Pages

Enjin Carian

Tuesday, 5 November 2013

KOSA KATAKOSA KATA
MAKSUD

UNGKAPAN / PERIBAHASA
MAKSUD
1.heterogen

Pelbagai /berbagai-bagai2.ghalibnya
Lazimnya / biasanya3.ruwet
Sukar / susah4.eksplisit

dinyatakan secara jelas /  tiada selindung5.nafsi
pentingkan diri6.izhar
 jelas7.pragmatik
praktikal8.mangkin yang efektif
 usaha yang berkesan9.evasif

Mengelak / menghindarkan10.signifikan
kepentingan11.pidana
Jenayah / kesalahan12. menambak
Menimbus sesuatu dengan tanah  supaya tinggi13. menjurus
mengarah;menuju.14. memulihara
melindungi sesuatu agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik:15.mengilai
ketawa dengan kuat dan nyaring bunyinya16.resmi
sifat semula jadi bagi sesuatu17.suri teladan
contoh yang baik (yang patut ditiru).18.saran
mengemukakan pendapat.19.usul
cadangan20. Mayapada   
21.Memanifestasikan
22. Memorabilia
23.Memperkasa
24. Menerjah                
25. Modal insan            
26. Mutakhir ini                         
27. Nirmala       
           
28. Obses                                
29. Pasrah                               
30.Penuh iltizam                       


No comments:

Post a Comment