Pages

Enjin Carian

Tuesday, 5 November 2013


Langkah-langkah Menanamkan Amalan Berjimat Cermat Dalam Kalangan Masyarakat Malaysia
Memupuk sikap suka menabung                            Mengadakan skim saham amanah
                                                   
                                                              Perbelanjaan berhemat 


Pendahuluan - masyarakat perlu mempraktikkan  amalan berjimat cermat / elakkan sikap boros ketika berbelanja  / terdapat langkah-langkah  untuk menyemai sikap berjimat cermat

 Isi 1  :  Memupuk sikap suka menabung ( IU) - ibu bapa harus memupuk amalan ini kepada anak-anak (H) -ibu bapa menggalakkan anak-anak mempunyai tabungan sendiri (H) ibu bapa membuka akaun simpanan anak-anak di bank ( C/B)

Isi 2  :  Mengadakan skim saham amanah  ( IU) - Masyarakat perlu prihatin  peranan skim saham amanah (H) / peranan  badan kerajaan menggalakkan masyarakat melabur/menabung(H) / masyarakat perlu sedar kebaikan /faedah menabung/melabur(KK)

 Isi 3  :Perbelanjaan berhemat  (IU ) - perbelanjaan memerlukan perancangan yang teliti (H) / perancangan bagi mengelakkan pembaziran/boros berbelanja  (H) / perlu mengelakkan penggunaan kad kredit ketika berbelanja    (C/B) / elakkan daripada mengalami masalah kewangan/beban hutang(KK)

Penutup - amalan berjimat cermat melahirkan masyarakat bijak dan progresif - individu/ masyarakat mempunyai simpanan  untuk masa depan / amalan ini wajar menjadi budaya masyarakat Malaysia.

1 comment: