - Nek Sinah bersabar dengan sikap biadap Aiman yang tidak menghormatinya sebagai orang tua.

Novel
Jendela Menghadap Jalan [Ruhaini matdarin]

Kecekalan seorang gadis dalam menempuh berbagai-bagai ujian dan rintangan.

1.      Persoalan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anak kandungnya - Walaupun sibuk dengan tugasan di syarikat cari gali minyak, namun ibu Lili tetap mendidik dan membesarkan Lili dengan penuh kasih sayang. / Ibu Lili sering menasihati Lili dengan suara yang lemah lembut dan penuh kesopanan.
2.      Persoalan tentang persaingan perubatan tradisional dengan rawatan moden. - Sebagai pengamal perubatan tradisional, Haji Abdul Rahman berasa kecewa dan terkilan apabila pesakitnya semakin berkurang dari sehari ke sehari disebabkan mereka mula beralih kepada kaedah rawatan moden.
3.      Persoalan tentang permasalahan permuafakatan dalam mencapai kata sepakat. - Penduduk Kampung Sentosa gagal mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan isu pemasangan kubah, iaitu sama ada dipasang pada bumbung surau atau pada bumbung masjid yang baru dicadangkan pembinaannya. / Golongan warga tua bersetuju agar kubah tersebut dipasang pada bumbung surau sebaliknya generasi muda lelaki dewasa mencadangkan agar kubah itu dipasang pada bumbung masjid baharu yang mungkin akan dibina di kampung itu.
4.      Persoalan tentang suami/bapa yang kejam dan tidak bertanggungjawab. / Seman merupakan suami kepada Che Jah dan bapa kepada Rafiq dan Haziq. Disebabkan sikapnya yang panas baran dan selalu berada di bawah pengaruh tekanan akibat kalah judi, dia sering menjadikan isterinya, Che Jah sebagai mangsa kemarahannya. / Dia mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga dan menyebabkan anak-anaknya menjadi nakal serta terlibat dalam penagihan dadah jenis syabu.
5.      Persoalan tentang ketaatan anak terhadap perintah ibu bapa - Lili amat taat dan patuh akan arahan ibu dan bapanya. Dia tidak membantah secara lisan apabila ibunya membuat keputusan untuk menghantarnya ke kampung kelahiran ibunya bagi menghabiskan masa cuti sekolah.
6.      Persoalan tentang amanah dalam menjalankan tanggungjawab- Sebagai Penolong Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, Bahagian Warga Tua dan Keluarga, Puan Hamimah atau panggilan mesra, Kak Mimah dan Nadia berusaha membantu Che Jah untuk mengheret suaminya, iaitu Seman yang sering memukulnya ke muka pengadilan.
7.      Persoalan tentang keganasan dalam rumah tangga - Che Jah hidup menderita akibat sering menjadi mangsa sepak terajang suaminya, iaitu Seman yang bersikap panas baran, kaki judi, dan pemabuk.
8.      Persoalan tentang kepentingan ilmu dalam kehidupan - Geetha menuntut ilmu dalam bidang kejuruteraan awam di Universiti Malaya sebagai pelajar tahun pertama. Lili pula digambarkan sebagai murid tingkatan lima yang cemerlang dan banyak menguasai bahasa asing seperti Mandarin, bahasa Thai, bahasa Jepun dan bahasa Latin.
9.      Persoalan tentang keikhlasan dalam menghulurkan pertolongan - Dengan ikhlas, Lili menawarkan khidmatnya untuk membantu Geetha setelah melihat keadda Geetha yang kelam-kabut ketika duduk bersebelahan dengan tempat duduknya di dalam bas ekspres.
10.   Persoalan tentang kejujuran dalam menceritakan kisah silam - Che Jah bercerita secara jujur mengenai sikap buruk suaminya kepada Kak Mimah dan Nadia dengan harapan masalah rumah tangganya itu dapat ditangani dengan segera.

1.      Nilai kasih sayang - Lili amat mengasihi ibu dan bapanya. Dia tidak membantah cadangan ibunya yang memintanya pulang bercuti di kampung datuknya di Dungun, Terengganu walaupum hatinya begitu berat untuk berbuat demikian.
2.      Nilai tanggungjawab - Kak Mimah dan Nadia bertanggungjawab terhadap nasib malang Che Jah yang menjadi mangsa keganasan suaminya. Mereka berusaha sedaya-upaya untuk mengheret suami Che Jah ke muka pengadilan bagi menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya.
3.      Nilai bijaksana - Danel bijak menggunakan waktu malam sebagai masa yang sesuai untuk menyelamatkan Lili yang dikurung dan diikat oleh Rafiq dan Haziq di sebuah pondok buruk.
4.      Nilai belas kasihan - Lili berasa amat bersimpati dengan nasib Che Jah yang mempunyai suami kaki judi dan bersikap panas baran serta mempunyai dua orang anak lelaki yang menghadapi masalah penagihan dadah jenis syabu.
5.      Nila kesabaran - datuk dan nenek Lili begitu sabar menangani kerenah dan provokasi sekumpulan penunjuk perasaan yang datang membuat bantahan di hadapan rumahnya ekoran perasaan tidak puas hati mereka dalam pelbagai perkara.
6.      Nilai keadilan - Seman berjaya ditangkap oleh penduduk kampung dan diserahkan kepada pihak polis. Dia akan didakwa di mahkamah atas perbuatan kejamnya yang sering memukul isterinya, Che Jah dan anak-anaknya, Haziq dan Rafiq.
7.      Nilai keberanian - Geetha dan Lili berani mendaki puncak bukit pada lewat petang semata-mata untuk melihat pemandangan matahari terbenam tanpa ditemani oleh orang lelaki dewasa.
8.      Nilai baik hati - Rashid telah membayar harga sehelai kemeja bercorak batik yang dibeli oleh Lili sewaktu mereka pergi ke pasar malam.
9.      Nilai kerjasama - datuk, nenek, Rashid, Lili, Geetha, dan Danel bekerjasama untuk membantu Rafiq dan Haziq daripada menjadi mangsa kemarahan penduduk kampung.
10.   Nilai hemah tinggi -  Che Jah melayani kedatangan Lili dan Rashid ke rumahnya dengan begitu sopan dan mesra

No comments:

Post a Comment