Pages

Enjin Carian

Monday, 19 August 2013

LATIHAN KOMSASSajak

Tema
Persoalan
Nilai
Dirgahayu Bahasaku (Ahmad Sarju)
-Penyajak menyampaikan mesej  tentang isu bahasa Melayu dan  mengajak pembaca menghayati dan mencintai bahasa kebangsaan  serta menyeru pembaca agar sama-sama berusaha memartabatkannya ke mata dunia
·        Kedaulatan bahasa Melayu yang tinggi martabatnya wajar dipetahankan

·        Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
·        Kecekalan hati pejuang bahasa dalam mengembangkan bahasa Melayu
·        Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan penyatuan masyarakat
·        Penerimaan dan penghayatan masyarakat dunia terhadap bahasa Melayu

·        Berani
·        Ikhlas
·        Berhemah tinggi
·        Memelihara maruah bahasa
·        Cinta akan bahasa kebangsaan
·        Tanggungjawab
·        kesyukuran
Kecek – (V)
(Awang Abdullah)
-Penyajak  secara sinis menegur sikap orang berada yang tidak jujur dalam mengumpul harta untuk diri dan keluarganya.  Mereka sanggup melihat orang lain hidup susah asalkan mereka hidup senang.  Penyajak  ingin mengingatkan pembaca bahawa apa-apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini, semuanya tidak terlepas daripada pengetahuan Tuhan.  Perbuatan yang baik pasti mendapat balasan yang baik, sementara perbuatan  yang jahat pasti akan menerima balasan yang setimpal

·        Sifat manusia yang berbeza dalam melakukan sesuatu akan mempengaruhi kehidupan seseorang
·        Ketamakan harta dan wang ringgit sehingga sanggup menipu orang lain
·        Kesenangan hidup yang diperoleh daripada sumber rezeki yang tidak berkat
·        Kehidupan hidup yang dilalui dengan tabah
·        Kegigihan mencari rezeki yang halal
·        Setiap perbuatan akan menerima pembalasan daripada Tuhan
·        Kejujuran
·        Ketabahan
·        Kegigihan
·        Keadilan

Bangkitlah
(Rejab F.I.)
-Penyajak menyeru anak-anak muda untuk bangkit dan berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sempurna.  Bumi yang kaya dan subur ini disarankan oleh penyajak  untuk diusahakan demi kepentingan masyarakat  kini dan generasi akan datang
·        Cinta akan negara (patriotisme)
·        Sikap malas yang perlu dikikis
·        Penyesalan akibat berssikap malas
·        Memulakan langkah untuk merebut peluang yang ada sebelum terlambat
·        Anjakan paradigma
·        Sifat manusia yang tidak terlepas daripada kesilapan
·        Kejahilan akan menjauhi seseorang daripada cahaya keimanan
·        Bertaubat dan kembali kepada suruhan Tuhan

·        Berani
·        Insaf
·        Jujur
·        Cinta akan negara
·        Kerajinan
·        Kesyukuran


Di Bawah Langit yang Sama
(Lim Swee Tin)
-Penyajak mengingatkan kita tentang  manusia semuanya tetap sama walaupun di mana-mana sahaja kita berada
·        Bertemakan  kemanusiaan sejagat  kerana manusia yang ada di muka bumi ini adalah sama kerana semuanya berada di bawah langit yang sama
·        Tanggungjawab setiap manusia untuk mewujudkan keamanan dunia
·        Halangan ketika menjalin hubungan baik antara masyarakat dunia
·        Perkongsian sumber alam secara adil dan saksama
·        Kasih sayang
·        Perpaduan
·        muafakat
·        Hormat-menghormati
·        Berpandangan positif

Arkitek Kota
(Muhammad Haji Salleh)
-Penyajak mengajak pembaca untuk mendalami kerjaya sebagai seorang perancang  bandar atau Arkitek Kota.  Beliau menekankan peri pentingnya peranan perancang  bandar dalam melaksanakan pelan pembangunan di sesebuah bandar, iaitu dengan tidak mengabaikan kepentingan alam sekitar.  Penyair menjelaskan perlunya ada keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan kota dengan penjagaan alam sekitar.  Keseluruhan sajak ini mendidik kita agar menjaga dan menghargai alam sekitar
·        Keseimbangan dan keselarasan dalam pembangunan bandar bagi memastikan alam sekitar terpelihara dan bandar menjadi sempurna
·        Ciri-ciri seorang perancang bandar yang baik
·        Kepekaan perancang bandar terhadap keindahan alam semula jadi
·        Pengaruh perancang bandar dalam mewujudkan kesempurnaan dan kesejahteraan hidup manusia
·        Berfikiran terbuka
·        Cinta akan alam semula jadi
·        Berhemah
·        Bijaksana
·        Berhati-hati
·        Rajin
·        Berani
·        Yakin diri
·        Bersatu padu


SAJAK DIRGAHAYU BAHASAKU

Tempatmu di singgahsana
hati nurani bangsaku
warga yang berbudi
setia dan amanah
Status bahasa Melayu sebagai .............................. digunakan secara ............................... dan dijadikan bahasa ...................................... utama oleh rakyat yang mengenang budi, patuh dan .......


Bahasa itu maruah bangsa
yang mesti dipelihara martabatnya
agar tetap kukuh dan ampuh
melayari lautan bijaksana
salam ikatan mesra dan teguh
Bahasa Melayu merupakan ........................ bangsa Malaysia yang perlu dipertahankan kedudukannya agar terus ...................... dan teguh.  Keampuhan bahasa Melayu membolehkan kehidupan menjadi lebih bijaksana dan ................


Cekal dan waja semangat pejuangmu
hak bangsaku memilikimu
hak bangsaku mendaulatkanmu
di bumi bertuah ini
merentas dunia tak bertepi

................................................. memiliki semangat waja dan cekal untuk ................................. bahasa di tanah air tercinta dan mengimbangkan pengaruhnya ke ................................................


Sejarah bangsa mencatatkan kegemilangan
ke barat dan ke timur menjalinkan persaudaraan
gagah pelautku membelah lautan
ke utara dan ke selatan bahasaku mencengkam
dari pulau ke pulau menggilap mutiara silam
................................ telah mencatatkan zaman kemasyhuran bangsa Malaysia.  Mereka berjaya menjalinkan hubungan dengan negara-negara di seluruh .........................................................  Bahasa Melayu turut dipandang tinggi serta berperanan sebagai ............................................. dan ........................................................... pada masa itu


Dirhagahayu bahasaku
di arena antarabangsa suaramu tumbuh
menusuk kalbu lagu bahasamu
bahasamu bahasa minda
mudah akrab dan bertatasusila
daripada bangsa yang bernama Melayu
menempa kejayaan di alaf baru
Bahasa Melayu yang ........................ kata-katanya dan kaya dengan pelbagai ..........................., seiring dengan ......................................... bangsa berupaya untuk terus berkembang maju di arena antarabangsa dan semakin ................................ kejayaan pada ..............................


Tema

Sajak tersebut bertemakan ................................................................................................................. Hal ini demikian kerana ................................... mengingatkan kita agar ........................ ........................................................................... ...................................................................................... Tambahan pula, kita mestilah ........................................................................... ..................................... .............................................................................................. ........................................................

Persoalan

Antara persoalan yang terkandung dalam sajak tersebut adalah tentang .............................................................. ................................................................................................... Persoalan tersebut dapat dibuktikan apabila penyajak mengatakan ............................................... ............................................................................................................................................................... Selain itu, persoalan tentang ........................................................................................................... .......................................................................... turut dipaparkan dalam sajak tersebut. Hal ini demikian kerana penyajak ........................ ........................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... Persoalan tentang ................................................ ............................................................................................... juga ditampilkan oleh penyajak apabila beliau mengatakan .............................................................. ............................................................ ................................................................................................................. .........................................

Nilai

Antara nilai yang terdapat dalam sajak tersebut ialah nilai ......................i. Nilai tersebut dapat dibuktikan apabila penyajak mengatakan ............................ ................................................................. ......................................................................... ........................................................................... Selain itu, nilai ...................... turut ditampilkan oleh penyajak, misalnya penyajak ................................................................................................................................................ ............................................ Nilai ..................... juga turut terkandung dalam sajak tersebut.  Nilai tersebut tergambar apabila penyajak ................................................................................................

Gaya Bahasa

Antara unsur gaya bahasa yang digunakan dalan sajak tersebut termasuklah ................................. iaitu ......................................................................, contohnya .................................................... ................................................... Selain itu, unsur sinkof turut digunakan oleh penyajak melalui kata-kata ......................... seperti ............................................ Unsur ...................................................  ............................................iaitu.......................................... juga turut digunakan dalam sajak.  Hal ini terbukti melalui frasa ....................... .............................................


Pengajaran

 Antara pengajaran yang boleh diambil daripada sajak tersebut ialah kita mestilah ............................................. ................................................................................................................... Pengajaran tersebut  terbukti apabila penyajak menyatakan ........................................................ ........................................................................................................................... Selain itu, kita haruslah  ............................................................................................................................................... Hal ini demikian,..................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Kita juga ............................................................................................................................................................................................, misalnya ..................................................................................................................

SOALAN  PEMAHAMAN:

1. Apakah yang dimaksudkan penyajak dengan:
            hak bangsaku mendaulatkanmu
di bumi bertuah ini
merentas dunia tak bertepi                                                                 [2 markah]

Jawapan:  ..................................... tersebut bermaksud warganegara Malaysia berhak meningkatkan martabat bahasa Melayu di negara ini agar bahasa Melayu mampu ...........................................................


2. Pada pendapat anda, apakah keistimewaan bahasa Melayu?                      [4 markah]

Jawapan:  ......................................................., antara keistimewaannya  termasuklah bahasa Melayu merupakan bahasa ..............................................dan bahasa ....................................... negara kita. ................ , bahasa Melayu berperanan sebagai lambang ........................................... rakyat berbilang bangsa di negara kita. Bahasa Melayu ...................... mudah dipelajari dan................................ Keistimewaan..................... termasuklah bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu yang dapat digunakan untuk memajukan ....................... dan.................


Drama

Nilai
Sinopsis
                    Tema / Persoalan
Gelanggang Tuk Wali [Ismail Kassan]
·        Kasih sayang
·        Hormat-menghormati
·        Patriotik
·        Sabar
·        Bantu-membantu
·        Menghargai  jasa
·        Prihatin
       Kekentalan semangat juang dan jati diri seorang  guru silat bernama Wak Raja  Waliudin Raja bin Raja Agus Salam atau Tuk Wali dalam mempertahankan warisan budaya bangsanya yang pada suatu ketika dahulu menjadi kebanggaan generasi lama. Semasa Tuk Wali bersilat di rumah Haji Kodri, Imam dan Siak menasihati Tuk Wali agar berhenti daripada bersilat kerana sudah tua. Tuk Wali berkecil hati lalu tidak mahu lagi mengajar silat.  Pada suatu hari Siak mencabar Tuk Wali berlawan dengannya kerana Tuk Wali menampar cucunya. Pergelutan antara mereka terhenti dengan campur tangan Ripin iaitu anak murid Tuk Wali.  Akhirnya Tuk Wali telah mati dibunuh. Persoalan tentang pembunuh Tuk Wali menjadi tanda tanya dalam dalam kalangan penduduk kampung.

·        Kekentalan semangat juang seorang ahli silat
       yang mempertahankan seni warisan bangsanya
       yang menjadi  kebanggaan masyarakat dahulu
·        Masalah sosial membawa padah dan kehancuran
       kepada masyarakat
·        Nilai-nilai budaya yang perlu dipelihara dan
       diamalkan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat
·        Perubahan zaman menyebabkan seni silat
       dianggap tidak penting
·        Perasaan dendam akan mengundang padah
Forum Remaja 2020 [Sharif Shaar]
·        Cinta akan negara
·        Kerjasama
·        Ketabahan
·        Keberanian
·        Harmoni
·        Semangat muhibbah

      Peranan dan tanggungjawab remaja menjelang tahun 2020  kerana remaja merupakan pemimpin masa depan yang bakal merealisasikan wawasan 2020. Salmah, Chandran dan Chong terserempak dengan Makhluk Utopia (MU). MU I dan MU II datang ke bumi untuk mengingatkan penduduk bumi bahawa bumi sudah mengalami tahap kritikal dan akan hancur. MU memilih Malaysia kerana dianggap negara model dunia.Setelah MU I dan MU II beredar, Salmah, Chandran dan Chong berpakat untuk merancang strategi kepimpinan dan merealisasikan kata-kata MU. Mereka juga berazam untuk menyelesaikan masalah kemerosotan moral, memperkemas disiplin dan mengeratkan perpaduan demi merealisasikan Wawasan 2020.

·        Tanggungjawab remaja kini sebagai pemimpin  
        masa depan
·        Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja
·        Jati diri yang kental
·        Kerukunan dan keharmonian hidup dalam
        sesebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum
·        Pembangunan negara dalam pelbagai bidang
·        Rakyat yang cinta akan negara
·        Tanggungjawab remaja kini melengkapkan diri
        dengan pelbagai ilmu pengetahuan
·        Jati diri yang kental
·        Moral yang tinggi
Cempaka Berdarah
[A. Rahim Abdullah]
·        Kasih sayang
·        Amanah
·        Berani
·        Setia
·        Patriotik
·        Bersatu
·        Kerjasama
·        Rajin
·        Mempertahankan hak dan maruah
      Tanpa mengira warna kulit mahupun keturunan yang berbeza, manusia secara alamiah boleh memupuk nilai kasih sayang yang tinggi. Nilai tersebut telah mempengaruhi kehidupan Mak Jah dan anak tunggalnya iaitu Zaman apabila Cempaka yang berketurunan Inggeris, cuba dirampas oleh abangnya iaitu Prof. Peter. Prof. Peter merupakan pensyarah Zaman.  Kedatangan Prof. Peter ke kampung untuk mengambil  Cempaka telah mencetuskan pergaduhan antaranya dengan Zaman, mahasiswa universiti sehingga berlaku tragedi yang menyayat hati. Prof. Peter yakin bahawa Cempaka ialah adik kandungnya yang ditinggalkan oleh ibu mereka di tebing sungai Bukit Putih semasa Perang Jepun dahulu. Akhirnya, Cempaka terkena tembakan Prof. Peter. Prof. Peter telah melarikan diri ke dalam hutan.

·        Kasih sayang sesama ahli keluarga tanpa mengira
       asal keturunan
·        Mempertahankan hak daripada dirampas
·        Perpisahan antara ahli keluarga akibat peperangan
·        Sikap sesetengah individu yang mudah dipengaruhi
·        Kemanusiaan dalam keluarga
·        Persengketaan akan mendatangkan kesan burukGelanggang Tuk Wali – Ismail Kassan
Sinopsis
Tuk Wali, seorang ........................................... dengan gigih mahu mengekalkan ........................... sebagai warisan budaya bangsa.  Dia mengajar di gelanggang silatnya.  Namun, niat sucinya yang mendapat ................................... segelintir anggota masyarakat dan memintanya yang sudah ............... supaya lebih banyak beramal ibadat.  Mereka mahu tanggungjawab mengajar ilmu persilatan itu diserahkan kepada ................................................  Pada suatu hari, cucu tiri Tuk Wali yang .................................................. datang mencuri keris pusaka dan .........................  Tuk Wali menentangnya tetapi tidak berjaya mengelak tikaman lalu mengenai ......................... semasa hendak .................................................. yang dilemparkan.  Cucu tirinya melarikan biola tersebut.  Tuk Wali ................................. Ripin datang memberikan bantuan tetapi ............. dan .............. menuduh Ripin yang membunuh Tuk Wali kerana pada tangan Tipin ........................................ Mak Umi pula menuduh ..................... yang membunuh suaminya.Watak dan Perwatakan

Tuk Wali
 • Berumur dalam lingkungan .......................
 • Tua, teapi masih gagah dan .........................
 • Bersemangat waja dan memiliki jati diri kerana ............................... seni silat warisan bangsa
 • Gagah, berani dan cekap apabila dapat menewaskan ................ orang perompak
 • Pemarah apabila hilang sabar dengan perbuatan Piee yang suka ............................... dan tidak mahu menerima ...........................

Mak Umi
 • ..................... kepada Tuk Wali
 • Berusia dalam lingkungan .............................
 • Mahir ............................................. sewaktu muda
 • Penyabar kerana banyak memberikan kata-kata nasihat kepada ........................
 • Penyayang kerana masih menyayangi Piee yang .......................................... dan ...............

Ripin
 • ................................... silat kepada Tuk Wali
 • Bersemangat dan ................................. dalam pemikiran
 • Berumur sekitar awal .............................
 • Mahir dalam ...................................
 • Anak murid yang paling ................................. oleh Tuk Wali
 • Sangat ............................. untuk membantu Tuk Wali mengekalkan warisan ilmu persilatan
 • Berfikiran matang kerana menolak pemberian ............................................. dan sekaligus menggantikan tempat Tuk Wali atas alasan masih belum .......................................................
 • Berjanji untuk menuntut bela atas ............................................

Mariam
 • ........................... wanita ....................... Tuk Wali dalam gelanggang moden
 • Berusia sekitar .............................

Halim dan Jamil
 • Wartawan

Imam
 • Lebih muda daripada ................................
 • Gemar bertindak tanpa usul periksa apabila menuduh Ripin ................................


Siak
 • Hampir sebaya dengan ............................., tetapi lebih muda
 • ......................................... Mak Umi
 • Pendendam kerana masih menyimpan rasa marah terhadap ............................... yang mengahwini ........................................
 • Cepat hilang pertimbangan dan mudah naik angin kerana sanggup mencabar Tuk Wali yang ............................... cucunya
 • Pandai .................................... di sebalik jawatannya untuk menjatuhkan orang lain, iaitu memburuk-burukkan nama ................................... kepada orang ramai
 • Cepat menyalahkan orang lain apabila bertindak menuduh ......................... membunuh ........................

Syafiee (Piee)
 • Cucu tiri Tuk Wali
 • Menjadi ........................................
 • Baru keluar dari .....................................
 • Suka ............................
 • Bertindak kejam dengan ......................... Tuk Wali apabila perbuatan .............................. dihalang oleh Tuk Wali

Pemuda 1, 2, 3 dan 4
 • ........................................................... Tuk Wali


Latihan
Baca petikan drama di bawah dengan teliti.  Kemudian, jawab soalan berikutnya menggunakan perkataan anda sendiri.


TUK WALI  :  ... Sudah lebih setengan abad aku menyimpan keris ini.  Aku sudah bertilik pandang, aku rasa engkaulah yang layak menjadi pewaris keris ini, Ripin.  Aku sudah tidak mampu lagi untuk menjaganya.  Sudah seratus tahun keris ini jadi tunjang Teluk Penyabung.  Janganlah keris ini dipersiakan.  Walaupun ini cuma sebilah keris tua, tetapi ia lambang kegagahan para pendekar kita zaman silam yang telah rela mengorbankan diri mereka.  Gugur satu demi satu di sepanjang tebing Sungai Johor ini.  Jangan disia-siakan pengorbanan mereka, Ripin.
               Aku pertaruhkan batang tubuh aku dan maruah diri aku untuk mengekalkan lambang dan jiwa keris ini.  Aku tidak keluar merantau untuk mencari harta.  Aku tidak kaya seperti kawan-kawan lain yang merantau.  Tapi, aku menjadi tunjang Teluk Penyabung ini!  Aku adalah jiwa sebenar keris ini.  Aku ... (sedih dan sebak) aku korbankan seluruh hidup aku, Ripin!  Seluruh hidup aku untuk mengekalkan semarak dan semangat keris ini dalam diri setiap anak muda kampung ini sejak 50 tahun dulu.  Kalau mereka jadi manusia, sebahagian daripada kemanusiaan itu adalah aku.  Daripada semangat yang aku semarakkan, sedikit demi sedikit tiap hari bertahun-tahun lamanya.  Keris ini akan aku serahkan kepada engkau, Ripin.  Aku akan adakan majlis di masjid lama!  Dalam majlis itu nanti aku akan serahkan keris ini kepada engkau.

(Dipetik daripada drama “Gelanggang Tuk Wali”
karya Ismail Kassan, dalam antologi Harga Remaja, hlm. 205 – 206)1.   Siapakah Ripin dalam petikan di atas? (2 markah)
Rpin dalam petikan .................................. ialah anak murid Tuk Wali yang boleh diharap untuk ......................................... persilatan di gelanggang Tuk Wali. ....................................., dia seorang yang ..................................... dalam berfikir dan mempunyai semangat yang ..............................

2.   Pada pandangan anda, wajarkah “aku” menyerahkan keris tersebut kepada Ripin?  Mengapa? (3 markah)
........................................................................, “aku” iaitu .................................. sewajarnya menyerahkan keris .......................................................................... kepada Ripin atas beberapa sebab. ................................................,  Tuk Wali sudah tua kerana sudah berusia dalam ............................................................ Tambahan pula, ilmu persilatan akan terus ............................................ kerana diketahui ................................... semasa Tuk Wali masih hidup. Hal ini ............................ dapat mengelakkan segelintir ahli masyarakat seperti .................................................  daripada  terus mempersendakan dan menghina Tuk Wali dengan   meminta dia menyerahkan ilmu persilatan kepada ..................................................

3.   Huraikan tiga pengajaran berdasarkan keseluruhan drama ini.
................................ pengajarannya termasuklah kita perlu gigih .............................. dalam mencapai ................................................. kita. Pengajaran tersebut terbukti apabila Tuk Wali yang gigih menjadi guru silat kepada golongan muda selama ................................. kerana mahukan ilmu persilatan ............................................................... Selain itu, golongan muda haruslah ................................................................ untuk meneruskan ........................................ mempertahankan warisan ............................... bangsa. Sebagai contoh, Ripin, Mariam dan teman-temannya mewakili ........................................................... yang terus mahu mempelajari ilmu silat daripada Tuk Wali untuk ........................................ Kita .......................... hendaklah ikhlas dalam memberikan ........................................................................ demi ................................. masyarakat. Hal ini demikian, Tuk Wali ikhlas mengajar silat di gelanggangnya sendiri tanpa mengharapkan ................................................................. ataupun .............................................. daripada sesiapa.
Prosa Klasik
Sinopsis
Tema / Persoalan
Nilai
Pelayaran yang Penuh Peristiwa
        Pelayaran Awang Sulung Merah Muda bersama-sama Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Awang Sulung Merah Muda telah menyamar sebagai budak yang comot dan hitam. Pelayaran Awang Sulung Merah Muda dipandang hina oleh Nakhoda Tua. Pelbagai peristiwa dialami oleh mereka tetapi Pelayaran Awang Sulung Merah Muda dapat membantu menyelamatkan keadaan.

·        Pelayaran Awang Sulung Merah Muda mengiringi Tuan Puteri Dayang Seri Jawa pulang ke Tanah Jawa
·        Penyamaran Awang Sulung Merah Muda
·        Perkahwinan Awang Sulung Merah Muda dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa
·        Keharmonian dan kesejahteraan rakyat
·        Sikap masyarakat dahulu yang suka bersabung ayam

·        Hormat-menghormati
·        Setia
·        Berani
·        Menepati janji
·        Kasih sayang
Merah Silu
        Mengisahkan kehidupan Merah Silu sejak lahir sehingga menjadi raja di Rimba Jerun. Pelbagai peristiwa dialami oleh Merah Silu seperti kematian ibu bapa. Terdapat juga unsur mitos seperti pembukaan negeri. Ketika Merah Silu sampai di Rimba Jerun, Megat Iskandar membenarkan Merah Silu tinggal di situ dan dilantik menjadi raja. Pelantikan tersebut menimbulkan kemarahan Sultan Maliku’l-Nasar. Beberapa  peperangan berlaku tetapi akhirnya Merah Silu dilantik sebagai raja yang sah.

·        Kehidupan Merah Silu dan sejarah pelantikannya sebagai raja di Rimba Jerun
·        Kehilangan Puteri Betong
·        Tindakan raja yang zalim menjatuhkan hukuman tanpa usul periksa
·        Peperangan antara dua orang raja yang bersaudara
·        Peristiwa aneh semasa pembukaan sebuah negeri

·        Kasih sayang
·        Nasihat-menasihati
·        Bijaksana
·        Berani
·        Muafakat
Hikayat Indera Nata
      Memaparkan kehebatan anak-anak raja. Cerita ini disampaikan dalam bentuk puisi dan prosa. Indera Nata berkebolehan bercakap dengan binatang. Sewaktu Indera Nata mendaki bukit, dia melihat sebuah mahligai yang didiami oleh tujuh orang puteri.
·        Keberanian dan kehebatan
·        Kebijaksanaan bertindak dan berfikir menyelesaikan masalah
·        Membantu orang yang mengalami kesusahan

·        Kasih sayang
·        Bijaksana
·        Rasional
·        Berani
·        Bantu-membantu


Hikayat Khoja Maimun
      Kepentingan nilai etika yang harus diutamakan oleh golongan wanita. Watak burung bayan digunakan untuk menyampaikan kritikan dan nasihat kepada golongan wanita yang perlu menjaga maruah mereka apabila ditinggalkan oleh suami.
·        Wanita perlu menjaga kehormatan diri  dengan menghindari perkara yang dapat menimbulkan maksiat
·        Kerukunan rumah tangga yang berlandaskan prinsip kasih sayang dan saling mempercayai
·        Sikap tamak akan harta benda dan menginginkan  kekayaan yang melampau
·        Kejahatan dibals dengan kebaikan
·        Sikap jujur dan ikhlas dalam pekerjaan disukai orang lain

·        Nasihat-menasihati
·        Kasih sayang
·        Bijaksana
·        Amanah
·        Ikhlas
·        InsafProsa Tradisional Hikayat Khoja Maimun
Sinopsis
          Khoja Maimun yang berasal dari negeri Ajam mempunyai seorang isteri yang cantik bernama Bibi Zainab. Pada suatu hari, mereka pergi ke ..................... lalu membeli seekor burung Bayan jantan dengan harga ................................. Burung itu sungguh istimewa kerana boleh membuat ........................... Menurut bayan, dalam masa ........... hari lagi Khoja Maimun akan mendapat keuntungan hasil daripada menjual sanbal ( ..........................). Mereka juga membeli seekor ................................. Kedua-dua burung itu ...........................
          Khoja Maimun keluar ......................... dan meninggalkan isterinya di rumah. Pemergiannya menyebabkan Bibi Zainab berasa ......................lalu duduk di tepi jendela. Pada ketika itu dia terpandang ............................................. yang sangat kacak yang lalu berhampiran rumahnya.  Mereka saling .............................
          Anak raja itu meminta seorang ..................................... menyampaikan hasratnya untuk .............................................................................. Setelah mendengar cerita perempuan tua itu, Bibi Zainab menyuruh perempuan tua itu memberitahu anak raja bahawa dia  akan bertemu baginda pada ..........................................
          Setelah malam hari, Bibi Zainab ........................................... ..................................  dengan tujuan untuk bertemu anak raja Sebelum keluar, Bibi Zainab memberitahu burung ....... akan perasaannya dan meminta izin untuk bertemu anak raja itu. Namun, tiung melarangnya dengan memberi nasihat bahawa perbuatan tersebut ......................................... .............................  kerana Bibi Zainab cuba berlaku ............................ terhadap suaminya. Bibi Zainab berasa marah lalu menangkap burung tiung yang berada di dalam sangkar lalu .................................................................. Burung tiung ................. Burung Bayan melihat kejadian itu tetapi .................................... seolah-olah tidak mengetahui kejadian itu.
          Bibi Zainab ......................................... burung bayan untuk meminta izin keluar rumah untuk berjumpa anak raja. Burung Bayang tahu jika dia melarang Bibi Zainab keluar, pasti dia akan ......................................... yang sama seperti burung tiung. Burung Bayan membenarkan Bibi Zainab untuk berjumpa anak raja. Namun begitu, Burung Bayan berusaha ........................................ Bibi Zainab dengan ................................ kepadanya.

Cerita Pertama
          Cerita berkisar tentang Kisah Bayan yang ................................. oleh isteri saudagar. Isteri saudagar berbuat demikian kerana mengesyaki bahawa Bayan telah ....................... bahawa dia telah bermukah dengan seorang ..................... kepada suaminya. Bayan menyembunyikan dirinya di dalam saluran tempat membuang air ................. menyebabkan isteri saudagar tersebut mengganggap Bayan telah mati. Isteri saudagar memberitahu  suaminya bahawa bayan telah mati akibat .................................. Namun, helah itu diketahui suaminya menyebabkan saudagar tersebut marah dan .......................... isterinya. Dia telah pergi ke kubur Tuan Sheikh Wali  untuk ..................................... agar suaminya menerimanya kembali. Setelah bulu bayan tumbuh kembali, dia keluar dari tempat persembunyian lalu terbang ke kubur Tuan Syeikh untuk ......................................................................... Bayan menyuruh isteri saudagar mencukur rambut dan ................................. kerana ingin membalas dendam. Bayan menyatakan hasrat untuk membantu isteri saudagar agar dapat kembali ke ................................ suaminya. Bayan menemui saudagar dan menjelaskan bahawa bukan isterinya yang membunuh Bayan, menyebabkan isterinya diterima kembali.

           Melalui kisah pertama ini bayan ingin ............................................ kepada Bibi Zainab agar membatalkan  niatnya untuk ..................... Bayan menyuruh Bibi Zainab menemui anak raja yang dicintainya, malangnya ........................................... Pada hari yang lain Bibi Zainab sekali lagi ingin keluar menemuai anak raja itu, namun Bayan telah bercerita tentang Hikayat Taif untuk melalaikannya.
Cerita Kedua
          Taif menemui Raja Tabristan kerana Raja Arab tidak ........................................ yang dicurahkannya selama ini. Kehadirannya dialu-alukan dan Raja Tabristan yang menganugerahinya emas, perak dan tempat penginapan. Dalam suatu majlis keramaian, Taif telah menyatakan hasrat untuk ........................Isteri Syah Alam sehingga menyebabkan rajanya murka. Suatu malam ketika Taif sedang berkawal, Raja Tabristan terdengar ........................................... Raja menitahkan Taif untuk menyiasat perkara tersebut. Menurut perempuan itu, jika Taif inginkan daulat raja Tabristan bertambah dan umur baginda dipanjangkan, dia harus membunuh ................................. Taif begitu setia dan rela melakukan perkara tersebut, namun dihalang oleh perempuan itu kerana dia sebenarnya hanya ingin ..................... Taif. Peristiwa itu sebenarnya .......................... oleh Raja Tabristan. Ketaatan Taif menyebabkan dia dianugerahi sebuah negeri dan harta yang banyak.

          Cerita itu sekali lagi melalaikan Bibi Zainab menyebabkan dia tidak berkesempatan untuk bertemu kekasihnya. Malam berikutnya, Bayan bercerita lagi.


Cerita Ketiga
          Terdapat seorang suami yang begitu mencemburui isterinya menyebabkan segala tindak tanduk isterinyanya ........................... Isterinya telah bercerita tentang seorang suami yang terlalu memahami isterinya dan tidak akan marah walaupun isterinya berlaku .................. terhadapnya. Hal ini demikian kerana, dia pernah melihat suami yang cemburu turut ............................ oleh isterinya. Akibat terlalu cemburu si suami sanggup menjadikan dirinya seekor ........................ untuk membawanya ..................................  kerana bimbang isterinya akan bersenda gurau dengan lelaki lain. Isteri kepada suami yang cemburu itu selalu menegaskan kepada suaminya bahawa dia setia, namun kesetiaannya masih ................... Oleh sebab itu, dia membekalkan bunga dan sehelai kain kesumba ketika suaminya pergi ........................ Jika isterinya curang, ..................................................................... Bunga yang dibawa oleh saudagar (suami) itu tidak layu walaupun ketika itu musim kemarau. Raja di negeri itu tertanya-tanya akan keunikan bunga itu menyebabkan saudagar itu menceritakan hal sebenar. Kebijaksanaan isteri saudagar itu menyebabkan Raja ingin ............................................ isteri saudagar dengan menghantar beberapa hamba raja menemuinya namun gagal.. Akhirnya ................................ yang pergi untuk menguji isteri saudagar tadi. Isteri saudagar menasihati Raja agar takut akan azab Tuhan dan segera .................................

          Sekali lagi Bibi Zainab gagal menemui kekasihnya. Hajatnya masih tidak kesampaian apabila Bayan terus bercerita.  Keseluruhannya, sebanyak  ......... kisah diceritakan oleh Burung Bayan kepada Bibi Zainab  selama ............... malam Akhirnya, Bibi Zainab ...................... bahawa seorang isteri mestilah ....................... kepada suaminya. Dia juga rela menunggu suaminya; Khojan Maimum pulang dari perantauannya Nilai etika ini harus diutamakan oleh golongan wanita terutamanya .............................. Sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Bayan, Bibi Zainab memohon kepada suaminya untuk ............................... Bayan agar dapat kembali kepada anak isterinya di hutan. Namun demikian, Bayan tetap mengunjungi kedua-dua suami isteri tersebut setiap ...........hari sekali.

SOALAN PEMAHAMAN: Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
          Setelah Bayan itu mendengar kata Khoja Maimun, maka katanya , “Hai Khoja Maimun, sungguhlah hamba ini sekepal, tetapi hati hamba di mana tuan tahu? Akan sekalian alam ini di bawah tilik hamba dan hamba ini bukannya seperti unggas yang lain; tetapi bukan hamba ini daripada unggas syurga dan daripada bangsa malaikat, dan bukan hamba daripada jin, tetapi hamba Tuhan, senantiasa memuji-muji Tuhannya; dan akan hati hamba ini, yang akan datang sepuluh hari sudah hamba ketahui sebarang halnya. Adapun akan sekarang ini tiga hari lagi datanglah kafilah dari negeri Babil hendak membeli dagangan yang bernama sanbal. Jikalau tuan hamba hendak membeli hamba, bertangguhlah dahulu kepada orang yang menjual hamba ini, dan tuan hamba kampungkanlah sanbal dalam negeri ini; apabila datang kafilah itu, tuan hamba juallah;  daripada laba sanbal itulah tuan hamba beli hamba.”
          Setelah Khoja Maimun mendengar kata Bayan itu, terlalulah sangat sukacitanya seraya katanya kepada orang itu, “Tuan hamba berikanlah hamba burung ini, darihal harganya hamba minta bertangguh dahulu.(Dipetik daripada “Hikayat Khoja Maimun”, diselenggarakan oeh Abdul Rahman Kaeh dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Apakah maksud darihal harganya hamba minta bertangguh dahulu? [2 markah]

ii. Bayan menceritakan keistimewaannya kepada Khoja Maimun agar Khoja Maimun membelinya. Nyatakan  keistimewaan Bayan seperti yang dijelaskannya kepada Khoja Maimun. [3 markah]
iii. Bayan sengaja menceritakan kehebatannya kepada Khoja Maimun. Pada pandangan anda, mengapakah seseorang sanggup menceritakan kebolehannya kepada orang lain? [3 markah]icon18_wrench_allbkgNo comments:

Post a Comment