Pages

Enjin Carian

Tuesday, 13 August 2013

PENANDA WACANA


JENIS PENANDA WACANA

Jenis Penanda Wacana
Contoh Penanda Wacana

turutan
Seterusnya, Akhirnya, Selain itu, Selaras dengan itu, Pertama kali, Lebih penting lagi, Keduanya, Kemudiannya

penambahan
Dan, Sekali lagi, Tambahan pula, Dan kemudiannya, Sebenarnya, Lebih-lebih lagi, Bertitik tolak, Dalam hal ini juga, selain itu

Kata hubung
Tetapi, Serta, Sungguhpun, Lalu, Agar, Jika, Walaupun, Supaya

Perbandingan
Tetapi, Walaupun, Sebaliknya, Beza dengan, Walau bagaimanapun, Jika dibandingkan dengan, Seperti halnya, Sehubungan dengan itu, Walau bagaimana sekalipun, Sama dengan, Selari dengan, Namun demikian

Contoh
Contohnya, Misalnya, Seperti mana, Umpamanya, Isu yang dimaksudkan ialah, Biar kita ambil contoh

Masa
Akhirnya, Dewasa ini, Selepas itu, Pada mulanya, Sesekali, Sebelum itu, Semenjak itu, Sementara itu, Pada ketika itu, Pada masa yang sama

Kesimpulan
Oleh itu, jadi, Pendek kata, Rumusannya, Kesimpulannya, Pada keseluruhannya, Ringkasnya, Sebagai penggulungan, Jelaslah bahawa, Demikianlah, Kesudahannya
Penanda wacana umum
Dengan itu, Justeru, Amnya, Sering kali, Lazimnya, Kebiasaannya, banyak pihak yang berpendapat bahawa

No comments:

Post a Comment