Pages

Enjin Carian

Tuesday, 5 November 2013

KOMSAS FOKUS SPM 2013


SAJAK DI BAWAH LANGIT YANG SAMA (EQUITY AND FAIRNESS IN THE GLOBAL SETTING)

Naskhah Dr. Lim Swee Tin, pensyarah Universiti Putra Malaysia (UPM) pada halaman 27-28 antologi Dirgahayu Bahasaku ini bertemakan kesaksamaan hak dan status manusia sejagat. Hal ini demikian kerana manusia tetap sama dan tidak seyogia dibezakan hanya kerana faktor geografi dan taraf ekonomi sesebuah negara. Hakikatnya sempadan negara dan keperluan dokumen perjalanan antara negara hanyalah keperluan rasmi seketika, justeru seluruh warga dunia bernaung di bawah langit yang sama!

RANGKAP

MAKSUD
Di bawah langit yang sama
Kita hirup udara
Tanpa mengira Beirutmu
Atau Kuala Lumpurku
Kita menghirup udara
Di bawah langit yang sama
Maksud
Penyajak menggambarkan bahawa di mana-mana sahaja lokasi kita berada, kita menghirup udara yang sama dan berada di bumi ciptaan Tuhan. Tambahan lagi, bagi penyajak taraf manusia adalah  sama.

Aku suka gerimis di Kota London
Pernah terpesona angin dingin-tajam di Washington
Pohon-pohon hijau atau aneka warna
          tiada bezanya.
Siapa pun menghuni Australia penghuni Afrika
Kerana di bawah langit ini
Kita sama.

Maksud
Penyajak menyukai persekitaran kota London dan Washington walaupun dalam keadaan cuaca yang ekstrem. Namun, tiada sebarang perbezaan dari segi kehijauan pokok dan warna alam yang lain. Menurut penyajak lagi, Sama ada seseorang itu penduduk Australia (negara maju yang masyarakatnya berkulit putih), mahupun penduduk di benua Afrika (sebahagian besarnya masih mundur), semuanya bernaung di bawah langit / bumi yang sama. Penyajak juga berpendapat bahawa setiap tempat yang didiami oelh manusia di dunia ini  mempunyai keistimewaan tersendiri.
Aku inigin menyeberang Laut China Selatan
Layari Lautan Teduh rentasi Laluan Sutera
Berkongsi siang miliki malam
Anyam cinta pelangikan zaman
Tiupkan harapan senada
Sesama kita - warga dunia
Di bawah langitnya
Yang sama.
Maksud
Penyajak ingin menjelajah ke seluruh pelosok dunia iaitu keinginan penyajak  untuk mengembara menyeberangi Laut China Selatan ( ke luar negara ), atau melewati Laluan Sutera (antara wilayah Asia Tengah, Russia dan China) untuk merasai suasana yang  berbeza. Penyajak juga berhasrat untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan berkongsi impian yang sama iaitu melihat keamanan serta keharmonian dunia. Beliau ingin melihat dunia bersama-sama  memperjuangkan keamanan.
Peta-peta itu yang memisahkan
Jangan tutup pos sempadan
Visa hanya keperluan rasmi seketika
Pasport dokumen pengenalan titik mula
Kita dakapi mimpi tak berbeza
          gapai hasrat
Lebur kebencian kuburkan sejarah hitam
Di bawah langit ini yang
Sama.
.

Maksud
Penyajak mendapati manusia sering dipisahkan oleh sempadan negara dan untuk memasuki sesebuah negara kita memerlukan  dokumen perjalanan yang rasmi seperti pasport dan visa. Penyajak menyeru rakyat di dunia agar sama-sama berjuang mencapai keamanan dunia serta mengikis rasa benci dan dendam agar kehidupan di dunia ini sentiasa dalam keadaan harmoni. @  Manusia di dunia dipisahkan oleh sempadan. Oleh itu, penyajak berharap agar sempadan yang memisahkan manusia dibuka secara bebas. Visa dan pastport hanyalah merupakan dokumen rasmi bagi pengenalan diri seseorang. Atas dasar perpaduan sejagat, penyajak berharap manusia membuang perasaan benci dan melupakan persengketaan sesama sendiri.

Tema: Kesamatarafan manusia walau di mana-mana mereka berada - Walaupun manusia berada dan dipisahkan oleh sempadan, mereka setaraf dan mengimpikan kehidupan yang aman dan harmoni.

UNSUR-UNSUR KOMSAS DALAM SAJAK:
PERSOALAN
NILAI
HURAIAN / CONTOH
Persoalan tentang  keindahan alam semula jadi di sesuatu tempat.

Setiap tempat mempunyai keindahan alam semulajadi yang tersendiri.
Persoalan tentang harapan dan impian manusia sejagat untuk kehidupan yang aman dan harmoni.

Setiap orang mempunyai impian dan harapan untuk kehidupan yang aman dan harmoni.
Persoalan tentang garis sempadan yang memisah dan membezakan manusia.

Manusia dipisahkan oleh faktor geografi.
Persoalan tentang kepentingan hormat  menghormati antara manusia..

Nilai ini penting demi menjamin keharmonian dalam kehidupan manusia

Nilai menghargai keindahan alam.
Keindahan alam perlu dihargai.

 Nilai bertoleransi

.Toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat agar manusia dapat menyelesaikan konflik secara damai


Sikap  bekerjasama dalam menjayakan sesuatu amat diperlukan  agar membuahkan hasil

Gaya Bahasa:
1. Personifikasi – Anyam cinta pelangikan zaman
2. Metafora – sejarah hitam
3. Pengulangan – Aku, Di bawah langit
4. Sinkof – Beirutmu, Kuala Lumpurku
5. Asonansi – Sesama kita – warga dunia
6. Aliterasi – Lebur kebencian kuburkan sejarah silam
                                                                
Latihan Pemahaman:
(i) Terangkan maksud Lebur kebencian kuburkan sejarah hitam seperti yang digunakan dalam sajak di atas. [2 markah] –mengikis perasaan benci dan melupakan segala persengketaan

(ii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menangani isu manusia sejagat. [3 markah]prihatin  terhadap masalah yang berlaku atau musibah yang  menimpa manusia di seluruh dunia /  meletakkan isu tentang manusia sejagat atau isu kemanusiaan melebihi kepentingan peribadi / menyokong sepenuhnya dasar Pertubuhan Bangsa-bangsa  Bersatu yang mendukung prinsip keamanan dan kemanusiaan sejagat / mengadakan persidangan secara berterusan anatar negara mundur, membangun dan maju

(iii) Pada pandangan anda, mengapakah keamanan penting dalam kehidupan manusia? [3 markah]- manusia perlu hidup dalam suasana aman untuk mencipta tamadun / menjadikan sesebuah negara itu hebat dan harmoni / mewujudkan suasana yang sejahtera dan damai


No comments:

Post a Comment