Pages

Enjin Carian

Tuesday, 5 November 2013

TATABAHASA FOKUS SPM 2013


Nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama+ Frasa Nama (FN + FN), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) atau Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS).

i)                     Nasi lemak ibu sangat sedap.
ii)                   Anjing itu sedang menyalak.
iii)                  Rumah saya di atas bukit.
iv)                 Hadiah itu untuk ibu saya.
v)                   Kedai buku itu kedai datuk saya.
VI)           Jalan menuju ke rumah Salmah lurus

No comments:

Post a Comment