Pages

Enjin Carian

Tuesday, 5 November 2013

KARANGAN FOKUS SPM 2013


Remaja merupakan pemangkin dalam merealisasikan aspirasi negara terutamanya wawasan 2020.
Bincangkan peranan yang perlu anda mainkan  dalam hal tersebut.

Pendahuluan -  Wawasan 2020 bertujuan untuk menaikkan taraf  Malaysia agar setanding dengan negara-negara maju- acuan tersendiri.

Isi 1      - Membentuk diri agar menjadi manusia berilmu
n       Melengkapkan diri dengan asas ilmu pengetahuan dan menghayatinya
n       Kreatif dan inovatif serta peka dengan isu semasa
n       Kerajaan melancarkan kempen membaca- memupuk minat membaca
n       Galakan penggunaan komputer
n       Penonjolan diri dalam pelbagai bidang-kemahiran, sukan, bakat dsb

Isi 2      - Meningkatkan sahsiah peribadi
n       Menerap nilai murni
n       Tidak boleh bersikap negatif
n       Menanam sifat cinta akan negara
n       Menyanjung budaya Timur
n       Mempunyai sifat kepimpinan

Isi 3      - Semangat  menghargai masa
n       Tabah menghadapi cabaran
n       Sejarah dan tamadun silam sumber inspirasi
n       Meniru budaya kerja rakyat Jepun
n       Dipupuk sejak di bangku sekolah rendah lagi
n       Aktiviti kokurikulum di sekolah
n       Menghayati Falsafah Pendidikan Negara

Isi 4    - Memantapkan disiplin diri
n       Penting untuk imej dan maruah bangsa
n       Membiasakan diri dengan bentuk peraturan
n       Menggelakkan berpegang pada prinsip ‘Hukum Karma’ (Jungle Law)
n       Mematuhi disiplin sekolah
n       Menghayati ajaran agama
n       Berfikiran rasional, liberal dan toleransi

Isi 5    - Tidak membiarkan diri dimanipulasi dan dieksploitasi oleh anasir subversif
n       Jangan berfikiran sempit - terbuka dan tidak terkongkong
n       Berkebolehan mengeluarkan idea yang matang dan bernas
n       Masyarakat harmoni dan stabil
n       Mengadakan pertandingan seperti forum, perbahasan dan sebagainya
n       Menyertai kerja amal
n       Tidak bersikap perkauman

Penutup -   memerlukan persediaan awal dan dibuat secara prolifik-   sasaran utama ialah remaja.- membangunkan modal insan berminda kelas pertama yang mampu membina tamadun dan menjulang martabat bangsa

No comments:

Post a Comment