Pages

Enjin Carian

Tuesday, 13 August 2013

Latihan Karangan : Buruh Asing


Kemasukan Buruh Asing Membawa Impak Kepada Negara. Bincangkan.

                        Isu :
                        Kehendak Soalan :
                        Format / Kata Kunci :

Pendahuluan:
-           Kemasukan besar-besaran buruh asing bermula sekitar 1987 -. Pada awalnya, kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh kasar- 11 juta buruh asing di Malaysia -  tenaga buruh asing lebih tinggi daripada jumlah kaum India dan kaum-kaum lain di negara ini. - paling ramai  dari Indonesia iaitu 67.4, 9.9 peratus (Filipina), 3.2 peratus (Bangladesh) dan bakinya dari negara-negara lain -  berasal dari negara yang serba miskin dan mundur disebabkan terlalu ramai penduduk sehingga ruang pekerjaan tidak mencukupi - Jadi, ramai yang telah berhijrah ke luar negara untuk mencari wang bagi menampung kehidupan  seharian.- Air jernih ikannya jinak (Negeri yang aman dan rakyatnya bersopan santun.)


Isi 1:
- I.U : (Dominan / Signifikan) - membantu negara mengatasi masalah kekurangan pekerja
- H : (Oleh hal yang demikian) –          Kecekapan mereka dalam bekerja memang mengagumkan dan pandai mengambil hati majikan
- C/B : ( Sebagai contoh) - memonopoli  industri pertanian termasuk perhutanan dan perikanan (33 peratus),  industri pembuatan  (17 peratus) industri pembinaan dan pembantu rumah ( 14 peratus)
- UN : Orang yang bercita-cita dan berazam besar,selalu bertemu dengan halangan dan rintangan yang besar juga
- PR : Ada batang mati, adalah cendawan timbul (Walau di mana kita tinggal, akan ada rezeki)
- KK : ( Lantaran itu)

Isi 2:
- I.U : (Selain itu) -  membantu mencapai kadar pertumbuhan ekonomi.
- H : (Sehubungan dengan itu) - Malaysia wajar dipromosikan sebagai sebuah negara yang sedang beralih kepada aktiviti intensif  teknologi dan nilai tambah lebih tinggi dengan pengambilan buruh asing dilaksanakan secara bijaksana dan terpilih.
- C/B : (contohnya) - ekonomi negara tidak akan susut dan  akan kembali stabil
- UN :  pembangunan dan kemajuan yang boleh dibanggakan serta menjana ekonomi yang mapan
- PR : Cencaru makan petang (Pekerjaan yang mendatangkan hasil yang baik)
- KK : (Jelaslah bahawa)

Isi 3:
- I.U : (Impak yang ditelusuri seterusnya) - melibatkan diri dalam aktiviti tidak formal yang tidak sah daripada segi peraturan atau undang-undang
- H : (Hal ini demikian kerana) -   mengambil peluang meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup termasuk
- C/B : (misalnya) - mewujudkan budaya perniagaan 'Ali-Baba' atau jenayah berat
- UN : Iman yang teguh menghalang manusia melakukan kejahatan.
- PR : Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. (Pergaulan dalam masyarakat hendaklah bersesuaian dengan adat dan peraturan)
- KK : (Sudah terang lagi bersuluh bahawa)Isi 4:
- I.U : ( Sementelahan) - memperlahankan upah dalam sektor berkaitan.
- H : ( Hal ini kerana) -  mampu bersaing dari segi kos dan pulangan.
- C/B : (tamsilnya) - pergantungan berlebihan kepada buruh asing menyebabkan  upah pekerja tidak mahir menjadi tegar (tepu) atau mungkin berkurangan.
- UN : Ledakan maklumat serta bahang industrialisasi yang menyelubungi negara kita kini
- PR : Cari umbut kena buku (Mencari yang baik tetapi dapat yang tidak baik.)
- KK : (Terbuktilah sudah bahawa)

Isi 5:
- I.U : (Di samping itu) - menutup peluang pekerja tempatan kerana kemasukan buruh asing yang rata-ratanya bukan pekerja mahir
- H : (Fenomena ini ) - upah pekerja tidak mahir dalam kalangan penduduk tempatan meningkat pada kadar yang jauh lebih rendah daripada kadar peningkatan pendapatan per kapita negara - meluaskan jurang perbezaan pendapatan dalam ekonomi.
- C/B : (Biar kita ambil contoh) - kemasukan pekerja asing boleh melambatkan usaha mengurangkan jurang perbezaan pendapatan dalam masyarakat
- UN : Proses urbanisasi  yang kita alami kini sudah cukup meranapkan dan menyebabkan pendudukan tempatan menjadi 'tenat'.
- PR : Ada rotan ada duri.  (Dalam kesenangan tentu ada kesusahan juga)
- KK : (Dengan itu)

Isi 6:
- I.U : ( Impak seterusnya) – menyebarkan penyakit berbahaya atau berjangkit
- H : ( Hal ini disebabkan) - kebanyakan buruh asing ini tidak mempunyai permit yang sah. Oleh itu, taraf kesihatan dan asal usul mereka tidak diketahui
- C/B :     (Hal ini terbukti )- Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS), hepatitis dan sebagainya. Cara hidup buruh-buruh asing yang berbeza daripada adat dan budaya kita
- UN : Katakan yang benar,sungguhpun ia pahit dan tidak digemari orang.  
- PR : Harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan (Mengharapkan keuntungan besar yang belum tentu lagi)
- KK : (Oleh itu)

Penutup:
- KM : (Deduksinya) - walaupun kehadiran buruh asing  dapat membantu negara mengatasi masalah kekurangan pekerja dan mencapai kadar pertumbuhan ekonomi tetapi tetap menimbulkan masalah.
- PD : ( Namun begitu) -  kehadiran mereka, terutamanya golongan tanpa izin, juga menimbulkan masalah.
- HR : ( Saya berharap) -  Kerajaan perlu menangani masalah ini dengan serius supaya rakyat kita tidak menjadi minoriti di tanah airnya sendiri.
- PR : yang kita kejar tak dapat, yang kita kendong pula berciciran
(Bernasib malang kerana setelah memperoleh sesuatu, tetapi yang sudah di tangan hilang pula)
- UN : harga yang perlu dibayar untuk  kemajuan


No comments:

Post a Comment