Pages

Enjin Carian

Tuesday, 5 November 2013

SOALAN NOVEL FOKUS SPM 2013


PENCERNAAN NILAI BERDASARKAN PERISTIWA DALAM NOVEL KEMBARA AMIRA

NILAI
HURAIAN /CONTOH
1.     NILAI KASIH SAYANG

Nilai kasih sayang kepada ibu
Amira menyayangi ibunya iaitu Profesor Zaidah
Nilai kasih sayang kepaa bapa
Itai amat menyayangi bapanya iaitu Tau
Nilai kasih sayang sahabat
Amira menyayangi sahabat karibnya iaitu Jacinta
Nilai kasih sayang kepada anak-anak
Tau amat menyayangi anak-anaknya iaitu Itai dan Sabi
Nilai kasih sayang kepada pasangan hidup
Tau menyayangi isterinya iaitu Ipah / Jennifer
2.     NILAI KEGIGIHAN

Nilai kegigihan dalam membantu menyelesaikan masalah
Amira gigih membantu mencari Malique yang hilang
Nilai kegigihan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan
Profesor Zaidah gigih dalam kerjayanya.
Nilai kegigihan dalam menuntut ilmu
Rusdi gigih belajar dalam bidang arkeologi di bawah seliaan Profesor Zaidah
Nilai kegigihan dalam mempertahankan hak
Tau gigih mempertahankan Malique daripada diambil semula oleh Jennifer
Nilai kegigihan mencari anak yang hilang
Jennifer gigih mencari  Malique yang hilang
3.     NILAI BERTANGGUNGJAWAB

Nilai bertanggungjawab terhadap diri
Amira yang rajin belajar akhirnya Berjaya melanjutkan pelajarannya ke university agar menjadi manusia yang berpendidikan  tinggi
Nilai bertanggungjawab sesama insan
Amira mengambil tanggungjawab untuk mencari Malique yang hilang di hutan.
Nilai bertanggungjawab terhadap kerjaya
Profesor Zaidah menjalankan tanggungjawabnya sebagai pensyarah arkeologi dengan baik
Nilai bertanggungjawab terhadap anak
Profesor Zaidah telah mencurahkan kasih sayang kepada anak tunggalnya iaitu Amira
Nilai bertanggungjawab terhadap masyarakat
Tau telah menunjukkan tempat yang mengandungi tinggalan sejarah kepada Dr Zawawi
4.     NILAI  MENJAGA MARUAH

Nilai menjaga maruah diri
Amira memulangkan emas yang diambilnya semula demi menjaga maruah dirinya
Nilai menjaga maruah keluarga
Tau sanggup berkahwin dengan Ipah demi menjaga maruah keluarga Jidin
Nilai menjaga maruah wanita
Amira menjaga tingkah lakunya ketika bersama dengan Itai dan Malique

UNSUR GAYA BAHASA  NOVEL KEMBARA AMIRA
CONTOH
Simile

 Nafasnya naik turun kerana bagai mengejar kelajuan Itai melangkah.

Personifikasi

menyebabkan haiwan itu meraung dan dia akan tersedar dari tidurnya.

Hiperbola

“Aku minta maaf kerana apa yang telah berlaku kerana ketika itu aku bukan manusia. Aku masih dipengaruhi oleh roh beruang yang menguasai kulit itu”


“Aku minta maaf kerana apa yang telah berlaku kerana ketika itu aku bukan manusia. Aku masih dipengaruhi oleh roh beruang yang menguasai kulit itu”

Sinkope
 “Oi... kau tak teringin benda ni?” Amira bersuara dengan kuat untuk menarik perhatian Jacinta

Inversi

di sana kamu nanti semua boleh lihat sendiri apa yang saya maksudkan.

Peribahasa
Akhirnya ikan akan pulang ke lubuk jua walaupun kita cuba menghalang takdir.

No comments:

Post a Comment