Pages

Enjin Carian

Tuesday, 5 November 2013

SOALAN NOVEL FOKUS SPM 2013


Jelaskan sifat-sifat watak utama dalam novel yang anda kaji yang boleh dicontohi pembaca dan pengajaran daripada sifat tersebut.                                                                              [7 markah]
           
            Dalam genre novel yang saya kaji iaitu ...................................... nukilan  ..................................., watak utamanya iaitu .......................... dipaparkan sebagai watak yang memiliki beberapa sifat yang boleh dijadikan sebagai ikutan serta pengajaran dalam  kita menempuh kehidupan seharian.

            ................................ telah dipaparkan oleh pengarang sebagai watak yang gigih  berusaha sehingga mencapai kejayaan. Hal ini dapat dibuktikan apabila ............................. gigih berusaha ...................... ............................................................................................ Oleh itu, sifat ........................................ ini patut dicontohi oleh pembaca kerana sikap ini akan mendorong seseorang itu untuk berusaha mencapai kejayaan dalam hidupnya.

                        Selain itu, ........................................ juga digambarkan sebagai seorang yang mempunyai sifat .......................................... Kita dapat lihat ................................................................ apabila dia .......... ............................................................ Dengan itu, sikap ................................yang ada pada ..............................haruslah dijadikan sebagai panduan oleh pembaca kerana sifat ini akan membantu kita menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan berkesan.
            Di samping itu, ................................ merupakan seorang watak yang mempunyai ketabahan dalam menghadapi cabaran dan rintangan hidup.  Pengarang menggambarkan .................................... sebagai remaja yang tabah menghadapi pelbagai masalah. Segala masalah  dihadapinya  dengan cekal tanpa berputus asa. Dengan itu, sifat tabah ini perlulah diamalkan oleh pembaca kerana sifat ini akan melatih kita supaya sentiasa tabah semasa berhadapan dengan rintangan hidup tanpa ada perasaan putus asa demi kejayaan dalam mengejar cita-cita.
            Konklusinya, pengarang telah berjaya menjadikan watak utama ini benar-benar menarik kerana memiliki perwatakan yang cukup hebat yang boleh dijadikan contoh dalam kita mengharungi kehidupan yang penuh pancaroba

No comments:

Post a Comment