Pages

Enjin Carian

Tuesday, 5 November 2013

KOMSAS FOKUS SPM 2013


HIKAYAT OPU DAENG MENAMBUN
Sinopsis Lengkap: Kisah bermula dengan pelayaran Opu Daeng dengan lima bersaudara dan disertai Sultan Muhammad Zainuddin.Baginda  menjodohkan anakanda puteri baginda dengan Opu Daeng dan lima saudaranya.Daeng Perani menolak kerana telah berkahwin.Daeng Perani mencadangkan Daeng Menambung berkahwin dengan Puteri Kesumba anakanda Sultan Muhammad Zainuddin.Opu Daeng Menambung bersetuju. Setelah berkahwin dengan puterinya,Sultan Muhammad Zainuddin bertitah kepada Opu Daeng dan lima sudaranya menyerang Panembahan Agung. Akhirnya, Opu Daeng lima bersaudara masuk ke dalam kota dan menawan Panembahan Agung dan dibawa menghadap Sultan Muhamad Zainuddin.
Opu Daeng berlima  belayar pula  ke Riau berjumpa dengan Sultan Raja Sulaiman.Baginda meminta pertolongan Opu Daeng berlima pergi menyerang Siak kerana Yang Amtuan Raja Kecil telah menculik saudara perempuannya dan dijadikan isteri.Opu Daeng bersetuju dengan syarat salah seorang daripada mereka berlima dilantik sebagai Yamtuan Muda.Berperanglah antara orang siak dan Bugis.Yam Amtuan Kecil terpaksa berundur ke hulu Siak.seperti yang dijanjikan Yam Amtuan Sulaiman memilih Opu Daeng Merewah dilantik menjadi Yam Amtuan Muda di Riau.Opu Daeng Chelak dijodohkan dengan adinda Yam Tuan Raja Sulaiman ,Tengku Puan.
Sementara itu, Raja Kedah telah berbalah dengan saudaranya berkaitan takhta lalu meminta bantuan Opu Daeng berlima.Mereka sanggup menolong Yam Amtuan Raja Kedah dan berjanji memberikan setiap seorang lima belas bahara sebagai balasan. Opu Daeng berjaya mengumpul pedagang dari Timur untuk membantu Raja Kedah ditabal menjadi Yang Dipertuan Raja Kedah.Saudara Raja Kedah yang tidak bersetuju dengan pelantikan itu menyerangnya dan berlarutan selama lapan hari. Raja Kedah mengahwinkan Opu Daeng Perani dengan saudara perempuannya  dan membayar tiga bahara seorang seperti yang dijanjikan.
Opu Daeng lima bersaudara telah dijemput pula olah Raja Sambas yang ingin mengahwinkan salah seorang darpada  mereka dengan adik perempuannya yang bernama Urai Tengah, dan  seterusnya akan dilantik menjadi Pangeran Mangkubumi di Sambas.Opu Daeng Menambung menerima tawaran itu dan pergi ke Sambas bersama-sama Opu Daeng Kemasi. Kedatangan mereka telah disambut oelh sultan Adil dan anakandanya lalu  disediakan  sebuah rumah .Setelah tiga hari,Sultan Adil menyuruh pangeran dan kiai bertujuh untuk mengahwinkan salah seorang daripada mereka dengan adiknya Raden Tengah.Opu Daeng Menambung mencadangkan agar Opu Daeng Kemasi dikahwinkan dengan Raden tengah dan Sultan Adil bersetuju .Opu Daeng Kemasi telah dilantik menjadi pangeran Mangkubumi di dalam daerah Sambas.
Setelah  lama berada di negeri Sambas,Opu Daeng Menambung teringin untuk balik ke negeri Matan.Hal ini mengembirakan Sultan Muhamad Zainuddin lalu mengadakan sambutan yang hebat untuk menyambut ketibaannya.Setelah setahun,Sultan Muhamad Zainuddin mengumpulkan anak-anaknya serta  saudaranya dan pengeran Kiai untuk membincangkan  penggantinya. Seluruh penduduk Mantan tidak bersepakat untuk memilih pengganti Sultan Muhammad.
Sementara itu,  Sultan Muhammad Zainuddin mendapat berita bahawa bahawa Duli Panembahan  telah mangkat lalu anakanda Puteri Kesumba dilantik menjadi Ratu Agung Senuhun dan diraikan dengan besar-besaran.            
Watak Utama
Opu Daeng Menambun - Anak raja / Mempunyai empat saudara yang lain iaitu Daeng Perani,Daeng Kemasi,Daeng Merewah dan Daeng Celak./ Berkahwin dengan Puteri Kesumba dari Riau. / Dilantik menjadi raja di Mempawah.
Daeng Perani - Saudara yang tertua antara lima bersaudara / Beristerikan anak Nakhoda Alang dari Siantan / Mempunyai dua orang anak iaitu Daeng Kemboja dan Daeng Khadijah.
Daeng Kemasi - Beristerikan anak Raja Mempawah. / Dilantik menjadi raja di Sambas.
Daeng Chelak - Dilantik menjadi raja di Riau / Berkahwin dengan Tengku Puan,adinda Sultan Raja Sulaiman
Daeng Merewah - Menjadi Yang Amtuan Muda di Riau / Berkahwin dengan Ungku Datuk Temenggung.
Latar Tempat
Riau -  Opu Daeng menambung lima bersaudara membantu Sultan Raja Sulaiman menyerang Siak.
Siak -  peperangan antara Opu Daeng berlima dengan orang Siak.
Negeri Matan - Tempat Puteri Kesumba diraikan setelah dilantik menjadi Ratu Agung senuhun.
Nilai 
Nilai Keberanian. - Opu Daeng berlima berani menentang musuh.
Nilai tolong –menolong. - Opu Daeng berlima menolong Raja Sulaiman menentang orang Siak.
Nilai menepati janji. - Raja Kedah memberikan wang sebanyak 3 gahara seperti yang dijanjikan kepada Opu Daeng berlima .
Nilai bermuafakat - Opu Daeng lima bersaudara sentiasa bermuafakat sebelum membuat sebarang keputusan
Pengajaran
1. Kita hendaklah berani menghadapi musuh - Opu Daeng berlima berani menentang musuh.
2. Kita hendaklah bermusyawarah dalam membuat keputusan.- Ratu Sultan bermesyuarat dengan menantunya orang Bugis yang bernama Opu Daeng Menambun.
3. Kita hendaklah membantu orang lain yang memerlukan. - Opu Daeng berlima menolong Raja Sulaiman menentang orang Siak.
4. Kita hendaklah menepati janji.- Raja Kedah memberikan wang sebanyak tiga bahara seperti yang dijanjikan kepada Opu Daeng berlima kerana membantu mendapatkan taktha


SOALAN PEMAHAMAN: Baca petikan di bawah dengan teliti dan jawab soalan yang berikut.

            Syahadan anak Pangeran Dipati itu empat orang.  Dan pertama yang tua Raden Jaka, dan kedua perempuan namanya Emas Seri Sangka dan yang ketiga perempuan namanya Emas Candi dan keempat laki-laki namanya Raden Seri, itulah anaknya Pangeran Dipati Mempawah.
            Kemudian ada antara tujuh hari, lalu datanglah Ratu Panembahan Encik Cermin dan berserta anakandanya, Mas Inderawati, Ratu Sultan Muhammad Zainuddin, memeriksakan perkakas Duli Panembahan Sengkauk serta dengan kawan-kawannya serta dengan perkakas-perkakas emas dan perak dan tembaga dikenalnya mana perkakas yang ditinggalkan tatkala belayar ke Matan bersama-sama Sultan Muhammad Zainuddin itu diperiksanya sekaliannya.
            Maka dipintanyalah kepada Pangeran Dipati.  Maka dipulangkanyalah sekaliannya itu.  Maka diperiksanya oleh Batu Panembahan Encik Cermin itu pesakanya, dianya sendiri punya pesaka pedang dua dari negeri Batu Rijal, pesakanya daripadanya ayahandanya yang bernama Raja Kahar di negeri Batu Rijal. Dan Mas Inderawati yang bergelar di negeri Matan Ratu Sultan menanyakan susunan dan bedil yang bernama Bujang Jawa, ditanyakan kepada Pangeran Dipati.  Maka itu semua dipulangkanyalah waktu itu sekaliannya itu oleh Pangeran Dipati.

i. Apakah maksud rangkai kata dianya sendiri punya pesaka?                                                  [2 markah]
Jawapan: Rangkai kata tersebut bermaksud ......................[HARTA PENINGGALAN MILIK KELUARGA]

ii. Berdasarkan petikan, apakah yang diminta oleh Ratu Panembahan Encik Cermin daripada Pangeran Dipati?                                                                                                                                           [3 markah]
Jawapan: Ratu Panembahan Encik Cermin meminta ................................ daripada Pangeran Dipati. Selain itu, baginda turut meminta ............................................... Baginda juga inginkan ....................                                                                                                                                           
[BARANG YANG DIPERBUAT DARIPADA EMAS, PERAK DAN TEMBAGA YANG DITINGGALKAN OLEH DULI PANEMBAHAN SENGKAUK SERTA KAWAN-KAWANNYA KETIKA BELAYAR  KE MATAN BERSAMA DENGAN SULTAN MUHAMMAD ZAINUDDIN / MENUNTUT 2 BILAH PEDANG DARI NEGERI BATU RIJAL, PUSAKA AYAHANDANYA YANG BERNAMA KAHAR / MERIAM YANG BERNAMA BUJANG JAWA]

iii. Pada pendapat anda, apakah kepentingan harta pusaka kepada waris sesebuah keluarga? [ 3 markah]
Jawapan: Pada pendapat saya, harta pusaka merupakan .......................... Tambahan lagi, harta pusaka ............... Harta tersebut juga ......
[MANAH DAN TANGGUNGJAWAB YANG PERLU DIPIKUL OLEH SETIAP WARIS  UNTUK MENJAGANYA / MEMPUNYAI NILAI SENTIMENTAL SEBAGAI MENGENANG JASA ANGGOTA KELUARGA YANG TELAH TIADA /  DAPAT DIMANFAATKAN OLEH SETIAP ANGGOTA KELUARGA]


No comments:

Post a Comment