Pages

Enjin Carian

Saturday, 17 August 2013

FOKUS PERCUBAAN :KOMSAS -,SAJAK KECEK – V


SAJAK KECEK – V  karya Awang AbdullahMaksud

Rangkap 1
Seorang pengarah syarikat mengumpulkan kekayaannya dengan melakukan penipuan atau pecah amanah dan perkara itu menyusahkan orang lain.

Rangkap 2 
Seorang petani di kampung pula berusaha dengan tenaga dan kudrat yang dimilikinya untuk mencari rezeki bagi membesarkan anak-anaknya yang ramai. Namun begitu, dia tidak pernah mengambil harta atau kekayaan orang lain untuk meneruskan kehidupannya yang sekian lama dalam kemiskinan.

Rangkap 3
Seorang nelayan yang hidup miskin meneruskan hidupnya dengan mencari rezeki di laut untuk membesarkan anak-anaknya. Namun begitu, nelayan itu tidak pernah mengambil kesempatan daripada kesenangan orang lain semasa mencari rezeki walaupun dia sudah lama hidup dalam keadaan susah.

Rangkap 4 
Walau bagaimanapun, Tuhan tidak pernah mungkir untuk mencatatkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk menegakkan keadilan pada hari pembalasan nanti.

Tema
Pertentangan sikap antara orang kaya yang tidak amanah dengan orang miskin yang jujur.

Persoalan
1. sikap orang kaya yang menyusahkan orang lain
2. kegigihan petani yang berusaha untuk mencari rezeki
3. ketabahan nelayan yang mencari rezeki untuk menanggung keluarga
4. hari pembalasan pasti akan dihadapi oleh setiap orang 

Gaya Bahasa
1. Metafora 
– akaun kemiskinannya
- pagar sengsara
- akaun sengsaranya
- ruang kedaifan
- rahang laut
- pusaran nasib
- rumah keadilan 
2. Pengulangan  tetapi, ke dalam, di, ke dalam 
3. Asonansi  yang telah lama pecah 
4. Aliterasi - dia mencantum kemiskinan

Nada
Sinis

Nilai 
1. Kejujuran
2. Kegigihan
3. Ketabahan
4. Keadilan

Pengajaran
1. Kita hendaklah mencari harta kekayaan dengan cara yang halal supaya diberkai oleh Tuhan.
2. Kita haruslah gigih berusaha untuk mencari rezeki yang halal demi keperluan keluarga.
3. Kita mestilah percaya akan balasan Tuhan terhadap orang yang tidak amanah.
4. Kita tidak patut mengambil kesempatan daripada kesenangan orang lain demi memperoleh kekayaan.

SAJAK KECEK – V  karya Awang Abdullah

SAJAK
MAKSUD

1
seseorang pengarah
membuka akaun semasanya
di sebuah bank ternama
tetapi dalam diam
dia mencantum kemiskinan
orang lain
ke dalam amanahnya
yang telah lama pecahseseorang yang berjawatan pengarah
telah membuka akaun
di sebuah bank yang terkenal
secara diam-diam
dia telah mengambil harta orang lain yang bersusah payah menyimpannya
untuk dimasukkan ke dalam akaunnya
dan perbuatan ini telah lama dilakukannya

2
di kampung
seorang petani
membuka akaun kemiskinannya
di ruang kedaifan
dan mengunci sedozen anak-anaknya
di dalam pagar sengsara
tetapi dia tidak pernah mencantum
kekayaan orang lain
ke dalam getirnya
yang sudah lama
berumbidi sebuah kampung
seorang petani
yang hidup dalam keadaan miskin
dan naif
tetap menyara kehidupan 12 orang anak walaupun dikelilingi keperitan hidup
tetapi dia tidak pernah mengambil
hak orang lain
untuk membantu hidupnya yang sengsara
kerana prinsip ini sudah lama sebati dalam hidupnya

3
di pantai
seorang nelayan
membuka akaun sengsaranya
di rahang laut terganga
dan mengurung sederet anak-anaknya
di bawah pusaran nasib
tapi dia tidak pernah mengumpul
kesenangan orang lain
ke dalam kegusarannya
yang telah sekian musim
berlumut
di papan hidupnya
di pantai
seorang nelayan
menyara hidupnya yang penuh sengsara
di tengah lautan yang ganas
dan meletakkan harapan anak-anaknya yang ramai atas rezeki yang diperoleh
tetapi dia tidak pernah mengambil
kekayaan orang lain
untuk mengubati kegelisahannya
prinsip ini telah lama dipupuk
dalam hidupnya

4
Tuhan tidak pernah mungkir
mencatatkan setiap angka
dan nilai hitungan paling kecil
ke dalam akaun-Nya
di rumah keadilanTuhan tidak pernah mungkir janji
mencatatkan setiap kesalahan
walaupun kesalahan yang paling kecil
untuk dibuat perhitungan
di muka pengadilan


ASPEK-ASPEK KOMSAS DALAM SAJAK KECEK - V

Item
Pernyataan
Huraian


Tema


Sikap manusia
Menyindir sikap manusia berada yang tidak jujur dalam mengumpul harta untuk diri dan keluarganya berbanding sikap golongan miskin seperti petani dan nelayan yang tidak pernah menyusahkan orang lain walaupun hidup mereka susah


Persoalan
1. Kepentingan bersikap amanah
Amanah penting dalam mencari rezeki kerana wang yang diperoleh akan digunakan untuk menyara keluarga
2. Sikap pecah amanah oleh golongan berjawatan tinggi
Golongan berjawatan tinggi sering kali melakukan pecah amanah kerana ingin hidup mewah
3. Tanggungjawab menyara keluarga walaupun menghadapi keperita hidup
Golongan miskin seperti nelayan dan petani tidak memikirkan kekayaan asalkan dapat menyara kehidupan keluarga dengan titik peluh sendiri dengan wang yang halal
4. Setiap perbuatan manusia akan dihitung dan diberi pembalasan
Perbuatan yang baik pasti mendapat balasan yang baik sementara perbuatan yang jahat pasti akan menerima pembalasan yang setimpal
5. Golongan miskin terus dibelengu kemiskinan dan hidup susah
Golongan yang miskin terpaksa mengharungi kehidupan yang susah dan perit dalam menyara diri dan keluarga seolah-olah tiada pembelaan daripada pihak tertentuNilai
1. Amanah
Apabila menjalankan tugas, lakukanlah dengan amanah dan penuh tanggungjawab
2. Bertanggungjawab
Bertanggungjawab mencari rezeki yang halal walaupun bergantung pada nasib
3. Kegigihan
Gigih berusaha walaupun mengalami kesusahan
4. Simpati
Bersimpati terhadap nasib golongan yang kurang berada
5. Rasional
Berfikir semasak-masak tentang akibat yang akan diterima sebelum membuat keputusan
Pengajaran
1. Kita hendaklah amanah semasa menjalankan tugas
Walaupun berjawatan tinggi, sikap amanah penting semasa menjalankan tugas kerana ia akan memberi kesan kepada diri
2. Kita hendaklah menjadi seorang bapa yang bertanggungjawab menceri rezeki  yang halal
Walaupun hidup dalam kesusahan seorang bapa perlu mencari rezeki yang halal supaya menimbulkan keberkatan dalam hidup
3. Jangan kita mencari kekayaan dengan cara merampas hak orang lain
Walaupun ingin hidup mewah, seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain kerana perbuatan tersebut akan menyusahkan orang ramaiGaya bahasa
1. Diksi mudah difahami
Contoh : seorang nelayan
2. Metafora
Contoh : akaun kemiskinan, ruang kedaifan, pagar sengsara, akaun sengsara, pusaran nasib, papan hidup, rumah keadilan
3. Perlambangan
Contoh : akaun, musim berlumut
4. Aliterasi
Contoh : dan mengunci sedozen anak-anaknya
5. Asonansi
Contoh : di dalam pagar sengsara
6. Perulangan perkataan ’di’
Contoh : di sebuah, di pantai


SAJAK
MAKSUD

1
seseorang pengarah
membuka akaun semasanya
di sebuah bank ternama
tetapi dalam diam
dia mencantum kemiskinan
orang lain
ke dalam amanahnya
yang telah lama pecahseseorang yang berjawatan pengarah
telah membuka akaun
di sebuah bank yang terkenal
secara diam-diam
dia telah mengambil harta orang lain yang bersusah payah menyimpannya
untuk dimasukkan ke dalam akaunnya
dan perbuatan ini telah lama dilakukannya

2
di kampung
seorang petani
membuka akaun kemiskinannya
di ruang kedaifan
dan mengunci sedozen anak-anaknya
di dalam pagar sengsara
tetapi dia tidak pernah mencantum
kekayaan orang lain
ke dalam getirnya
yang sudah lama
berumbidi sebuah kampung
seorang petani
yang hidup dalam keadaan miskin
dan naif
tetap menyara kehidupan 12 orang anak walaupun dikelilingi keperitan hidup
tetapi dia tidak pernah mengambil
hak orang lain
untuk membantu hidupnya yang sengsara
kerana prinsip ini sudah lama sebati dalam hidupnya

3
di pantai
seorang nelayan
membuka akaun sengsaranya
di rahang laut terganga
dan mengurung sederet anak-anaknya
di bawah pusaran nasib
tapi dia tidak pernah mengumpul
kesenangan orang lain
ke dalam kegusarannya
yang telah sekian musim
berlumut
di papan hidupnya
di pantai
seorang nelayan
menyara hidupnya yang penuh sengsara
di tengah lautan yang ganas
dan meletakkan harapan anak-anaknya yang ramai atas rezeki yang diperoleh
tetapi dia tidak pernah mengambil
kekayaan orang lain
untuk mengubati kegelisahannya
prinsip ini telah lama dipupuk
dalam hidupnya

4
Tuhan tidak pernah mungkir
mencatatkan setiap angka
dan nilai hitungan paling kecil
ke dalam akaun-Nya
di rumah keadilanTuhan tidak pernah mungkir janji
mencatatkan setiap kesalahan
walaupun kesalahan yang paling kecil
untuk dibuat perhitungan
di muka pengadilan


ASPEK-ASPEK KOMSAS DALAM SAJAK KECEK - V

Item
Pernyataan
Huraian


Tema


Sikap manusia
Menyindir sikap manusia berada yang tidak jujur dalam mengumpul harta untuk diri dan keluarganya berbanding sikap golongan miskin seperti petani dan nelayan yang tidak pernah menyusahkan orang lain walaupun hidup mereka susah


Persoalan
1. Kepentingan bersikap amanah
Amanah penting dalam mencari rezeki kerana wang yang diperoleh akan digunakan untuk menyara keluarga
2. Sikap pecah amanah oleh golongan berjawatan tinggi
Golongan berjawatan tinggi sering kali melakukan pecah amanah kerana ingin hidup mewah
3. Tanggungjawab menyara keluarga walaupun menghadapi keperita hidup
Golongan miskin seperti nelayan dan petani tidak memikirkan kekayaan asalkan dapat menyara kehidupan keluarga dengan titik peluh sendiri dengan wang yang halal
4. Setiap perbuatan manusia akan dihitung dan diberi pembalasan
Perbuatan yang baik pasti mendapat balasan yang baik sementara perbuatan yang jahat pasti akan menerima pembalasan yang setimpal
5. Golongan miskin terus dibelengu kemiskinan dan hidup susah
Golongan yang miskin terpaksa mengharungi kehidupan yang susah dan perit dalam menyara diri dan keluarga seolah-olah tiada pembelaan daripada pihak tertentuNilai
1. Amanah
Apabila menjalankan tugas, lakukanlah dengan amanah dan penuh tanggungjawab
2. Bertanggungjawab
Bertanggungjawab mencari rezeki yang halal walaupun bergantung pada nasib
3. Kegigihan
Gigih berusaha walaupun mengalami kesusahan
4. Simpati
Bersimpati terhadap nasib golongan yang kurang berada
5. Rasional
Berfikir semasak-masak tentang akibat yang akan diterima sebelum membuat keputusan
Pengajaran
1. Kita hendaklah amanah semasa menjalankan tugas
Walaupun berjawatan tinggi, sikap amanah penting semasa menjalankan tugas kerana ia akan memberi kesan kepada diri
2. Kita hendaklah menjadi seorang bapa yang bertanggungjawab menceri rezeki  yang halal
Walaupun hidup dalam kesusahan seorang bapa perlu mencari rezeki yang halal supaya menimbulkan keberkatan dalam hidup
3. Jangan kita mencari kekayaan dengan cara merampas hak orang lain
Walaupun ingin hidup mewah, seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain kerana perbuatan tersebut akan menyusahkan orang ramaiGaya bahasa
1. Diksi mudah difahami
Contoh : seorang nelayan
2. Metafora
Contoh : akaun kemiskinan, ruang kedaifan, pagar sengsara, akaun sengsara, pusaran nasib, papan hidup, rumah keadilan
3. Perlambangan
Contoh : akaun, musim berlumut
4. Aliterasi
Contoh : dan mengunci sedozen anak-anaknya
5. Asonansi
Contoh : di dalam pagar sengsara
6. Perulangan perkataan ’di’
Contoh : di sebuah, di pantai

No comments:

Post a Comment